Hur mycket får jag i elstöd? Räkna ut ditt elprisstöd 2023 här!

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 5 december 2023.

NÄR KOMMER ELSTÖDET OCH HUR MYCKET FÅR JAG I ELPRISSTÖD?

Det har nu fastslagits att elstödet som ska hjälpa privatpersoner och företag att klara av de höga elpriser som rått den senaste tiden, ska börja betalas ut till hushåll i elområde 3 och 4 from den 20:e februari 2023. Elområde 3 kommer få 50 öre/kWh och elområde 4 får 79 öre/kWh. Elstöd 2 ger ersättning på 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Elområde 1 och 2 får 90 öre/kWh, elområde 3 får 126 öre/kWh och elområde 4 får 129 öre/kWh.

Vilka kommer få elstöd?

Elstöd 1
Du har rätt till ersättning om du har ett elnätsavtal och använt el i hushållet i elområde 3 och 4 som avser mellersta och södra Sverige. Användningen ska ha skett mellan 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Den person som stått på elnätsavtalet vid brytpunkten den 17 november 2022 är den som är berättigad till ersättning.

Elstöd 2
Du har rätt till ersättning om du har ett elnätsavtal och använt el i hushållet i elområde 1 till 4 som avser hela Sverige. Användningen ska ha skett mellan november och december 2022. Den person som stått på elnätsavtalet vid brytpunkten den 31 december 2022 är den som är berättigad till ersättning.

 

Elprisstöd utbetalning – Så här får du dina pengar

Försäkringskassan hanterar tillsammans med Swedbank utbetalningen av elstödet (Försäkringskassan 2023). Du behöver anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister innan den 13 februari för att utbetalningen av elstöd 1 ska ske snarast det blir möjligt. Du kommer få dina pengar även om du inte anmäler något konto men då kommer utbetalningen försenas. Det finns inget krav på att vara kund hos Swedbank för att kunna anmäla konto för utbetalning.

  • Du som är pensionär – och får pension via Pensionsmyndigheten kommer få elstödet utbetalt till det konto som redan är anmält hos dem. Du behöver således inte anmäla något konto hos Swedbank.
  • Du som bor utomlands – kan i undantagsfall behöva skicka in dina kontouppgifter brevledes.
  • Du som saknar konto – kommer istället få dina pengar utbetalda via en utbetalningsavi.

Jämför Elpriser

Hitta ett elavtal för dina behov. Jämför elpriser & villkor.

Elstödet betalas inte ut samtidigt till alla

Det har beslutats att utbetalning av elstöd sker i två omgångar, den första delen börjar betalas ut from den 20 februari 2023. I denna omgång är det elområde 3 och 4 som omfattas av elstödet. Utöver detta stödpaket kommer det senare även betalas ut ännu ett elstöd som denna gång täcker hela landet. Det är i dagsläget ännu inte beslutat när detta ska ske.

Hur beräknas elstödet och hur stor är ersättningen?

Elstödet räknas ut genom att multiplicera elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i för konsumenten berört elområde (Regeringskansliet 2022). Följande ersättning utgår för de olika elområdena:

  • Elområde 3 – 50 öre/kWh
  • Elområde 4 – 79 öre/kWh

Elförbrukningen för alla berörda elkonsumenter rapporteras in från elnätsföretagen till Försäkringskassan.

Elstöd 2
Nu har Energimarknadsinspektionen godkänt det förslag som Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen att ta fram den 9 januari. Det nya elstödet, elstöd 2 som det benämns i media, kommer gälla för samtliga hushåll med elavtal. Någon tidpunkt för utbetalning av elstöd 2 är i dagsläget inte fastställt. Elstödet avser månaderna november och december 2022 och kommer ersätta 80 procent av den uppmätta elförbrukningen med följande stödnivåer utifrån respektive elområde nedan:

  • Elområde 1 och 2 – 90 öre/kWh
  • Elområde 3 – 126 öre/kWh
  • Elområde 4 – 129 öre/kW

För att få ta del av elstöd 2 måste ett eget elnätsavtal vara registrerat på hushållet per den 31 december 2022 och ha varit giltigt under perioden november-december 2022.

Elprisstöd företag

Enligt gällande EU-reglering har Svenska kraftnät tagit fram en modell för utbetalning som godkänts av Energimarknadsinspektionen. Modellen behöver dock även få ett statsstödsgodkännande av EU-kommissionen innan några utbetalningar kan ske. Hur stödet är utformat i sin helhet kommer meddelas inom kort av Regeringen (Regeringskansliet 2022).

Räkna ut ditt elstöd 1

Ange ditt elområde samt din elförbrukning under mätperioden oktober 2021 till och med september 2022. Din förbrukningen hittar du hos din elnätsleverantör. Observera att denna uträkning avser det första elstödet.

Du får:

0.00kronor

Räkna ut ditt Elstöd 2

Ange ditt elområde samt din elförbrukning under mätperioden november-december 2022. Elförbrukningen hittar du hos din elnätsleverantör. Observera att denna uträkning avser det andra elstödet – elstöd 2.

Du får:

0.00kronor

Källangivelser:

Försäkringskassan (2023-01-31). Utbetalning av elstöd.
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod

Regeringskansliet (2022-11-04). Frågor och svar om elstöd.
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/11/fragor-och-svar-om-hogkostnadsskydd-for-hoga-elpriser/

Swedbank (2023). Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi.
https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.