HUNDFÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

Hunden kallas ofta för människans bästa vän och visst ligger det mycket i det påståendet också. Med en hund har man en trofast vän vid sin sida oavsett vad som händer, man har en träningskamrat att dela långa promenader med och man har en familjemedlem att älska på nästan samma sätt som man älskar övriga i familjen.

Jämför Hundförsäkring

Hitta rätt hundförsäkring för din hund. Jämför hundförsäkring idag.

Hundförsäkring - Key takeaways
 • En hundförsäkring kan hjälpa till att täcka kostnaderna för veterinärvård och medicinering för ditt husdjur.
 • Vissa försäkringar kan också erbjuda ytterligare förmåner, t.ex. ersättning för ansvarsskyldighet gentemot tredje part.
 • Premierna för hundförsäkringar beror på husdjurets ras, ålder och hälsa.
 • Innan du tecknar en försäkring ska du se till att läsa villkoren noggrant och ställa eventuella frågor.
 • Det är viktigt att jämföra olika leverantörer för att hitta den bästa försäkringen för dina behov.

Hunden har en speciell plats i en familj och de flesta kan vittna om den stora glädje dessa fyrbenta varelser för med sig. Tyvärr så drabbas även hundar av skador och sjukdomar och på samma sätt som för oss människor så bör man säkra upp eventuella sådana med en speciell hundförsäkring - något som de flesta försäkringsbolag också erbjuder.

Man räknar med att det finns ungefär 860.000 hundar i Sverige och att lejonparten av dessa har en täckande hundförsäkring - ungefär 175.000 hundar saknar försäkring och det är dessa som kan komma att innebära problem för sina ägare.

En hundförsäkring är en trygghet

För, vad händer om en hund blir sjuk, vad händer om hunden skadar sig och vad händer om den på något annat sätt tvingas söka akut - och dyr - veterinärvård? Det kommer att drabba ägaren ekonomisk och det kan komma att innebära väldigt höga kostnader - i vissa fall så höga att man tvingas välja mellan två alternativ som består av att antingen belåna sig eller att avliva hunden som en följd av att man, helt enkelt, inte har råd.

Ställer man en sådan kostnad mot en årlig kostnad för en hundförsäkring så finns det definitivt ett värde i att teckna ett avtal. Man vet aldrig när olyckan är framme och hundar kan drabbas av akuta sjukdomar precis på samma sätt som oss människor.

Rätt hundförsäkring är en trygghet. Har du som hundägare en hundförsäkring så betalar du endast självrisken; en självrisk som kan komma i olika skepnader och alternativ där den antingen är fast och konstant eller där en fast och en rörlig självrisk kombineras. Det senare innebär att man först betalar självrisken vid ett veterinärbesök och därefter så betalar man en rörlig självrisk på 15- eller 20% av den summa som återstår av totalkostnaden. Efter detta så återstår endast den rörliga delen vid eventuella återbesök hos veterinären.

Jämför hundförsäkring

FörsäkringsbolagFörsäkringsbeloppFast självriskRörlig självriskPris
1SvedeaFörsäkringsbelopp30.000 - 150.000 krFast självriskFlexibelRörlig självrisk15-25%Mer info
2ICA FörsäkringFörsäkringsbelopp30.000 - 60.000 krFast självrisk2.000 - 3.000 krRörlig självrisk15-25%Mer info
3Furry ChampFörsäkringsbelopp30.000 - 60.000 krFast självriskFlexibelRörlig självrisk15-25%Mer info
4Moderna FörsäkringarFörsäkringsbelopp30.000 - 90.000 krFast självrisk1.500 krRörlig självrisk15-25%Mer info
5ManyPetsFörsäkringsbelopp30.000 - 140.000 krFast självriskFlexibelRörlig självrisk15-25%Mer info
6SvedeaFörsäkringsbelopp25.000 - 75.000 krFast självrisk2.000 krRörlig självrisk25%Mer info

Vad kostar en hundförsäkring?

Hur mycket en hundförsäkring kostar på är en svår fråga att svara på. Detta då kostnaden avgörs av en mängd olika variabler såsom exempelvis hundens ålder, vilken ras det handlar om, vilket försäkringsbolag du valt och även vilken stad du bor i. Baserat på detta så kan det vara svårt att ge en exakt summa, men vi kan - mellan tummen och pekfingret - säga att en årlig summa mellan 1000-10.000 kronor är rimligt. Det vi däremot kan säga mer definitivt är att det lönar sig att jämföra och hitta den bästa hundförsäkringen.

Kort sagt: ta dig tid och läs på om vilka villkor du och din hund kan erbjudas och jämför och hitta den bästa hundförsäkringen utifrån era behov och situation. Det senare kan förklaras av att det finns skillnader mellan hundraser och att vissa kan ha en förmåga att råka ut för specifika sjukdomar lite oftare än andra.

Detsamma gäller för olyckor - vissa hundar är mer nyfikna och därmed också mer exponerade för exempelvis ormbett eller andra angrepp. Därför bör man dels läsa på om vilka risker som kan finnas för den egna hunden och vilka specifika villkor en hundförsäkring kan inkludera för att täcka dessa.

Att tänka på när du jämför hundförsäkringar

Då man funderar på att skaffa hund och kanske redan bokat en hundvalp i en kull så bör man direkt se till att skaffa en hundförsäkring som börjar gälla samma dag som man hämtar hundvalpen i fråga.

Om man köper en äldre hund så brukar det vara möjligt att ärva och överta den befintliga försäkringen - men då bör man också se över vad den täcker och om man behöver göra eventuella tillägg. Man bör även se till att verkligen klargöra att försäkringen vandrar vidare så att den inte slutar att gälla.

Gällande tillägg är sådana ofta möjliga att göra och ett av de vanligaste handlar om en livförsäkring. En sådan innebär att om hunden skulle avlida före en viss ålder så får du som ägare en ersättning som motsvarar ett givet marknadsvärde på hunden ifråga. Det ger naturligtvis en trygghet. Eftersom mediciner kan vara väldigt dyra så kan man även överväga medicinförsäkring som ett tillägg - detta i synnerhet om man vet att man äger en ras som ofta drabbas av exempelvis tarmsjukdomar som behöver medicineras för att bli bättre. Här nedan går vi igenom de viktigaste punkterna att ha koll på när man jämför hundförsäkringar:

 • Veterinärvårdsbelopp

  Om din hund skadas eller drabbas av olycka är veterinärvårdsbeloppet avgörande för att kunna bedöma hur mycket man ersätts med per försäkringsår. Alla belopp därutöver måste ersättas av ägaren direkt. Lägsta beloppen ligger runt 20.000 kr och de högsta runt ca. 120.000 kr.
  Beloppen sänks ju äldre hunden är
  De flesta försäkringsbolag har som policy att veterinärvårdsbeloppet sänks när hunden blir lite äldre, oftast vid 7 – 8 års ålder men det finns alltid ett lägstabelopp. En del bolag har en utplanande kurva som t.ex. att det år din hund fyller 8 så början max.beloppet (i detta fall 60.000 kr.) sänkas med 6000 kr/år. Detta fortgår tills beloppet nått den nedre gräns som i det här fallet är 15.000kr./år. Värt att notera är att det också finns försäkringsbolag som inte sänker beloppet när hunden blir äldre.
  Om din hund skadas
  Ett högt veterinärvårdsbelopp innebär att skadas din hund ofta och mycket så blir du ersatt. Ett lågt belopp betyder att du inte ersätts helt utan enbart delvis. Tänk över detta noga innan beloppet fastställs.

 • Självrisk

  Det belopp du alltid måste betala själv benämns som självrisk. Alltså den summa du måste betala oavsett veterinärvårdsbelopp, allt som en försäkring inte täcker. Vanligt är att denna summa består av två delar; en rörlig och en fast. Vill man ha en lägre självrisk, kostar försäkringen mer.
  Rörlig självrisk
  Den rörliga del som beräknas på summan av totalen. Vanligvis 15 – 25 % av kostnaden av veterinärsbesöket.
  Fast självrisk
  En förutbestämd summa som alltid betalas vid vård. Brukar ligga någonstans mellan 1200-3000 kr.

 • Självriskperiod

  Under självriskperioden betalar du bara den på förhand bestämda självrisken. Längden på perioden varierar försäkringsbolagen emellan, vanligtvis ligger den på mellan 100-365 dagar. T.ex. har du en självriskperiod som gäller i ett år så betalar du endast den fasta självrisken. Orsaken till att självrisk finns är för att vi ska vara rädda om det som försäkras; människor, djur, bilar o.s.v. Ju fler dagar desto bättre för du behöver inte betala självrisk igen. Är den på 365 dagar så betalar du enbart en gång per år.

 • Medicin och läkemedel

  När medicin ingår i den vanliga hundförsäkringen betyder det att den receptbelagda medicinen alternativt den veterinärordinerade, går in under den ordinarie försäkringen. Detta är vanligt men det finns undantag och då rekommenderas att medicinförsäkring läggs till. Se till så att medicin ingår annars blir detta lätt en onödig utgift.

 • Avancerade undersökningar

  I en ordinarie hundförsäkring brukar det ingå tre vanliga slags undersökningar; scintigrafiundersökning (skelettstörningar), datortomografi (skelett/mjukdelar) och magnetresonansundersökning (nervsystemet). Dessa är olika metoder för att undersöka skador och förändringar som inte syns under en vanlig undersökning. De flesta försäkringar täcker kostnaden för en undersökning av detta slag men om inte, så är det summor på flera tusen kronor det rör sig om.

 • Rehabilitering för hundar

  Oftast ingår rehabilitering och om inte går det ofta lätt att lägga till. En sådan behandlingsform kan ordineras av veterinärer i samband med sjukdom eller olycka. För att försäkringen skall täcka måste rehabilitering vara veterinärordinerad. Det man skall tänka på är längden på godkänd rehabperiod och den ser du på ditt försäkringsbesked. Det finns även andra begränsningar såsom hur mycket rehabiliteringen beräknas kosta och att den måste starta inom en viss period efter veterinärens ordination.

 • Karensperiod

  De flesta försäkringar innehar en karensperiod på 20 dagar. Detta är det vanligaste men om det gäller ett dolt fel kan karensen vara upp till ett år. Har du en liten valp på under fyra månader och innehar ett veterinärintyg som är max. en vecka gammalt, brukar karens inte inträda. Du kan fritt byta försäkringsbolag utan att karensen påverkas negativt. Gäller det en olycka så träder karens inte in.

 • s.k. Dolda fel

  Ett dolt fel eller för den del en dold sjukdom är något som ska ha uppkommit innan du köpt hunden och som du inte ska ha haft möjlighet att upptäcka/se. Bland majoriteten av hundförsäkringar ingår dolda fel-försäkring med motkravet att hunden ska ha varit kontinuerligt försäkrad från fyra månaders ålder och uppåt. Ett ytterligare krav brukar vara att ett friskintyg från veterinären uppvisas.

 • Diverse krav

  När det kommer till olika krav som försäkringsbolagen kan ställa på hundägarna är det värt att notera att Agria i många fall kräver att det är deras egna veterinärer som skall bedöma vilken typ av vård hunden skall ha. Den bedömningen kan alltså bli annorlunda mot försäkringstagarens egen veterinär.

 • Olika månadspremier

  En månadspremie varierar såklart mellan de olika bolagen men även beroende på vilken typ av hundförsäkring du tar. Hundraser som är benägna att skadas ofta har därför en höge premie likaså de känsligare raserna där problem kan uppstå med allt från höfter till käkar. Dessa summor kan du påverka genom att förslagsvis välja en högre fast och rörlig självrisk. Förr i tiden brukade man av tradition välja ett av de mer välkända varumärkena men idag ser man, mycket tack vare prisjämförelsesajterna en jämnare utspridning när prisfaktorn oftare avgör.

 • Livförsäkringen

  I vissa försäkringar ingår en livförsäkring som täcker de fall hunden skadas alternativt insjuknar så svårt att en avlivning blir nödvändig. Vanligast med denna typ av livförsäkring är att de upphör att gälla när hunden fyllt 8 år i kombination med en reducering med i snitt 20 % från en ännu yngre ålder.

  En användbarhetsförsäkring är en specifik försäkring som ibland ingår i livförsäkringen. Den gäller hundar som utför arbete som t.ex. en blindhund eller fungerar som avelshund. Andra syften med hunden kan vara att ha den som jakthund, utställningshund, polishund etc. Kostnaden för en livförsäkring står i relation till dess marknadsvärde, inköpspris och om den är en högt värderad avelshund t.ex. Det kan också vara så att man äger en hund som vunnit mycket priser inom någon tävlingsgren.

 • Hundens ålder

  När kan man då försäkra sin valp? Vanligast är att hunden måste fyllt 6 veckor men hos vissa försäkringsbolag kan det variera på några veckor. Vilken ålder som gäller hos ett specifikt bolag får du lättas genom att kontakta dem direkt. Viktigt att veta är att en del försäkringsbolag inte försäkrar äldre hundar vilket kan komma som en tråkig överraskning. Vanligast är en övre gräns på 6 år men Moderna Hundförsäkring har satt 8 år som sin övre gräns. Positivt är att två bolag; Svedea Hundförsäkring och ICA Hundförsäkring helt tagit bort sin övre åldersgräns vilket är mycket positivt och gagnar köp och övertagande av äldre hundar.

 • Försäkringsrabatter

  Många hundförsäkringsbolag lockar med frikostiga rabatter till nyblivna valpägare, ändå upp till 30 % rabatt brukar man kunna få. Självklart gör det mycket med månadspremien. Rabatten brukar de dra på en gång vilket är bra första gången men det kan bli lite problematiskt då det kan vara svårt att se och bedöma vad det egentliga priset är.

 • Reservationer och undantag

  Precis som andra försäkringar som man normalt tar, har även hundförsäkringar en del reservationer och undantag. Det brukar röra sig om sjukdomar och fel din hund kan ha som försäkringen inte täcker. Läs det finstilta noga för det kan vara en sjukdom som försäkringen täcker när det gäller vissa hundar men inte när det är en rasspecifik sjukdom. Exakt information finns att få på försäkringsbrevet. Här står det också om reservationen är omprövningsbar. Försäkringsbolaget Agria har flera reservationer som är viktiga att känna till om det rör just din hund alternativt din hundras.


Vanliga frågor om hundförsäkring


Enligt Konsumenternas test så är Lassie Stor den bästa hundförsäkringen följt av ManyPets Premium, Lassie Mellan och ManyPets Standard.

Har du hunden lös på tomten eller i skogen så kan en GPS vara aktuell. Den fäster man lätt i hundens halsband och sedan ser du i realtid exakt var din hund är. Tryggt och precist.

Detta kan vara aktuellt för dig som sysslar med hundavel. Hos en del hundraser finns medfödda fel och andra svårigheter med t.ex. andning, nos och käkar. För att förekomma detta så kan DNA-testning vara aktuellt. För mer information, besök SKK (Svenska Kennelklubben).

Svensk lag är tydlig med att hunden inte får vara lös i bilen. Vanligt är att man har hunden i bagageluckan med någon slags grind eller galler. En del införskaffar hundburar som sedan placeras i bagageluckan. Det finns även bilselar alternativt bilbälten som du fäster runt din hund.

Det här med direktreglering är både bra och praktiskt och något som de flesta försäkringsbolag erbjuder. Det gör att du själv slipper ligga ute med stora summor med pengar. I praktiken fungerar det som så att du tar med dig ditt försäkringsnummer till veterinären och därefter betalar du bara självrisken och de delar som din försäkring ev. inte täcker. Veterinärer med direktreglering får sedan sina pengar direkt från försäkringsbolaget och inga mellanhänder blir nödvändiga.

En seriös kennel har alla sina valpar försäkrade fram tills de blir upphämtade. Vad du själv ska göra är att skaffa en egen hundförsäkring som tar vid det datum er lilla valp hämtas. Många försäkringsbolag ger en valprabatt före en viss ålder så spara valpintyget. Köper du inte din valp hos en uppfödare, så tar du även då en försäkring som gäller från och med den dag som hunden hämtas. Självklart gäller samma för en äldre hund. Viktigt med andra ord att det inte får uppstå glapp i försäkringarna.

Det gäller att tänka logiskt när det kommer till självrisker. Först och främst, vilken skaderisk har din hund? Har du en fast självrisk och kommer till veterinären med en liten och ”billig” skada, så hade det varit bättre med en rörlig självrisk och tvärtom.
Räkneexempel A: Din hund är hos veterinären och fakturan är på 15.000 kr. Du har valt en låg rörlig självrisk på 25 % och betalar följaktligen 3750 kr. Hade du istället haft en fast självrisk på 2500 kr., hade det blivit billigare.
Räkneexempel B: Din hund är hos veterinären och fakturan är på 5000 kr. Du har valt fast självrisk och du betalar 2500 kr hos veterinären. Hade du istället valt en rörlig självrisk på 25 % så hade du betalat 1250 kr.

En låg självrisk brukar innebära hög månadsavgift och tvärtom. Det som man måste ta hänsyn till när det kommer till självrisken är att om man tror att man måste söka vård ofta eller sällan hos veterinären. Här får du helt enkelt läsa på om just din hundras. Är det en skör ras med risk för medfödda fel? Kanske en ras som är sönderavlad? Eller är det en stabil ras som är lugn i sinnet och sällan behöver vård? Läs på noga så kommer du komma fram till ett bra beslut angående självrisken.

Det gör det absolut. Både ManyPets och ICA har försäkringar för hundar över 7 år men övriga bolag brukar ha en övre gräns på 7-8 år vid försäkringstillfället. Har du en äldre hund som ska försäkras så måste du införskaffa ett försäkringsintyg som garanterar att hunden är frisk vid försäkringstillfället. Detta intyg får vara max. 30 dagar gammalt.

Var realist när du kikar på priset. Väljer du en riktigt billig försäkring där endast några få saker ingår så kan du riskera en riktig kalldusch längre fram. Det är tre huvudsakliga delar som påverkar priset; rasen, vad försäkringen ska täcka och vilket försäkringsbolag du väljer. Sedan finns det sju olika faktorer som också inverkar på priset; bostadsort, ras, kön, vilken slags försäkring det är, ersättningsbelopp, självrisk och eventuella tillägg.

Det varierar mellan olika hundförsäkringar och försäkringsbolag, men vanligtvis mellan 200-400 kr per månad. Det som påverkar priset mest är vilken hundras som skall försäkras och självrisken. En känslig ras som oftare drabbas av sjukdomar eller en aktiv, energisk ras som lätt kan råka ut för olyckor, blir såklart dyrare att försäkra. Priset påverkas också av om det är en låg eller hög självrisk och såklart vad det är som ingår i försäkringen.

Du får betala självrisk för besöket. Självrisken varierar mellan försäkringar, du hittar din självrisk i ditt försäkringsavtal.

Man kanske inte ska ha den största försäkringen men någon slags försäkring bör man nog ha. Ju äldre en hund är desto vanligare blir det med veterinärbesök.

Exempel på tilläggsförsäkringar till hundförsäkring: medicin, rehabilitering samt MR- och CT-röntgen.