MC-FÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

Att äga en motorcykel ger en stor frihet, men det kommer även med vissa krav i form av försäkringar. Precis som gällande andra motordrivna fordon - båtar undantagna - så kommer det första du behöver göra som nybliven MC-ägare innebära att du löser en trafikförsäkring. En sådan krävs för att du ska få köra din motorcykel längs våra svenska vägar.

Jämför MC-Försäkring

Välj rätt MC-försäkring för din motorcykel. Jämför villkor & innehåll.

Motorcykelförsäkring - Key takeaways
 • En motorcykelförsäkring är ett viktigt skyddsnät om du äger en motorcykel.
 • Motorcykelförsäkringar finns i två huvudtyper: halvförsäkring och helförsäkring .
 • Glöm inte att teckna en avställningsförsäkring när du ställer av motorcykeln.
 • Kostnaden för motorcykelförsäkringen beror på typ av motorcykel och dess storlek samt förarens ålder och körkort.
 • Att kontrollera flera försäkringsbolag och jämföra offerter kan hjälpa dig att hitta en försäkring som uppfyller dina behov till bästa pris.

I den försäkringen ingår ett skydd för skador på den andra föraren, det andra fordonet och medtrafikanter i händelse av olycka. Ingår gör dessutom ett skydd mot annans egendom om du som förare orsakat denna typ av skada. Trafikförsäkringen är bra, men den ska ses mer som en grundförsäkring som bör kompletteras med en MC-försäkring. En MC-försäkring ger dig en större trygghet och det finns dessutom olika former av denna typ av försäkring; du kan exempelvis välja mellan halv- och helförsäkring och till dessa även göra vissa tillägg. Priset för en MC-försäkring varierar - och detsamma gäller vad som ingår - så här rekommenderas att du jämför MC-försäkring hos de olika Försäkringsbolagen innan du bestämmer dig. Här nedan kommer en liten förklaring av vad som normalt brukar ingå i en halvförsäkring och i en helförsäkring:

 • Halvförsäkring

  En halvförsäkring - även kallad Delkaskoförsäkring - är en utökad trafikförsäkring som ger dig skydd även vid stöld, vid brand, vid glasskador, i händelse av maskinskador. Bärgning, rättskydd och krisskydd brukar också ingå i en halvförsäkring.

 • Helförsäkring

  En helförsäkring - Hel Delkaskoförsäkring - ger, utöver allt som ingår i en halvförsäkring, även ersättning för följande: Kollisioner, vältning, dikeskörning och övriga skador på din MC.

Tänk även på att exempelvis vagnskadegaranti gäller om du köpt en ny motorcykel. Där kan således en kombination av halvförsäkring och nämnda vagnskadegaranti vara mer än tillräckligt. Här bör du emellertid vara medveten om när giltighetstiden löper ut om du vill ha samma skydd och trygghet och därigenom lösa en helförsäkring i samband med detta.

Har du en motorcykel som enbart ska köras under sommaren finns en möjlighet att teckna en avställningsförsäkring. Den ger en betydligt billigare premie, men den ställer krav på avhållsamhet också. Skulle du köra och skada dig, någon annan eller din motorcykel så ersätts du inte. I många fall kan dock försäkringen täcka exempelvis stölder, skadegörelse eller bränder.

Hitta den billigaste MC-försäkringen

Olika försäkringsbolag erbjuder olika priser och olika villkor för en MC-försäkring. Gällande priserna så sker en individuell prissättning och det innebär att det är svårt att peka på vilken den billigaste MC-försäkringen är. Det finns dock några åtgärder att vidta som kan ge dig bästa möjliga pris. Köper du en motorcykel med ABS-bromsar så är det en fördel, likaså om du väljer en försäkring där endast du är angiven som förare.

Jämför MC-försäkring

FörsäkringsbolagHelförsäkringHalvförsäkringTrafikförsäkringInfo
1ICA Försäkring - MC-försäkringHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
2Moderna Försäkringar - MC-försäkringHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
3Svedea Försäkring - MC-försäkringHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
4Dina FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
5Gjensidige FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
6Sveland FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
7Trygg-Hansa FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
8If FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
9Triumph FörsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info
10LänsförsäkringarHelförsäkringJaHalvförsäkringJaTrafikförsäkringJaMer info

Rätt förvaring - i exempelvis ett garage - påverkar också priset positivt och likaså om du investerar i ett rejält lås, gärna ett godkänt sådant i klass-3-modell. Ett annat tips för en lägre premie är att du utrustar din motorcykel med GPS-spårsändare samt att du har både startspärr och styrbromslås på den.

Hur du kör och hur du tidigare har kört är också viktigt. Ju fler skadefria år du kan visa upp, desto billigare MC-försäkring kommer du också att erbjudas av försäkringsbolagen. Viktigt är att du jämför priserna för en MC-försäkring. Det går ofta att göra via Försäkringsbolagens hemsidor där du kan fylla i uppgifter om både dig själv och motorcykeln varpå en uppskattad kostnad tas fram direkt. Det ger dig en bra bild av hur mycket din framtida premie kommer att kosta dig.

Bästa MC-försäkringen täcker dina behov

En detalj att fokusera på handlar om skillnaden i pris mellan olika motorcyklar. En motorcykel med lägre vikt och högre effekt kostar med att försäkra än vad en tyngre modell med högre vikt gör. Anledningen till detta stavas risk och olyckor. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan olyckor och så kallade sporthojar.

Sport- och supersporthojar är, helt enkelt, tydligt överrepresenterade i statistiken för olyckor och därför så är premien högre. Försäkringsbolag är i första hand vinstdrivande och vill ta så få risker som möjligt.

Vilken den bästa MC-försäkringen är, det är lika svårt att svara på som vilken som är den billigaste. Det utgår från dina behov, vilken typ av motorcykel du äger samt hur frekvent denna används. Utgå från dig själv och klargör dina behov. Ju mer som ingår i din MC-försäkring, desto bättre och tryggare är det. Men, det är också en väldigt individuell fråga.


Vanliga frågor om MC-försäkring


En avställningsförsäkring är en försäkring som ger ett skydd för din MC som inte är trafikförsäkrad, alltså inte får köras i trafik. En avställningsförsäkring är vanlig att tecknas under den period då Mc:n inte används (t ex. vintertid) och är därför oftast billigare.

Ja, för att få köra din motorcykel så måste du ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring täcker personskador och de sakskador du vållat med motorcykeln.

I en helförsäkring ingår allt som ingår i en halvförsäkring samt en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring betalar skador på din motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Nej. Ställer du av din MC så finns inget krav att ha den försäkrad. Det finns speciella avställningsförsäkringar som skyddar mot stöld och skadegörelse.

Du måste använda lås som är godkända av SSF och är av klass 3, annars riskerar du att ersättning uteblir.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.