Olycksfallsförsäkring - Jämför bästa sjuk och olycksfallsförsäkringen

Vi kan inte förutse och spå framtiden. Det innebär att man aldrig kan säga att det där händer aldrig mig och tro att detta är 100 % säkert. Saker och ting händer och det oväntade kan hända vem som helst. Läs därför på om sjuk och olycksfallsförsäkring då oturen lurar bakom många hörn och ibland så drabbas även den som minst anar det.

Jämför Olycksfallsförsäkring

Hitta rätt olycksfallsförsäkring för dina behov. Jämför olycksfallsförsäkringar idag.

Olycksfallsförsäkring - Key takeaways
 • En olycksfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd vid olycka, sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • En olycksfallsförsäkring kan också täcka sjukvårdskostnader, inkomstbortfall och andra kostnader som orsakas av en olycka.
 • En olycksfallsförsäkring ingår ofta i en livförsäkring, men kan också tecknas separat.
 • När du tecknar en olycksfallsförsäkring är det viktigt att du läser villkoren noggrant för att försäkra dig om att täckningen är tillräcklig för dina behov.
 • Det är också viktigt att kontrollera försäkringens premie och självrisker, eftersom dessa kan variera från en försäkringsgivare till en annan.

Detta kan man inte råda över och man behöver heller inte isolera sig i syfte att undvika skador, sjukdomar och rena olyckor. Däremot så kan det vara bra att försäkra sig mot dessa så att man får en ekonomisk ersättning om det oväntade de facto skulle inträffa. Något som man bäst gör genom att teckna en olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring ger ersättning för sjukvård och rehabilitering för en kroppsskada som bedöms som uppkommen efter en oförutsedd, plötslig och yttre händelse . Kort sagt: en olycka.

Den olycksfallsförsäkring du tecknar är ett skyddsnät som fångar upp dig om du ramlar - och den går även att kombinera med en sjukförsäkring för extra trygghet. Den kombination ger även ersättning om du skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga som en följd av skada eller om du drabbas av en långvarig sjukdom.

Olycksfallsförsäkring – Vad ska jag tänka på?

Det finns några saker som man bör tänka på innan man väljer en olycksfallsförsäkring. Det första är att ta reda på om du de facto redan har en olycksfallsförsäkring - via ditt arbete, via facket eller som medförsäkrad med din sambo. Det går att ha flera olika försäkringar hos flera olika försäkringsbolag, men det kan också bära högre - i många fall kanske onödiga - kostnader. Kolla upp allt sådant innan.

Saknar du olycksfallsförsäkring så kan det vara en bra sak att överväga kring huruvida en gruppförsäkring är en bra idé. För att du ska kunna lösa en sådan så måste du vara ansluten till en grupp som erbjuder detta alternativ till sina medlemmar. Om inte - då är en individuell olycksfallsförsäkring ditt återstående alternativ.

Det som då sker är att du ska välja försäkringsbelopp. Det är en viktig punkt då det är den som till syvende och sist dikterar vilken ersättning du får i händelse av olycka (och bestående men av denna). Försäkringsbolag erbjuder konsumenter olika alternativ och olika nivåer för detta och vilken du väljer påverkar också kostnaden för premien. Rådet är att du väljer det alternativ som ligger mest i linje med din egen ekonomi. Du kan givetvis justera detta i framtiden om du skulle börja tjäna mer pengar.

Beakta följande:

 • Åldern spelar roll

  Hur gammal du är påverkar huruvida du får teckna en olycksfallsförsäkring. I samband med att vi blir äldre så ökar också olycksrisken. Många försäkringsbolag sätter en gräns vid 65 år. Vissa kan emellertid låta sina kunder behålla en olycksfallsförsäkring livet ut.

 • Ett försäkringsbelopp kan sänkas med åldern

  Vissa försäkringsbolag sänker försäkringsbeloppet för personer som når en viss ålder. Ta reda på detta innan - och ta även reda på hur stor procentuell sänkning det handlar om. Det varierar mellan bolagen och du kan läsa mer om detta i försäkringsvillkoren. Det är inte ovanligt att se att ett försäkringsbolag sänker försäkringsbeloppet med 2.5% i samband med att en kund fyller 46 år.

 • Ingen reseförsäkring

  En olycksfallsförsäkring är inte en reseförsäkring. Det är viktigt att vara medveten om. Ska du åka utomlands och blir skadad där så täcks inte medicinska kostnader av olycksfallsförsäkringen. Ska du och resa så är det därför viktigt att kontrollera dina övriga försäkringar och se till så att du har en reseförsäkring. Om du betalar du din resa med ditt kreditkort så kan det ingå in reseförsäkring, kontrollera detta med din kortutgivare. Viktigt att poängtera är även det faktum att 12 månader utanför Norden gör att din premie inte längre gäller.

 • Höga risker - ingen försäkring

  En olycksfallsförsäkring täcker inte kostnader för skador som uppkommit i samband med riskfyllda aktiviteter. Klättrar du i berg eller hoppar bungyjump och gör dig illa så så kan du alltså inte räkna med att få ekonomisk ersättning. Detsamma gäller om du är en professionell utövare av en idrott där du gör dig illa - olycka eller inte.

Har du en olycksfallsförsäkring via ditt arbete?

Vissa företag, idrottsföreningar och fackförbund inkluderar en olycksfallsförsäkring. Denna olycksfallsförsäkring kan emellertid vara bra att komplettera med en privat sådan. Det finns nämligen ingenting som säger att du inte kan få ersättning från flera olika bolag.

Själva kostnaden för vården ersätts enbart av ett försäkringsbolag, däremot kan ersättning ges från flera olika aktörer om du exempelvis skulle få ett vanprydande ärr som en följd av att du tvingats sy ett sår i exempelvis ansiktet.

Dessutom kan en privat olycksfallsförsäkring vara bra att ha sett till att saker och ting kan komma att förändras; du kan bli uppsagd, du kan gå i pension eller sluta med den idrott du tidigare hållit på med - vid sådana fall förändras också ditt försäkringsskydd och där kan en privat olycksfallsförsäkring vara exakt den trygghet du behöver.

Jämför olycksfallsförsäkring

FörsäkringsbolagInfoPrisBesök
1ICA FörsäkringInfo-Ingen självrisk
-Skydd utomlands i 12 mån
-ICA-bonus
PrisFrån 85 kr/månMer info
2Hedvig olycksfallsförsäkringInfo-Ingen självrisk
-Omfattande skadeskydd
PrisInviduellMer info
3FolksamInfo-Kan tecknas från 16 års ålder
-Välj försäkringsbelopp
PrisInviduellMer info
4LänsförsäkringarInfo-Ingen självrisk
-Ingen bindningstid
PrisInviduellMer info
5Trygg-HansaInfo-Ingen självriskPrisInviduellMer info
6Moderna FörsäkringarInfo-Kan tecknas i 3 olika paket
-Försäkringsbelopp mellan 600 000 kronor - 1 500 000 kronor.
PrisInviduellMer info

Vad täcker en sjuk och olycksfallsförsäkring?

Det är definitivt skillnad på olyckor och olyckor och varje försäkringsbolag har sina egna definitioner om vad som egentligen ersätts vid en skada. Vårt råd: jämför och hitta den bästa olycksfallsförsäkringen och gör detta utifrån dina behov och din egen livsstil.

Har du en mer aktiv livsstil så bör du också ha en olycksfallsförsäkring som är mer generös i sin utformning, är du mer stillasittande så kanske du inte behöver samma finmaskiga skyddsnät. Priset för en olycksfallsförsäkring är även det ytterst varierande mellan bolagen och grundtesen är naturlig att förklara: ju mer heltäckande försäkring du behöver, desto högre premie blir det.

Vi ska även säga att en olycksfallsförsäkring har lite annorlunda villkor jämfört med andra typer av försäkringar. Du försäkrar dig själv och till skillnad mot en bil, en båt eller ett hus så gör du detta personligt; något som innebär att du när som helst kan avsluta ditt avtal. Försäkrar du ett föremål så har du en bindningstid - om normalt ett år - att ta hänsyn till.

Vad täcker då en olycksfallsförsäkring? Låt oss ge några snabba exempel i form av en lista. Följande räknas som en kroppsskada som uppkommit genom en olyckshändelse och där skadorna ifråga visat sig samma dag som de har tillskansats.

 • Solsting.
 • Förfrysning.
 • Fästingbett.
 • Vridvåld mot knä.
 • Blodpropp i lungan.
 • Stroke.
 • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Detta gäller emellertid inte om du tidigare diagnostiserats för exempelvis högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter samt tidigare sökt vård för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Bristning i stora kroppspulsådern.
 • Oväntad dövhet som inte går att förklara.
 • Hjärtinfarkt. Dock enligt samma kriterier som vid hjärnblödning.
 • Blödning i hjärnhinnan.
 • Lungemboli. Det förutsätter dock att man inte haft sjukdomar såsom ventrombos eller vid något tidigare tillfälle diagnostiserats för koagulationsrubbningar.

Detta täcks inte av en olycksfallsförsäkring:

 • Förslitningsskador. Du kan inte räkna med ersättning om din skada kommer av exempelvis ensidiga rörelser eller som en direkt följd av överansträngning.
 • Om du drabbas av en skada/sjukdom som en följd av ett bakterie- eller virusangrepp eller smittas av en parasit eller något skadedjur (undantaget: fästing) så blir du ej ersatt.
 • Skada som en följd av medicinsk vård eller användande av läkemedel täcks inte av en olycksfallsförsäkring.
 • Skulle din skada bedömas av en läkare och bero på exempelvis en funktionsnedsättning, sjukliga förändringar eller ren sjukdom så gäller inte olycksfallsförsäkringen - trots att en olycka skett.

Tänk på att en olycksfallsförsäkring är personlig och att den täcker akuta fall som skett som en följd av plötsliga, oförutsedda händelser. Du kan således inte söka ersättning för något som redan skett innan du tecknade din olycksfallsförsäkring.


Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring


Om du drabbas av ett olycksfall så kan en olycksfallsförsäkring ge en ersättning i form av ett engångsbelopp, en olycksfallsförsäkring täcker även dina kostnader som uppkommit i samband med olycksfallet.

Innehållet i en olycksfallsförsäkringar varierar. Exempel på vad ersättning kan finnas för:
Ersättning för ärr, kostnader i samband med vård, ersättning vid dödsfall, medicinsk invaliditet.

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar ut för kroppsskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse.

Har du två olycksfallsförsäkring så bör du får ersättning från bägge i händelse av skada.

Ideell ersättning betalas ut vid ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet och vid dödsfall.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.