Jämför bilförsäkring - Hitta billig bilförsäkring - Pris direkt

Att äga en bil i Sverige innebär att man måste ha en bilförsäkring. Det är en fråga som man måste se ur olika perspektiv och synvinklar innan man bestämmer sig. Frågan om vilken bilförsäkring som är bäst är inte helt lätt att svara på då den alltid ska ställas av dig som enskild individ och utgå från dina behov, vilken typ av bil du har samt exempelvis hur gammal du är.

Jämför bilförsäkring

Ja
Ja
Ja
Individuellt
 • Prisvärda bilförsäkringar
 • Digital skadeanmälan
Ja
Ja
Ja
Individuellt
 • Prisvärda bilförsäkringar
 • Ingen bindningstid
Ja
Ja
Ja
Individuellt
 • Skräddarsy med flertalet tillägg
 • Ingen självrisk vid djurkollision
Ja
Ja
Ja
Individuellt
 • Allrisk ingår
 • Samarbetar med Gjensidige Försäkring
Ja
Ja
Ja
Individuellt
 • ICA bonus
 • Allriskförsäkring ingår i hel/halvförsäkring
Bilförsäkring - Key takeaways
 • En bilförsäkring skyddar dig mot ekonomiska förluster i samband med olyckor, stöld och andra skador på bilen.
 • Det är viktigt att jämföra olika bilförsäkringar för att se till att du får det bästa skyddet för dina behov.
 • Bilförsäkringar innehåller vanligtvis en självrisk, vilket är det belopp som du måste betala ur egen ficka innan försäkringsbolaget betalar för en skada.
 • Vissa bilförsäkringar kan också inkludera ytterligare täckningsalternativ som juridiskt försvar, vägassistans och ersättning för hyrbil.
 • Genom att jämföra bilförsäkringar kan du hitta en försäkring som passar din budget och erbjuder det skydd du behöver.

Det senare förklaras av att man erbjuds olika villkor i samband med att man löser en bilförsäkring. Försäkringsbolagen är vinstdrivande och de tar ogärna onödiga risker; något som konkret kan innebära att man tar hänsyn till exempelvis ålder och körvana i samband med att en ansökan behandlas. Den risken försäkringsbolaget tar kommer att omsättas i kostnaden för försäkringen i fråga. Det kan således innebära att en person som nyligen tagit sitt körkort och som köpt en ny, dyr bil kommer att få en dyrare bilförsäkring än vad föräldrarna erbjuds.

Här ska vi även tillägga att många försöker kringgå detta genom att exempelvis låta sina föräldrar stå som ägare till bilen och därigenom få en billigare bilförsäkring. Det är emellertid ingenting som rekommenderas. Tvärtom: många försäkringsbolag kan vägra ersättning om man misstänker att detta - eller liknande - upplägg har använts vid försäkringstillfället.

Fler bilförsäkringar

FörsäkringsbolagTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkringPrisInfo
Gjensidige FörsäkringTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
Dina FörsäkringTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
Vardia FörsäkringTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
Svedea Försäkring - bilförsäkringTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
LänsförsäkringarTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
SafeTownTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
PaydriveTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
AktsamTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
RedoTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
SvelandTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
Water CirclesTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
IfTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info
Trygg-HansaTrafikförsäkringJaHalvförsäkringJaHelförsäkringJaPrisIndividuelltMer info

Jämför bilförsäkring och spara pengar

Först och främst. Det finns några olika typer av bilförsäkringar och vi ska snabbt gå igenom detta. Innan vi gör det så ska vi emellertid säga att du bör undersöka dina möjligheter hos olika försäkringsbolag innan du tecknar en försäkring. Det kan spara dig väldigt mycket pengar i slutändan och det kan dessutom ge dig ett bättre skydd.

Kolla hur mycket en bilförsäkring kostar hos olika bolag, se över vad som ingår i skyddet, kolla upp om avtalet i fråga är lätt att säga upp - eller ändra - och titta närmare på om just din bil behöver något extra typ av skydd? Du kanske har en värdefull veteranbil som enbart behöver användas under sommaren - där kanske en avställningsförsäkring är det bästa alternativet för dig.

Vad ingår i en bilförsäkring?

Vad ingår då i en bilförsäkring? Det skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, men där de flesta ändå har ungefär likadant upplägg. Den stora skillnaden ligger i hur pass mycket man som konsument blir ersatt vid händelse av skada.

Vissa försäkringsbolag har inkluderat extra skydd i sina vanliga hel- och halvförsäkring. Detta medan andra bolag istället hellre ser att man som konsument löser olika tillägg till den standardförsäkring man har som grund. Som exempel på vad ett sådant tillägg konkret kan innebära kan vi peka på att man exempelvis kan ha rätt till en hyrbil vid vissa skador. Samma sak kan handla om att man har en självriskreducering vid andra skador.

Här handlar det mer om en smaksak vilken typ av försäkring man föredrar som bilägare. Klart står emellertid att bilförsäkring är något som man bör ha (en trafikförsäkring är ett måste) och att man är betydligt säkrare med en sådan en utan. Vi tittar närmare på de olika typerna samt vad som ingår i dessa.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är, som ovan nämnt, obligatorisk och måste tecknas för alla motorfordon i Sverige. Den täcker sjukvårdsbehov för föraren och samtliga passagerare och täcker även skador på motpartens fordon eller på personer utanför fordonet vid exempelvis en krock - och detta oavsett vem som bär skulden till denna. Skulle du enbart ha en trafikförsäkring så kommer den inte att täcka skador på din egen bil eller för någon typ av egendom som fraktas i den.

En trafikförsäkring är, som ovan nämnt, ett måste att lösa som bilägare. En trafikförsäkring ersätter skador på förare och på passagerare vid en olycka - och detta oavsett vem som bär skulden till denna. Detsamma gäller skador som motparten - eller på personer utanför fordonet - åsamkat sig.

Där är det även viktigt att påpeka att din trafikförsäkring täcker skador på egendom. Kör du exempelvis på ett staket eller en annan bil så kommer din trafikförsäkring att täcka kostnaderna för att reparera dessa. Detta gäller emellertid inte din egen bil.

En annan viktig sak som ingår är krishjälp. Det är inte ovanligt att trafikolyckor medför trauman. Det som inkluderas i form av krishjälp är 10 besök hos en legitimerad psykolog för att bearbeta det eventuella trauma som olyckan fört med sig.

Hos många försäkringsbolag så inkluderas även trafikolycksfall i trafikförsäkringen. Det innebär att du kan få snabbare vård i samband med en olycka. Det kan även innebära att du får större ersättning utöver den summa som trafikförsäkringen ger dig.

Den normala självrisken för en trafikförsäkring ligger på 1000 kronor. Alternativet – att enbart ha trafikförsäkring – kan vara att överväga om bilen i fråga är gammal och saknar betydande värde.

Halvförsäkring

Har du köpt en helt ny bil, eller har en nyare bilmodell som omfattas av vagnskadegaranti så är en halvförsäkring ditt bästa alternativ. Då har du samma skydd och samma trygghet som du har om du tecknar en helförsäkring. Vad ingår då i en halvförsäkring? Här följer några exempel på detta:

 • Allrisk

  Allrisk finns inkluderad i de flesta halv- och helförsäkringar. Allriskförsäkringen ger dig ersättning om du exempelvis tankar fel drivmedel i bilen - bärgning, rengöring av tanken, byte av bränslefilter exempelvis - om du tappar bort bilnyckeln eller om du får skador inne i bilen som en följd av en olycka där du exempelvis spiller kaffe eller mat. Den går att jämföra med exempelvis en drulleförsäkring. Det som krävs är att händelsen är oförutsedd. Vanligt slitage ersätts inte. Åldern på bilen spelar också roll. Många försäkringsbolag betalar exempelvis inte ut ersättning om en bil är äldre än åtta år om det handlar om skador i kupén. Skador orsakade av djur ersätts normalt heller inte. Självrisken för allrisk ligger mellan 750-2000 kronor och ersättningsbeloppet varierar och ligger någonstans - beroende på försäkringsbolag - mellan 5-60.000 kronor. Det finns även en begränsning i hur många gånger per år en allriskförsäkring kan användas. Normalt är tre gånger.

 • Brand

  En brandförsäkring inkluderas och täcker skador till följd av brand, en explosion eller om exempelvis blixten slår ner i din bil. Den kan även - hos de flesta försäkringsbolag - täcka kostnader som en följd av skador på elektriska kablar med kortslutning som följd. Självrisken varierar och ligger mellan 1000-2000 kronor.

 • Glas

  Skador på glaset inkluderas också normalt i en halvförsäkring. Det gäller vindruta, sidoruta och bakruta och där någon av dessa har krossats eller spruckit. Glasförsäkringen gäller inte vid kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Den täcker ej heller skador på takfönster eller glastaket/takluckan. Självrisken är olika hög. Kan man reparera snarare än att byta hela rutan så är självrisken lägre - från 200 kronor. Handlar det om ett byte av ruta så kan man som lägst räkna med en självrisk om 1000 kronor. Här kan vissa försäkringsbolag ha en självrisk motsvarande 35% av totalkostnaden. Det normala är emellertid att en kostnad om 1500 kronor begärs i självrisk i samband med att glasförsäkring träder in för dig som konsument.

 • Maskin och elektronik

  Maskinskadeförsäkring innebär att du som konsument kan få ersättning för skador på bilens motor, växellåda, elektronik i bilen, klimatanläggning etc. Vad som ingår och vilka komponenter som inkluderas går att läsa i din försäkring. För att maskin och elektronikförsäkringen ska gälla så finns det ofta en begränsning vad gäller antal mil och kring bilens ålder. En bil äldre än 8-10 år eller en bil som gått mer än 12.000 mil har sällan en maskinförsäkring som täcker skador. Tänk även på att direktimporterade bilar ger en högre premie än bilar sålda av tillverkaren eller en svensk generalagent. Det kan dessutom innebära en dubbel självrisk i händelse av skada. Självrisken för maskin- och elektronikförsäkring är varierande. Både mellan försäkringsbolagen och hos samma bolag. Det senare beroende på vilken bil- och vilken ålder det är på bilen i fråga.

 • Räddning

  Har din bil skadats, drabbats av driftstopp (ej orsakat av att du har slut på drivmedel) eller blivit bestulen så kommer din räddningsförsäkring att vara dig behjälplig. Den täcker kostnaden för att transportera dig - och övriga passagerare - till er hemort. Den täcker även bärgningskostnader till närmaste verkstad. Du ansvarar för att hämta den reparerade bilen - men försäkringsbolaget ska då betala skäliga kostnader för den hämtningen. Självrisken ligger ofta runt 1500 kronor.

 • Rättsskydd

  Hamnar du i en tvist gällande exempelvis köp- och försäljning eller angående felaktiga reparationer - och kostnader för dessa - så täcker ditt rättsskydd kostnader för både rättegång och för det ombud som representerar dig. Detta förutsatt att tvisten når Tingsrätten, prövas i Hovrätten eller i Högsta Domstolen. Rättsskyddet gäller även - hos de flesta försäkringsbolag - vid brottmål; om du exempelvis misstänks för vårdslös körning eller vållande till annans död. Viktigt att poängtera är att rättsskyddet inte gäller för så kallade småmål. År 2020 så fanns en ekonomisk gräns motsvarande 50 % av prisbasbeloppet - 23.650 kronor - och där tvister gällande lägre summor än dessa räknades som småmål. Vi ska även tillägga att du får ersättning för ett juridiskt ombud - men att denne person ska vara advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Du kan byta ombud, men eventuella merkostnader - där den nye advokaten behöver tid för att sätta sig in i ditt ärende - bekostas ur egen ficka. Självrisken varierar och likaså gäller för taket av ersättning. Det senare ligger mellan 130-400.000 kronor och gällande självrisk så är 20-25% av rättegångskostnaderna att anse som normalt.

 • Stöld

  Stöld behöver egentligen ingen vidare presentation. Blir din bil stulen så har du rätt till ersättning genom din stöldförsäkring. Detsamma gäller för försök till stöld, skadegörelse i samband med stöld eller tillgrepp (någon stjäl din bil, men bara för att själv använda den - inte för att sälja den vidare eller byta bort den). Undantag finns emellertid. Om du säljer din bil och köparen försvinner under provkörningen så ersätts du inte. Därför ska du alltid vara noga med att inte lämna över exempelvis registreringsbeviset. Du ska alltid fråga om legitimation också - och gärna ta ett foto av detta. Skadegörelse utförd av någon i samma hushåll som du ersätts heller inte. Normal självrisk ligger på 1500 kronor. Men, det kan bli en betydligt högre sådan. Är bilen olåst eller saknar lås på ratt/växelspak så kan självrisken ligga på närmare 5000 kronor. I vissa fall kan den bli så hög som 25% av skadekostnaden.

Helförsäkring - med försäkring för vagnskada

En helförsäkring ger dig det mest omfattande skyddet du kan ha som bilägare. En helförsäkring innebär att du som bilägare är försäkrad mot alla typer av skador – även eventuell skadegörelse – och det är en försäkringsform som rekommenderas av de flesta försäkringsbolag.

Allt det vi ovan gått igenom inkluderas i helförsäkringen - och utöver det så ingår även en försäkring för vagnskada. Vad är då en vagnskadeförsäkring? Vi går igenom den:

 • Vagnskadeförsäkring

  Vagnskadeförsäkring ingår endast i en helförsäkring. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti så är emellertid skyddet likvärdigt. Den vagnskadeförsäkring som ingår vid ett nybilsköp sträcker sig oftast normalt i tre år. Vagnskadeförsäkringen täcker skador som orsakats av olycka - både kollisioner och dikeskörning - skadegörelse eller yttre olyckshändelser - ett träd blåser ner över bilen, exempelvis. Den täcker inte skador som uppkommit av exempelvis rostangrepp och ej heller på delar som har konstruktionsfel. Självrisken ligger mellan 3-6000 kronor. Den kan du påverka hos många försäkringsbolag och detta genom att istället välja en lite högre premie - det ger dig då en lägre självrisk om olyckan skulle vara framme.


Kundnöjdhet Bilförsäkring

SKI(Svenskt kvalitetsindex) mäter varje år kundnöjdheten hos dom större försäkringsbolagens fordonsförsäkringar. SKI graderar kundnöjdheten mellan 1-100 och hamnar denna siffran mellan 0-59 poäng så är kunderna missnöjda, 60-74 poäng=nöjda kunder, 75-100 poäng=mycket nöjda kunder. Totalt för hela branschen så är kundnöjdheten 74,6 för år 2019. Enskilda försäkringsbolags kundnöjdhet när det gäller bilförsäkring kan ses i nedan tabell.

FörsäkringsbolagPoängKundnöjdhet
Länsförsäkringar77,4Mycket nöjda kunder
Svedea77,4Mycket nöjda kunder
Dina75,7Mycket nöjda kunder
Folksam74,7Nöjda kunder
If73,4Nöjda kunder
Moderna73,1Nöjda kunder
Trygg-hansa72,6Nöjda kunder

Källa: Svenskt Kvalitetsindex


Bästa bilförsäkringen

Konsumenternas.se som är en oberoende vägledare inom bank, finans, försäkringar och pension har betygsatt dom vanligaste bilförsäkringarna. Totalpoängen beräknas genom delpoäng (betygsskala 1-5) satta på trafik, stöld och glas och vagnskada. Konsumenternas jämför varje försäkringsbolags standardförsäkring samt deras premiumförsäkring. Priset på försäkringen är inte med i denna betygssättning då detta är något som sätts individuellt.

FörsäkringsbolagFörsäkringBetyg
IfStor, inkl. tilläggsprodukter4,5
Trygg-HansaStor, inkl. tilläggsprodukter4,5
FolksamStor, inkl. tilläggsprodukter4,5
ICA FörsäkringarPlus, inkl. tilläggsprodukter4,3
WaterCirclesSuperbil, inkl. tilläggsprodukter4,3
GjensidigePlus, inkl. tilläggsprodukter4,2
SafetownSuperbil, inkl. tilläggsprodukter4,2
ModernaLarge, inkl. tilläggsprodukter4,1
SvedeaXL, inkl. tilläggsprodukter4,1
Tre Kronor via Swedbank/SparbankernaPlus, inkl. tilläggsprodukter4,1
VardiaStor, inkl. tilläggsprodukter4,1
VolviaStor, inkl. tilläggsprodukter4,1
ICA FörsäkringarGrund*4,0
LänsförsäkringarStor, inkl. tilläggsprodukter4,0
PaydriveStor, inkl. tilläggsprodukter4,0
WaterCirclesGrund*4,0
DinaStor, inkl. tilläggsprodukter3,9
SafetownGrund*3,9
Trygg-HansaGrund*3,9
AktsamStor, inkl. tilläggsprodukter3,8
FolksamGrund*3,8
GjensidigeGrund*3,8
PaydriveGrund*3,8
VolviaGrund*3,8
DinaGrund*3,7
IfGrund*3,7
LänsförsäkringarGrund*3,7
SvedeaGrund*3,7
Tre Kronor via Swedbank/SparbankernaGrund*3,7
AktsamGrund*3,6
ModernaGrund*3,6

Grund*=Basförsäkring utan några tillägg.
Källa: Konsumenternas.se


Vilka får den bästa bilförsäkringen?

Som vi nämnde ovan så kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning innan man tar fram ett erbjudande. Detta innebär att man dels ser till vilken typ av bil som ska försäkras och att man dels också gör en riskbedömning av personen som äger bilen i fråga. Vanliga familjebilar med lägre pris ger ofta en billigare bilförsäkring. Anledningen till detta är att de sällan stjäls och att de sällan är inblandade i olyckor - att jämföra med exempelvis exklusiva och dyra sportbilar.

Normalt brukar en medelålders kvinna vara den som erbjuds bäst villkor - i synnerhet om hon bor i en mindre stad. Denna bedömning görs då kvinnor är mindre inblandade i olyckor och att mindre städer har färre bilstölder och mindre skadegörelse än större sådana.

Var man bor spelar alltså också stor roll. Bor man i ett område där mycket stölder och skadegörelse äger rum - ja, då får man också en dyrare bilförsäkring. Kan man placera bilen i ett garage över natten så är det en faktor som kan sänka kostnaden.

Faktorer för att få den billigaste bilförsäkringen

Historiken hos föraren spelar också en stor roll. Kan man visa upp ett fläckfritt körbeteende där man aldrig krockat och aldrig nyttjat sin försäkringspremie så kommer man också att få ett bättre erbjudande än vad en person som krockat tidigare kommer att få.

Även hur mycket bilen används tas med i beräkningen. En bil som dagligen kommer att användas kommer att kosta mer att försäkra. Därför kan det vara en sund idé att planera användningen av bilen - kanske gå till jobbet, kanske ta tåget för de längre resorna och att kanske cykla till affären - och därigenom få en billigare bilförsäkring; samtidigt som man genom detta även gör miljön en tjänst.

Jämför Bilförsäkring

Hitta rätt bilförsäkring för dina behov. Jämför villkor och innehåll innan du tecknar din försäkring.


Vanliga frågor om bilförsäkring


Ja, alla bilar som är i trafik måste minst ha en trafikförsäkring enligt svensk lag. En trafikförsäkring ersätter endast dom skador du orsakat, inte skadorna på din egen bil, för att ersätta skadorna på egna bilen krävs en hel eller halvförsäkring.

Priser beror på flera olika faktorer bland annat typ av bil, omfattningen av bilförsäkringen, bilens årsmodell m.m.

Du får endast köra den närmsta vägen till och från bilbesiktningen den dag då du har tid för besiktning.

Nej om bilen har vagnskadegaranti så räcker det att halvförsäkra bilen. Vagnskadegaranti har samma omfattning som vagnskadeförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och den ersätter alla personskador och sakskador du vållat med fordonet. Trafikförsäkringen täcker dock inte skadorna på din egen bil.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.