Fritidshusförsäkring - Jämför villkor och omfattning

Många svenskar äger en sommarstuga eller ett fritidshus. En byggnad som primärt används under sommaren och som resten av året står tom. För många är detta ett andhål i vardagen, man vet att man har en härlig sommar att se fram emot och man kan genom detta också hämta energi för att klara av vardagen och arbetet under vintern.

Jämför Fritidshusförsäkring

Har du försäkring på ditt fritidshus? Hitta rätt försäkring för dina behov här.

Fritidshusförsäkring - Key takeaways
 • En fritidshusförsäkring kan ge skydd mot skador och stöld.
 • Det är viktigt att kontrollera försäkringen så att den täcker rätt mängd skador och stöld.
 • Kostnaden för en fritidshusförsäkring varierar beroende på fastighetens storlek och hur mycket skydd som krävs.
 • Vissa försäkringar kan inkludera extra skydd för händelser som översvämningar och stormskador.
 • Det är viktigt att jämföra olika försäkringar för att se till att du får mest valuta för pengarna.

Ett fritidshus är en speciell byggnad för de flesta och den brukar normalt vara mer värdefull rent mentalt än vad det egentliga värdet räknat i kronor och ören är. Ett fritidshus ger minnen och trygghet - i synnerhet för barnfamiljer. För att bibehålla denna trygghetskänsla så bör man överväga att teckna en speciell fritidshusförsäkring. En fritidshusförsäkring består normalt av flera delar och där du kan bli ersatt för skador på själva huvudbyggnaden, för skador på mark- och tomt, i händelse av tvist då rättsskydd kan ge dig rätt till ekonomisk hjälp.

Dessutom så kan det skydda egendomen inomhus - något som ofta är viktigt sett till att ett fritidshus, som sagt, ofta står tomt under större delar av året och att det genom detta kan attrahera inbrottstjuvar. Kort och gott: en fritidshusförsäkring ger dig en extra trygghet och en säkerhet inför framtiden.

Hitta den billigaste fritidshusförsäkringen

Många som äger ett fritidshus väljer bort tillägget om en fritidshusförsäkring och låter istället den egna hemförsäkringen gälla. Det kan man göra, men då får man heller inte samma trygghet. I en fritidshusförsäkring så får man även visst skydd mot slitage orsakat av väder och vind och det kan - i och med att byggnaden används mindre frekvent - vara vanligt förekommande.

Vi ska dock tillägga att det i vissa fall kan räcka med den egna hemförsäkringen. Har du exempelvis ett värde som understiger 40.000 kronor i lösöre förvarat i ditt fritidshus så kan detta - vid stöld - komma att täckas av bortaskyddet som normalt ingår i en hemförsäkring. Vid större belopp och gällande lite mer värdefulla möbler och föremål så är en fritidshusförsäkring ett bättre alternativ.

Det finns även en annan sak värd att poängtera i sammanhanget. Bor du permanent i ditt fritidshus så bör du snarare ha en hemförsäkring än den billigare fritidshusförsäkringen. Detta då just den försäkringen inte ger reseskydd, överfallsskydd, bortaskydd, ett generellt rättsskydd eller ett generellt ansvarsskydd. Vid ett mer permanent boende så är hemförsäkringen det man ska lösa.

Priset för en fritidshusförsäkring sätts ofta individuellt och där ett antal faktorer - ålder, byggnadstyp, område och så vidare - ligger till grund för hur hög- eller låg kostnad man får. Därför är det svårt att säga att just en specifik fritidshusförsäkring är den bästa och det är således även svårt att säga vilken som är den billigaste fritidshusförsäkringen på marknaden.

Det man däremot kan säga är att man kan tjäna på att jämföra fritidshusförsäkringar hos olika försäkringsbolag. Där bör man emellertid snarare titta efter vad som ingår än att stirra sig blind på kostnaden.

Jämför fritidshusförsäkring

FörsäkringsbolagVillaförsäkringEgenskaperInfo
3Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring SmallEgenskaper
Lösöre
Inbrott, stöld, skadegörelse
Brand, explosion
Byggnad
Reseförsäkring
Ansvars/rättsskydd
Överfallsskydd
ID-stöld
Krishantering
Underförsäkringsgaranti
Äkta hussvamp
Väderfenomen
Mer info
4Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring MediumEgenskaper
Lösöre
Inbrott, stöld, skadegörelse
Brand, explosion
Byggnad
Reseförsäkring
Ansvars/rättsskydd
Överfallsskydd
ID-stöld
Krishantering
Underförsäkringsgaranti
Äkta hussvamp
Väderfenomen
Allrisk byggnad (drulle)
Allrisk lösöre (drulle)
Utökat reseskydd
Mer info
5Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring LargeEgenskaper
Lösöre
Inbrott, stöld, skadegörelse
Brand, explosion
Byggnad
Reseförsäkring
Ansvars/rättsskydd
Överfallsskydd
ID-stöld
Krishantering
Underförsäkringsgaranti
Äkta hussvamp
Väderfenomen
Allrisk byggnad (drulle)
Allrisk lösöre (drulle)
Utökat reseskydd
Elektronikskydd
Självriskreducering
Begränsat åldersavdrag
Förhöjd ersättning
Vitvaruskydd
Utökat bortaskydd
Mer info

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

Ju mer som ingår i en fritidshusförsäkring, desto bättre är det i slutändan. Några detaljer som normalt ingår - även om villkoren ser olika ut hos olika försäkringsbolag - är följande punkter:

 • Skydd för byggnader

  Skulle en brand äga rum eller om en storm skulle fälla ett träd över ditt fritidshus så täcks kostnaden av din försäkring. Detsamma gäller för andra byggnader - friggebod, attefallshus - som är angivna i avtalet. En fritidshusförsäkring täcker normalt även byggnadstillbehör som exempelvis köks- och badrumsinredning och där inkluderas även panna och rörledningar. Skulle dock en vattenskada uppkomma via tak eller via grund så täcker normalt inte försäkringen detta.

 • Tomtmarken

  Din tomt är också försäkrad och det gäller även saker som flaggstänger, staket och bryggor. Detta utöver skador som sker på träd, rabatter och på gräsmattor.

 • Lösöre

  Fritidshusförsäkringen ger ett skydd mot saker som du förvarar i ditt fritidshus. Tänk emellertid på att det, som sagt, kan räcka med bortaskyddet i din hemförsäkring om värdet understiger 40.000 kronor.

 • Ansvarsskydd

  Skulle du som ägare till fritidshuset bli skadeståndsskyldig så kan ansvarsskyddet täcka kostnaden - givet hur stor summa kraven ligger på.

 • Rättsskydd

  Hamnar du som ägare till fritidshuset i en juridisk tvist så kan kostnaden för ett ombud komma att täckas av det rättsskydd som ingår i din fritidshusförsäkring.


Vanliga frågor om fritidshusförsäkring


Svårt att svara på generellt då priset oftast baseras på hur stor boyta och fritidshusets standard är. Priserna sätts även individuellt och rabatt ges ofta om man har andra försäkringar i samma bolag.

I en fritidshusförsäkring ingår skydd för byggnader, skydd för tomtmarken, lösöresskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.

En hemförsäkring försäkrar allt i ditt hem som inredning, elektronik med mera. Detta ingår inte i din fritidshusförsäkring. Följande ingår inte heller i din: Reseskydd, överfallsskydd, generellt rättsskydd och generellt ansvarsskydd.

Ja det ingår oftast. Kontrollera ditt försäkringsavtal så ser du exakt vad som ingår.

Nej det är inte säkert att det räcker. Det är inte alla försäkringar som skyddar dina saker i fritidshuset.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.