Gravidförsäkring - Jämför bästa gravidförsäkringen online

Att vänta barn tillhör det mest nervkittlande man kan uppleva. Någonting växer i magen och man kan som förälder endast spekulera i om det handlar om en pojke eller en flicka (förutsatt att man inte tagit reda på detta vid ultraljudet) om den lilla människan i livmodern kommer att likna mamma eller pappa och där även andra frågor som gravidförsäkring mm. ryms.

Jämför Gravidförsäkring

Hitta rätt gravidförsäkring för dina behov. Jämför gravidförsäkringar idag.

Gravidförsäkring - Key takeaways
 • En gravidförsäkring kan ge ekonomisk trygghet för de kostnader som är förknippade med graviditet och förlossning.
 • Det är viktigt att undersöka olika försäkringsbolag och försäkringar för att hitta det bästa avtalet som passar just dina behov.
 • En gravidförsäkring kan täcka en rad olika utgifter, till exempel läkarbesök, sjukhusvistelser och andra medicinska behandlingar.
 • Kostnaden för en gravidförsäkring beror på faktorer som din ålder, hälsa och hur mycket försäkringen omfattar.
 • Om du är gravid är det viktigt att skaffa rätt försäkring för att säkerställa att du har det ekonomiska skydd du behöver under graviditeten och förlossningen.

Hur ska vi få plats i hemmet, hur kommer vi att vara som föräldrar, har vi tänkt på alla eventualiteter och så vidare. Tyvärr så finns det även en oro hos många havande - en befogad sådan dessutom. Alla barn föds inte friska och i vissa fall så är det också så att barnet i fråga kan avliva. Dessutom finns den även risker vid själva förlossningen för både mamma och barn. Att frågor av det mörkare slaget dyker upp är naturligt och att många känner sig oroliga - trots regelbundna besök hos sina respektive barnmorskor - är även det att anse som naturligt.

Och, känner man på detta sätt så är man långt ifrån ensam. En undersökning - utförd av ett av Sveriges största försäkringsbolag - visade på att så mycket som tre av fyra föräldrar känner oro för att någonting ska gå fel. Här finns det kanske ingenting som kan ta bort alla oroskänslor - saker kan gå fel, även om de allra, allra flesta graviditeter, förlossningar och tiden efter går alldeles perfekt.

Däremot så finns det en möjlighet att lindra oron en smula och detta genom att teckna en gravidförsäkring och därmed vara trygg med att man inte drabbas ekonomisk om någonting skulle inträffa - och där man även blir ersatt om så är fallet.

Så fungerar en gravidförsäkring

Först och främst: en gravidförsäkring är gratis och en sådan ger ersättning vid olycksfall, vid dödsfall och täcker kostnaden för exempelvis kris- och samtalsterapi. Det finns även en möjlighet att teckna en gravidförsäkring av en plusmodell. En sådan kostar mellan 500- 2000 kronor och den varianten ger å sin sida viss ersättning om det skulle visa sig att barnet drabbats av exempelvis hjärtfel, dövhet, klumpfot eller ryggmärgsbråck.

En utökad gravidförsäkring - som den modellen också kallas - ger även ersättning om mamman skulle drabbas av förlossnings- eller graviditetsskador såsom exempelvis akut kejsarsnitt, foglossning eller havandeskapsförgiftning.

Jämför och hitta den bästa gravidförsäkringen

FörsäkringsbolagPrisVillkorBesök
1ICA FörsäkringPris:0 - 1 295 krVillkor:Se avtalsvillkorMer info
2Moderna FörsäkringarPris:0 - 1500 krVillkor:Se avtalsvillkorMer info

Gällande en gravidförsäkring så bör man vara medveten om att villkoren skiljer sig ganska rejält åt mellan försäkringsbolagen. Det kan handla om allt från när försäkringen i fråga börjar gälla, vad den ger ersättning för och hur mycket den kostar att teckna. Dessutom kan vi säga att vissa bolag ser tvillingar som en enhet medan andra kräver att man löser en gravidförsäkring för båda barnen i magen. Sådant bör man kolla upp.

Många väljer att teckna fler än en gravidförsäkring hos fler än ett bolag. Det är fullt möjligt att göra också, men då får man - naturligtvis - betala en högre premie om man vill ha en utökad försäkring. Vi ska även tillägga att kostnaden betalas i ett engångsbelopp och inte - som vid många andra försäkringar - uppdelad och månadsvis.

Det kan definitivt löna sig att jämföra och hitta den bästa gravidförsäkringen. Bästa är - i det här fallet - sällan den billigaste; istället handlar det om den försäkring som ger dig och din partner absolut störst trygghet och som kan få er att fokusera på det väsentliga: att ni inom kort ska bli föräldrar.

En viktig sak att tillägga är följande: din gravidförsäkring kommer inte att gälla för evigt och den kommer heller inte att övergå till en barnförsäkring efter att barnet är fött. Nej, man brukar - beroende på bolag - säga att en gravidförsäkring gäller mellan 2-6 månader och att det därför är viktigt att en barnförsäkring är löst. Det bör man göra så snart som möjligt som förälder och gärna överlöpande mot sin gravidförsäkring så att man slipper karensdagar.

Vilka sjukdomar ersätts oftast av en gravidförsäkring?

Här tänkte vi gå lite mer på djupet kring vilka sjukdomar som normalt ersätts av en gravidförsäkring.

 • Hjärtsjukdomar

  I Sverige föds ungefär 1000 bebisar med något typ av hjärtfel. Det gäller här både allvarliga sådana och mer lindriga som kan övervakas och självläkas. Vissa hjärtfel kan barn leva med länge innan de behöver åtgärdas - andra, mer allvarliga, kräver akuta operationer. De flesta hjärtfel kan opereras och behandlas - vid ett eller flera tillfällen - och ge barnet ett normalt, och långt liv, med få - eller inga - anpassningar i vardagen.

 • Döv- och blindhet

  I snitt föds sju stycken blinda barn i Sverige - dessa ofta i samband med en prematurfödsel. 70 barn föds med grav hörselnedsättning eller helt döva. Där är en stor riskfaktor Röda Hund. Är mamman inte vaccinerad och blir smittad av denna åkomma så löper barnet större risk att födas med hörselskador av varierande slag. Röda Hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och därför så är det extra viktigt att utlandsfödda kontrolleras i samband med besök på BVC för att se om immunitet finns - något som sker via ett blodprov.

 • Ämnesomsättningssjukdomar

  Metabola sjukdomar är något som är ovanliga - 0-7 barn i Sverige föds med sådana. Ämnesomsättningssjukdomar - som är ett annat namn - innebär att man som barn har en medfödd rubbning i ämnesomsättningen; något som innebär att man inte kan bryta ner mat och/eller mediciner. PKU-provet som tas då barnet är två dygn gammalt - där man screenar för 24 olika sjukdomar - ger en god chans att rätt behandling kan sättas in i ett tidigt stadie i barnets liv.

 • Kromosomsjukdomar

  De flesta förknippar kromosomsjukdomar med Downs Syndrom där barnet föds med en extra kromosom. 1-2 barn av 1000 föds med Downs Syndrom i Sverige och där handikappet och svårighetsgraden är varierande. Saknas hela kromosomer - eller om det finns kopior på andra, existerande kromosomer, så innebär detta ofta missfall. En extra kopia av kromosom 13 eller 18 brukar innebära grava missbildningar som i sin tur leder till en tidig död hos barnet.

Utöver dessa sjukdomar så ersätts även exempelvis blödarsjuka samt läpp-, käk- och gomspalt av gravidförsäkringen. Som sagt dock: läs på kring vilka sjukdomar som blir ersatta hos det/de försäkringsbolag du löser din premie hos.

Så betalas ersättning ut

Om det fruktansvärda inträffar och man har en gravidförsäkring - hur ser då ersättningen ut? Själva summan är olika beroende på försäkringsbolag och detsamma gäller utbetalningen. Normalt så handlar det emellertid om ett engångsbelopp utbetalt i en klumpsumma. Denna betalas ut så fort en dödsorsak eller en diagnos är fastställd.

Skulle du som mamma vara berättigad till sjukhusvård så kommer en ersättning för denna att betalas ut månadsvis.


Vanliga frågor om gravidförsäkring


Nej, det är självklart helt frivilligt. Fördelen med att teckna en gravidförsäkring är att det ger en ersättning om det skulle ske en förlossningsskada eller barnet får en skada vid en tidig födsel. Läs villkoren innan du tecknar så försäkringen täcker dom delar du vill.

Tyvärr täcker inte alla gravidförsäkringar missfall – och de som gör detta täcker också sena sådana. Vecka 23 brukar vara den vecka som räknas som en gräns från vilken man som mamma kan få ersättning i samband med ett missfall. Detta både om det skulle handla om att barnet dör i magen, eller om det avlider i samband med förlossningen.

Ja, men hur mycket man som försäkrad får i ersättning är varierande. Försäkringsbolagen utgår från tabeller där graden av invaliditet – och ersättning för denna – är fastställd. Medicinsk invaliditet är detsamma som en permanent skada som kan uppkomma i händelse av olycka eller sjukdom. Det innebär att du får en nedsatt fysisk funktionsförmåga som du alltså blir ersatt för i din gravidförsäkring.

Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen. Man kan emellertid se att några sjukdomar är återkommande ersatta: blind- och dövhet, hjärtfel, olika ämnesomsättningssjukdomar och kromosom-sjukdomar. Det är viktigt att man läser på innan och ser över vilka alternativ som finns. Ju fler sjukdomar som inkluderas i en gravidförsäkring, desto tryggare kan man vara som blivande förälder.

Ja, det finns inga hälsokrav eller liknande för att kunna teckna en gravidförsäkring.

En gravidförsäkring kostar mellan 1 000 och 1 500 kr beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

Ja du kan teckna hur många gravidförsäkringar som du vill, och du kan ha rätt till ersättning från alla dina tecknade gravidförsäkringar.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.