OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

Vi kan inte förutse och spå framtiden. Det innebär att man aldrig kan säga att det där händer aldrig mig och tro att detta är 100 % säkert. Saker och ting händer och det oväntade kan hända vem som helst. Oturen lurar bakom många hörn och ibland så drabbas även den som minst anar det.

Jämför Olycksfallsförsäkring

Hitta rätt olycksfallsförsäkring för dina behov. Jämför olycksfallsförsäkringar idag.

  Detta kan man inte råda över och man behöver heller inte isolera sig i syfte att undvika skador, sjukdomar och rena olyckor. Däremot så kan det vara bra att försäkra sig mot dessa så att man får en ekonomisk ersättning om det oväntade de facto skulle inträffa. Något som man bäst gör genom att teckna en olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring ger ersättning för sjukvård och rehabilitering för en kroppsskada som bedöms som uppkommen efter en oförutsedd, plötslig och yttre händelse . Kort sagt: en olycka.

  Den olycksfallsförsäkring du tecknar är ett skyddsnät som fångar upp dig om du ramlar - och den går även att kombinera med en sjukförsäkring för extra trygghet. Den kombination ger även ersättning om du skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga som en följd av skada eller om du drabbas av en långvarig sjukdom.

  Har du en olycksfallsförsäkring via ditt arbete?

  Vissa företag, idrottsföreningar och fackförbund inkluderar en olycksfallsförsäkring. Denna olycksfallsförsäkring kan emellertid vara bra att komplettera med en privat sådan. Det finns nämligen ingenting som säger att du inte kan få ersättning från flera olika bolag.

  Själva kostnaden för vården ersätts enbart av ett försäkringsbolag, däremot kan ersättning ges från flera olika aktörer om du exempelvis skulle få ett vanprydande ärr som en följd av att du tvingats sy ett sår i exempelvis ansiktet.

  Dessutom kan en privat olycksfallsförsäkring vara bra att ha sett till att saker och ting kan komma att förändras; du kan bli uppsagd, du kan gå i pension eller sluta med den idrott du tidigare hållit på med - vid sådana fall förändras också ditt försäkringsskydd och där kan en privat olycksfallsförsäkring vara exakt den trygghet du behöver.

  Jämför olycksfallsförsäkring

  Försäkringsbolag Info Pris Besök
  1ICA Försäkring Info-Ingen självrisk
  -Skydd utomlands i 12 mån
  -ICA-bonus
  PrisFrån 85 kr/mån Mer info
  2Moderna Försäkringar Info-Kan tecknas i 3 olika paket
  -Försäkringsbelopp mellan 600 000 kronor - 1 500 000 kronor.
  PrisInviduell Mer info

  Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

  Det är definitivt skillnad på olyckor och olyckor och varje försäkringsbolag har sina egna definitioner om vad som egentligen ersätts vid en skada. Vårt råd: jämför och hitta den bästa olycksfallsförsäkringen och gör detta utifrån dina behov och din egen livsstil.

  Har du en mer aktiv livsstil så bör du också ha en olycksfallsförsäkring som är mer generös i sin utformning, är du mer stillasittande så kanske du inte behöver samma finmaskiga skyddsnät. Priset för en olycksfallsförsäkring är även det ytterst varierande mellan bolagen och grundtesen är naturlig att förklara: ju mer heltäckande försäkring du behöver, desto högre premie blir det.

  Vi ska även säga att en olycksfallsförsäkring har lite annorlunda villkor jämfört med andra typer av försäkringar. Du försäkrar dig själv och till skillnad mot en bil, en båt eller ett hus så gör du detta personligt; något som innebär att du när som helst kan avsluta ditt avtal. Försäkrar du ett föremål så har du en bindningstid - om normalt ett år - att ta hänsyn till.

  Vad täcker då en olycksfallsförsäkring? Låt oss ge några snabba exempel i form av en lista. Följande räknas som en kroppsskada som uppkommit genom en olyckshändelse och där skadorna ifråga visat sig samma dag som de har tillskansats.

  • Solsting.
  • Förfrysning.
  • Fästingbett.
  • Vridvåld mot knä.
  • Blodpropp i lungan.
  • Stroke.
  • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Detta gäller emellertid inte om du tidigare diagnostiserats för exempelvis högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter samt tidigare sökt vård för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Bristning i stora kroppspulsådern.
  • Oväntad dövhet som inte går att förklara.
  • Hjärtinfarkt. Dock enligt samma kriterier som vid hjärnblödning.
  • Blödning i hjärnhinnan.
  • Lungemboli. Det förutsätter dock att man inte haft sjukdomar såsom ventrombos eller vid något tidigare tillfälle diagnostiserats för koagulationsrubbningar.

  Detta täcks inte av en olycksfallsförsäkring:

  • Förslitningsskador. Du kan inte räkna med ersättning om din skada kommer av exempelvis ensidiga rörelser eller som en direkt följd av överansträngning.
  • Om du drabbas av en skada/sjukdom som en följd av ett bakterie- eller virusangrepp eller smittas av en parasit eller något skadedjur (undantaget: fästing) så blir du ej ersatt.
  • Skada som en följd av medicinsk vård eller användande av läkemedel täcks inte av en olycksfallsförsäkring.
  • Skulle din skada bedömas av en läkare och bero på exempelvis en funktionsnedsättning, sjukliga förändringar eller ren sjukdom så gäller inte olycksfallsförsäkringen - trots att en olycka skett.

  Tänk på att en olycksfallsförsäkring är personlig och att den täcker akuta fall som skett som en följd av plötsliga, oförutsedda händelser. Du kan således inte söka ersättning för något som redan skett innan du tecknade din olycksfallsförsäkring.


  Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring


  Innehållet i en olycksfallsförsäkringar varierar. Exempel på vad ersättning kan finnas för:
  Ersättning för ärr, kostnader i samband med vård, ersättning vid dödsfall, medicinsk invaliditet.

  En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar ut för kroppsskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse.

  Har du två olycksfallsförsäkring så bör du får ersättning från bägge i händelse av skada.

  Ideell ersättning betalas ut vid ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet och vid dödsfall.

  Load More