INKOMSTFÖRSÄKRING VILLKOR - JÄMFÖR BÄSTA PRIVATA INKOMSTFÖRSÄKRINGEN

I många branscher kan det råda en viss oro sett till att många befinner sig i en förändring. Det ska även tilläggas att många branscher och företag även har vissa perioder och av upp- och nedgångar - något som kan innebära att uppsägningar och varsel sker om företaget i fråga ser en minskad omsättning.

Jämför Inkomstförsäkring

Hitta rätt inkomstförsäkring för dina behov. Jämför inkomstförsäkring idag.

Inkomstförsäkring - Key takeaways
 • En inkomstförsäkring ger ekonomisk trygghet när man förlorar sin anställning.
 • Försäkringen kan täcka upp till 80 procent av din lön.
 • Du måste vara tillsvidareanställd, medlem i A-kassa och skriven i Sverige.
 • De flesta företagen har ett övre tak gällande åldern för att teckna en inkomstförsäkring.
 • En inkomstförsäkring gäller även om man blir sjukskriven.

Vid sådana tillfällen har man som anställd i många fall en trygghet i att A-kassan går in och täcker viss del av den inkomst man haft och att man således i och med detta också slipper stå barskrapad i samband med att man förlorar sin anställning. A-kassan har emellertid en svaghet i att den endast ger en ersättning på dryga 20.000 kronor/månad och att den summan sällan når den inkomst som många vant sig vid. Det kan innebära ett stort tapp rent ekonomiskt och det kan således innebära att man får svårt att få ihop pengar som täcker alla utgifter man har. Här kan en privat arbetslöshetsförsäkring vara ett bra alternativ att vända sig mot. Detta i form av en inkomstförsäkring som går att teckna hos de flesta fackförbund som finns i Sverige.

En inkomstförsäkring kan i många fall gå in och täcka upp till 80% av den ordinarie lönen och det kan naturligtvis - beroende på vilken lön man har - göra en stor skillnad. Det man emellertid bör vara medveten om är att villkoren för en inkomstförsäkring skiljer sig åt ganska rejält och att man därför också bör se till att jämföra och se vilken typ av inkomstförsäkring som passar allra bäst.

Jämför inkomstförsäkring

FörsäkringGrundförsäkringTilläggsförsäkringBranscherInfo
1Unionen Inkomstförsäkring Grundförsäkring:- Max 60.000 kr

- Max 150 dagar
Tilläggsförsäkring:- Max 150.000 kr

- Max 200 dagar
Branscher:- De flestaMer info
2Jusek Grundförsäkring:- Max 80.000 kr

- Max 120 dagar
Tilläggsförsäkring:- Max 80.000 kr

- Max 300 dagar
Branscher:- Bank, Ekonomi, Försäkring

- Juridik
Mer info
3Ledarna Inkomstförsäkring Grundförsäkring:- Max 80.000 kr

- Max 100 dagar
Tilläggsförsäkring:- Max 120.000 kr

- Max 200 dagar
Branscher:- De flestaMer info

Villkor - Är jag berättigad till en inkomstförsäkring?

Det finns några kriterier som måste uppfyllas innan man kan teckna en privat inkomstförsäkring. Det är nämligen så att alla anställda i Sverige inte får teckna en sådan och att man har satt upp några grundkrav. Vi radar upp dessa nedan:

 • Du måste vara tillsvidareanställd. Det innebär att exempelvis ett vikariat inte uppfyller kraven.
 • Du måste vara skriven i Sverige.
 • Det finns vissa så kallade riskzoner som gör att en inkomstförsäkring inte får tecknas. Ett exempel på en sådan är att du riskerar att bli uppsagd som en följd av platsbrist.
 • Din ålder. Många företag har ett övre tak gällande åldern för att teckna en inkomstförsäkring. Du får således inte anses som för gammal. Detta tak varierar mellan bolagen, men räkna med att det ligger någonstans mellan 55-65 år.
 • Du måste omfattas av LAS. Långt ifrån alla företag i Sverige följer LAS i dagsläget. Las innebär - förenklat - att den som anställdes sist också är den som först kommer att förlora arbetet då tiderna, så att säga, är lite kärvare. Idag så har många företag istället med kompetensbetonad och behovsstyrd verksamhet; något som innebär att även den som haft en längre anställning kan sägas upp - trots att många nya ansikten anställts på företaget.
 • Medlemskap i en A-kassa. Du ska ha ett medlemskap i en A-kassa för att få teckna en inkomstförsäkring. Detta plus att de flesta företag har som krav att man ska ha uppnått en viss kvalifikationstid - normalt ligger denna på ett år. Där kan det emellertid skilja sig mellan olika företag också. Du ska således haft en inkomstförsäkring i 12 månader för att den ska gälla om du skulle förlora ditt arbete.
 • Fackförbundet styr. Du kan inte välja vilken inkomstförsäkring som helst då detta styrs av vilket fackförbund du är medlem i. Här ska vi direkt säga att villkoren - hur hög ersättning som ges och exempelvis i hur många dagar - skiljer sig åt mellan de olika fackförbunden.

Jämför och hitta den bästa privata inkomstförsäkringen

Baserat på den sista punkten så har man således inte samma frihet i att välja inkomstförsäkring som man har då man väljer mellan andra typer av försäkringar. Det finns dock val att göra trots detta och inom många branscher så finns det också olika fackförbund som man kan ansluta sig till.

Där har man definitivt en parameter att ta ställning till innan man löser ett medlemskap - hur ser villkoren ut för en privat inkomstförsäkring om oturen skulle vara framme och varsel skulle äga rum? Jämför detta innan.

Eget sparande vid sidan av en inkomstförsäkring

Att en privat inkomstförsäkring kan ge ersättning som täcker 80% av den normala lönen är en bra sak som skänker trygghet. Det man dock bör göra är att låta ett eget sparande täcka resterande 20% och här finns det ingen anledning att vila på hanen. Sätt igång med att hitta en lämplig sparform och skaffa dig en trygghet i och med detta. För de flesta handlar det inte om någon längre tid av arbetslöshet i samband med varsel, men man bör ändå vara medveten om att det kan ta viss tid innan man hittar ett nytt jobb och får en regelbunden inkomst.

En annan viktig detalj gällande inkomstförsäkringen är att den ofta kommer med karensdagar. På samma sätt som om du blir sjuk så kommer det att ta några dagar innan du får ersättning. Sjukdom på arbetet har en karensdag - som du inte får ersättning för. Inkomstförsäkring har ofta sju dagar där en ersättning ej utbetalas. Talar man försäkringsspråk så kan dessa likställas med en slags självrisk. Här kan det privata sparandet vi ovan gick igenom komma väl till pass.


Vanliga frågor om inkomstförsäkring


Nej, det går utmärkt att teckna en privat inkomstförsäkring helt utan att bli inblandad i facket.

En inkomstförsäkring tecknas för att man inte ska förlora så stora delar av sin lön om man blir sjukskriven eller blir arbetslös.

Nej, det finns begränsningar i både lag och försäkringsvillkor som inte gör det möjligt att få full kompensation.

Nej det brukar det inte göra, detta brukar vara tillval som man kan göra till inkomstförsäkringen.