BILFÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

Att äga en bil i Sverige innebär att man måste ha en bilförsäkring. Det är en fråga som man måste se ur olika perspektiv och synvinklar innan man bestämmer sig. Frågan om vilken bilförsäkring som är bäst är inte helt lätt att svara på då den alltid ska ställas av dig som enskild individ och utgå från dina behov, vilken typ av bil du har samt exempelvis hur gammal du är.

Jämför Bilförsäkring

Hitta rätt bilförsäkring för dina behov. Jämför villkor och innehåll innan du tecknar din försäkring.

  Det senare förklaras av att man erbjuds olika villkor i samband med att man löser en bilförsäkring. Försäkringsbolagen är vinstdrivande och de tar ogärna onödiga risker; något som konkret kan innebära att man tar hänsyn till exempelvis ålder och körvana i samband med att en ansökan behandlas. Den risken försäkringsbolaget tar kommer att omsättas i kostnaden för försäkringen i fråga. Det kan således innebära att en person som nyligen tagit sitt körkort och som köpt en ny, dyr bil kommer att få en dyrare bilförsäkring än vad föräldrarna erbjuds.

  Här ska vi även tillägga att många försöker kringgå detta genom att exempelvis låta sina föräldrar stå som ägare till bilen och därigenom få en billigare bilförsäkring. Det är emellertid ingenting som rekommenderas. Tvärtom: många försäkringsbolag kan vägra ersättning om man misstänker att detta - eller liknande - upplägg har använts vid försäkringstillfället.

  Jämför bilförsäkring

  Försäkringsbolag Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring Pris Info
  1ICA Försäkring - Bilförsäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  2Moderna Försäkringar - Bilförsäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  3Svedea Försäkring - bilförsäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  4Evoli - Bilförsäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  5Gjensidige Försäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  6Dina Försäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  7Vardia Försäkring TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  8Länsförsäkringar TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  9SafeTown TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  10Paydrive TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  11Aktsam TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  12Redo TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  13Sveland TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  14Water Circles TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  15If TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info
  16Trygg-Hansa TrafikförsäkringJa HalvförsäkringJa HelförsäkringJa PrisIndividuellt Mer info

  Kundnöjdhet Bilförsäkring

  SKI(Svenskt kvalitetsindex) mäter varje år kundnöjdheten hos dom större försäkringsbolagens fordonsförsäkringar. SKI graderar kundnöjdheten mellan 1-100 och hamnar denna siffran mellan 0-59 poäng så är kunderna missnöjda, 60-74 poäng=nöjda kunder, 75-100 poäng=mycket nöjda kunder. Totalt för hela branschen så är kundnöjdheten 74,6 för år 2019. Enskilda försäkringsbolags kundnöjdhet när det gäller bilförsäkring kan ses i nedan tabell.

  Försäkringsbolag Poäng Kundnöjdhet
  Länsförsäkringar 77,4 Mycket nöjda kunder
  Svedea 77,4 Mycket nöjda kunder
  Dina 75,7 Mycket nöjda kunder
  Folksam 74,7 Nöjda kunder
  If 73,4 Nöjda kunder
  Moderna 73,1 Nöjda kunder
  Trygg-hansa 72,6 Nöjda kunder

  Källa: Svenskt Kvalitetsindex


  Bästa bilförsäkringen

  Konsumenternas.se som är en oberoende vägledare inom bank, finans, försäkringar och pension har betygsatt dom vanligaste bilförsäkringarna. Totalpoängen beräknas genom delpoäng (betygsskala 1-5) satta på trafik, stöld och glas och vagnskada. Konsumenternas jämför varje försäkringsbolags standardförsäkring samt deras premiumförsäkring. Priset på försäkringen är inte med i denna betygssättning då detta är något som sätts individuellt.

  Försäkringsbolag Försäkring Betyg
  If Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,5
  Trygg-Hansa Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,5
  Folksam Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,5
  ICA Försäkringar Plus, inkl. tilläggsprodukter 4,3
  WaterCircles Superbil, inkl. tilläggsprodukter 4,3
  Gjensidige Plus, inkl. tilläggsprodukter 4,2
  Safetown Superbil, inkl. tilläggsprodukter 4,2
  Moderna Large, inkl. tilläggsprodukter 4,1
  Svedea XL, inkl. tilläggsprodukter 4,1
  Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Plus, inkl. tilläggsprodukter 4,1
  Vardia Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,1
  Volvia Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,1
  ICA Försäkringar Grund* 4,0
  Länsförsäkringar Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,0
  Paydrive Stor, inkl. tilläggsprodukter 4,0
  WaterCircles Grund* 4,0
  Dina Stor, inkl. tilläggsprodukter 3,9
  Safetown Grund* 3,9
  Trygg-Hansa Grund* 3,9
  Aktsam Stor, inkl. tilläggsprodukter 3,8
  Folksam Grund* 3,8
  Gjensidige Grund* 3,8
  Paydrive Grund* 3,8
  Volvia Grund* 3,8
  Dina Grund* 3,7
  If Grund* 3,7
  Länsförsäkringar Grund* 3,7
  Svedea Grund* 3,7
  Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Grund* 3,7
  Aktsam Grund* 3,6
  Moderna Grund* 3,6

  Grund*=Basförsäkring utan några tillägg.
  Källa: Konsumenternas.se


  Vilka får den bästa bilförsäkringen?

  Som vi nämnde ovan så kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning innan man tar fram ett erbjudande. Detta innebär att man dels ser till vilken typ av bil som ska försäkras och att man dels också gör en riskbedömning av personen som äger bilen i fråga. Vanliga familjebilar med lägre pris ger ofta en billigare bilförsäkring. Anledningen till detta är att de sällan stjäls och att de sällan är inblandade i olyckor - att jämföra med exempelvis exklusiva och dyra sportbilar.

  Normalt brukar en medelålders kvinna vara den som erbjuds bäst villkor - i synnerhet om hon bor i en mindre stad. Denna bedömning görs då kvinnor är mindre inblandade i olyckor och att mindre städer har färre bilstölder och mindre skadegörelse än större sådana.

  Var man bor spelar alltså också stor roll. Bor man i ett område där mycket stölder och skadegörelse äger rum - ja, då får man också en dyrare bilförsäkring. Kan man placera bilen i ett garage över natten så är det en faktor som kan sänka kostnaden.

  Faktorer för att få den billigaste bilförsäkringen

  Historiken hos föraren spelar också en stor roll. Kan man visa upp ett fläckfritt körbeteende där man aldrig krockat och aldrig nyttjat sin försäkringspremie så kommer man också att få ett bättre erbjudande än vad en person som krockat tidigare kommer att få.

  Även hur mycket bilen används tas med i beräkningen. En bil som dagligen kommer att användas kommer att kosta mer att försäkra. Därför kan det vara en sund idé att planera användningen av bilen - kanske gå till jobbet, kanske ta tåget för de längre resorna och att kanske cykla till affären - och därigenom få en billigare bilförsäkring; samtidigt som man genom detta även gör miljön en tjänst.

  Jämför bilförsäkring och spara pengar

  Först och främst. Det finns några olika typer av bilförsäkringar och vi ska snabbt gå igenom detta. Innan vi gör det så ska vi emellertid säga att du bör undersöka dina möjligheter hos olika försäkringsbolag innan du tecknar en försäkring. Det kan spara dig väldigt mycket pengar i slutändan och det kan dessutom ge dig ett bättre skydd.

  Kolla hur mycket en bilförsäkring kostar hos olika bolag, se över vad som ingår i skyddet, kolla upp om avtalet i fråga är lätt att säga upp - eller ändra - och titta närmare på om just din bil behöver något extra typ av skydd? Du kanske har en värdefull veteranbil som enbart behöver användas under sommaren - där kanske en avställningsförsäkring är det bästa alternativet för dig.

  Här kommer några typer av bilförsäkringar:

  • Trafikförsäkring

   En trafikförsäkring är obligatorisk och måste tecknas för alla motorfordon i Sverige. Den täcker sjukvårdsbehov för samtliga passagerare och den täcker exempelvis även skador på motpartens fordon vid exempelvis en krock. Skulle du enbart ha en trafikförsäkring så kommer den inte att täcka skador på sin egen bil eller för någon typ av egendom som fraktas i den. Det alternativt – att enbart ha trafikförsäkring – kan vara att överväga om bilen i fråga är gammal och saknar betydande värde.

  • Helförsäkring

   En helförsäkring innebär att du som bilägare är försäkrad mot alla typer av skador – även eventuell skadegörelse – och det är en försäkringsform som rekommenderas av de flesta försäkringsbolag.

  • Halvförsäkring

   Har du köpt en helt ny bil som omfattas av vagnskadegaranti så är en halvförsäkring ditt bästa alternativ. En halvförsäkring täcker och ger visst skydd mot skador som exempelvis stöld, maskinskador, elektronikskador och brand. I försäkringen kan även räddning och krishjälp ingå.

  • Vagnskadeförsäkring

   Nya bilar kommer ofta med en vagnskadegaranti som sträcker sig – normalt – i tre år. Vagnskadegarantin i kombination med en halvförsäkring är ett bra alternativ. Men, tänk på att se över försäkringen efter att garantitiden löpt ut. Där och då kan en helförsäkring vara det alternativ som ger mest trygghet.


  Vanliga frågor om bilförsäkring


  Priser beror på flera olika faktorer bland annat typ av bil, omfattningen av bilförsäkringen, bilens årsmodell m.m.

  Du får endast köra den närmsta vägen till och från bilbesiktningen den dag då du har tid för besiktning.

  Nej om bilen har vagnskadegaranti så räcker det att halvförsäkra bilen. Vagnskadegaranti har samma omfattning som vagnskadeförsäkring.

  Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och den ersätter alla personskador och sakskador du vållat med fordonet. Trafikförsäkringen täcker dock inte skadorna på din egen bil.

  Load More