BÅTFÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

I Sverige så räknar man med att ungefär två tredjedelar av alla båtar är försäkrade. Antingen via hemförsäkring eller via en specifik båtförsäkring. I och med att Sverige också är ett land med en geografisk placering där mycket hav och vatten finns så handlar det också om en ganska stor mängd båtar. Från Transportstyrelsen finns en uppskattad siffra som säger att det finns ungefär 822.000 stycken; detta efter den senaste mätningen. Siffrorna lär ha ökat.

Jämför Båtförsäkring

Hitta rätt båtförsäkring för dina behov. Jämför villkor & innehåll.

Båtförsäkring - Key takeaways
  • Båtförsäkring är ett viktigt sätt att skydda din ekonomiska investering i en båt.
  • Båtförsäkringen kan täcka både skador på själva båten och eventuellt skadeståndsansvar för tredje part.
  • Båtförsäkringen kan skräddarsys för att uppfylla dina specifika behov, bland annat genom att täcka själva båten, trailern och eventuella tillbehör.
  • Det är viktigt att läsa villkoren i en båtförsäkring noggrant för att förstå omfattningen av täckningen och eventuella undantag.
  • Båtförsäkringar finns vanligtvis tillgängliga från både marinförsäkringsbolag och större försäkringsbolag.

Att äga en båt ger en stor frihet och oavsett om det handlar om en eka, en jolle, en segelbåt, en mindre motorbåt eller en ruffad motorbåt - med plats för övernattning - så skänker en båt ofta stor glädje till en familj som i och med denna också kan öka sammanhållningen och möjliggöra exempelvis utflykter och fisketurer.

Jämför båtförsäkring

FörsäkringsbolagStöldSkadegörelseSjöskadaUppl. skadaTransportskadaInfo
1ICA Försäkring - MC-försäkringStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
2Svedea Försäkring - BåtförsäkringStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
3Atlantica - BåtförsäkringStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
4Dina försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
5Alandia försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
6Svenska sjö försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
7Gjensidige försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
8If försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
9Trygg-hansa försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
10Water Circles försäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
11LänsförsäkringarStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
12VardiaStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info
13PantaeniusStöldJaSkadegörelseJaSjöskadaJaUppl. skadaJaTransportskadaJaMer info

Behöver man då verkligen en båtförsäkring? De flesta båtägare anser det och detta av den enkla anledningen att en båtförsäkring skänker trygghet. Om båten i sin tur ger frihet så är en kompletterande båtförsäkring den trygghet som man behöver. Genom denna får man skydd mot de flesta typer av olyckor - brand, skadegörelse, stöld och transportskador - och om man exempelvis skulle skada en annan båt i samband med anläggning vid brygga så kommer också båtförsäkringen att täcka kostnaden för skadorna i fråga. Om man saknar en sådan så får man betala ur egen ficka, något som kan bli kostsamt.

Tilläggas ska även att de flesta som väljer att låta bli att försäkra sin båt ofta har mindre båtar som enbart används för exempelvis kortare fisketurer. Ju mer man använder båten i fråga - desto viktigare blir också en båtförsäkring.

Måste jag försäkra min båt?

En båt räknas som ett motorfordon, men till skillnad mot exempelvis bil, motorcykel och moped så behöver man inte lösa en försäkring för att få köra. Båtar är undantagna den regeln och således så står det dig fritt att själv välja.

Om man ser till vilka alternativ som finns och vilken typ av båtförsäkring man ska välja så finns det några olika försäkringsbolag som erbjuder specifika försäkringar för båtar. Det man ska ha i åtanke är att det kan löna sig att jämföra en båtförsäkring och ställa både kostnad och vad som ingår i försäkringen hos respektive försäkringsbolag. Det skiljer sig nämligen åt och det bör man vara medveten om.

Jämför både villkor och priser innan du bestämmer dig för vilken båtförsäkring som är bäst lämpad för dig, dina behov och din båt. Gällande priserna så ska vi direkt säga att många försäkringsbolag har en individuell prissättning och att det således är svårt att uppskatta vilken summa som är rimlig.

Hitta billigaste båtförsäkringen

Det finns några faktorer som spelar roll i hur mycket en båtförsäkring kommer att kosta. Dels så tittar man från försäkringsbolagens sida närmare på båtens marknadsvärde, dels på ålder och man tar även hänsyn till var du som ägare bor. Precis som på land så är vissa farvatten mer drabbade av olyckor än andra och i dessa områden så blir också en båtförsäkring dyrare.

Din egen vana av sjön kommer också att ha betydelse. Har du god vana och exempelvis skepparexamen så kommer du att erbjudas en lägre kostnad. Saknar du sådan så kan du emellertid sänka kostnaden för din båtförsäkring genom vissa åtgärder i syfte att göra båten säkrare. Det kan handla om att låta den ligga i en hamn som övervakas och det kan innebära att du sätter in säkerhetsutrustning - startspärr och något typ av positioneringssystem - i båten. Så får du också den billigaste båtförsäkringen för just dig och din båt.

Vilken är den bästa båtförsäkringen?

Den bästa båtförsäkringen är den som anpassas efter dina behov. Det finns vissa skydd som normalt ingår i en båtförsäkring - oavsett vilket försäkringsbolag det handlar om - och det finns även vissa tillägg som är möjliga att addera för ytterligare säkerhet. Dessa saker brukar normalt ingå i en båtförsäkring: Brandskador. Sjöskador. Transport- och sjöläggningsskador. Ansvarsfrågor. Rättskyddsförsäkring.

De tillägg som du kan göra handlar om dessa: Personlig Egendom - exempelvis fiskespön, regnkläder, kikare, ekolod och så vidare kan skyddas. Utökat Område - en försäkring gäller normalt endast för svenska vatten. Ska du segla i exempelvis danskt eller finsk vatten så kan detta tillägg vara nödvändigt. Uthyrning - om du ska hyra ut din båt under någon vecka så kommer den vanliga båtförsäkringen inte att gälla vid olycka, här behövs ett tillägg för extra säkerhet.


Vanliga frågor om båtförsäkringar


Vad en båtförsäkring täcker skiljer sig emellan dom olika försäkringsbolags försäkringar men generellt så kan en båtförsäkring ge dig ersättning för stöld, skador och ersättning om du blir skadeståndsskyldig.

Nej, det finns ingen lag som säger att du måste försäkra din båt. Ett tips är dock att välja åtminstone en ansvarsförsäkring som skyddar dig om du t ex råkar köra in i en annan båt. Har du en ansvarsförsäkring så ersätts skadan på den båt du orsakat skadan på, dock inte på din egen.

Det är många parametrar som styr kostnaden på en båtförsäkring, bland annat typ av båt, värdet på båten, motorns ålder, hästkrafter m.m.

Din självrisk ska stå in ditt försäkringsbrev som du fick när du tecknade försäkringen.

Det gäller att jämföra premier, självrisker och villkor från olika försäkringsbolag och se till så att din valda försäkring täcker det som du önskar.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.