VILLAFÖRSÄKRING - JÄMFÖR VILLKOR OCH OMFATTNING

Varför ska jag lösa en villaförsäkring då jag redan har en hemförsäkring via facket? Den frågan är inte ovanlig då det kommer till en villaförsäkring. Faktum är att det finns en tydlig skillnad mellan en villa- och en hemförsäkring. Där din hemförsäkring skyddar mot skador inomhus så skyddar en villaförsäkring även mot skador på tomten - och i vissa fall även på skador på fristående byggnader.

Jämför Villaförsäkring

Välj rätt villaförsäkring för din villa. Jämför villkor & innehåll här.

Villaförsäkring - Key takeaways
 • En villaförsäkring hjälper till att täcka kostnaderna för skador på ditt hem och de föremål som finns i det.
 • Se till att kontrollera exakt vad försäkringen täcker innan du tecknar den.
 • Villaförsäkringen kan också täcka kostnader för rättsliga kostnader.
 • Det är viktigt att kontrollera villkoren i din villaförsäkring för att avgöra vad som täcks och vad som inte täcks.
 • Jämför de olika villaförsäkringarna för att enklare hitta en försäkring som uppfyller dina behov och din budget.

  Skulle det börja brinna eller om en storm skulle dra in och ödelägga din tomt så är således den villaförsäkring du löst den som ger dig det yttersta skyddet. Det gäller även själva bostadsbyggnaden.

  Idag väljer många försäkringsbolag att kombinera hem- och villaförsäkring och den kombinationen går under namnet hemvillaförsäkring. Det är en extra trygghet som du - naturligtvis - kan köpa till om du, som i den inledande frågan, redan har en hemförsäkring. Genom att försäkra hela din villa och tillhörande tomt så får du en större trygghet om olyckan skulle vara framme.

  Jämför villaförsäkring

  Standard
  1 000 000 kr
  100 000 kr
  1 500 kr
  • ICA Bonus på försäkringskostnaden
  • Reseskydd i 60 dagar ingår
  • Betala med autogiro
  Drulleförsäkring ingår alltid! Topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Plus
  1 000 000 kr
  100 000 kr
  1 500 kr
  • ICA Bonus på försäkringskostnaden
  • Lägre självrisk än standard
  • Elektronikskydd ingår
  Drulleförsäkring ingår alltid! Topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Hus & Villa
  1 500 000 kr
  50 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
  • Allrisktillägg ingår
  Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
  Bostadsrätt
  1 000 000 kr
  50 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
  • Allrisktillägg ingår
  Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
  Hyresrätt
  1 000 000 kr
  50 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
  • Allrisktillägg ingår
  Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
  Student
  200 000 kr
  25 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
  • Allrisktillägg ingår
  Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
  Hus & Villa
  3 000 000 kr
  200 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
  • Överfall ingår
  Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.
  Bostadsrätt
  3 000 000 kr
  50 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
  • Överfall ingår
  Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.
  Hyresrätt
  3 000 000 kr
  50 000 kr
  1 500 kr
  • Rättsskydd ingår
  • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
  • Överfall ingår
  Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.

  Fler villaförsäkringar

  FörsäkringsbolagVillaförsäkringEgenskaperInfo
  3Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring SmallEgenskaper
  Lösöre
  Inbrott, stöld, skadegörelse
  Brand, explosion
  Byggnad
  Reseförsäkring
  Ansvars/rättsskydd
  Överfallsskydd
  ID-stöld
  Krishantering
  Underförsäkringsgaranti
  Äkta hussvamp
  Väderfenomen
  Mer info
  4Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring MediumEgenskaper
  Lösöre
  Inbrott, stöld, skadegörelse
  Brand, explosion
  Byggnad
  Reseförsäkring
  Ansvars/rättsskydd
  Överfallsskydd
  ID-stöld
  Krishantering
  Underförsäkringsgaranti
  Äkta hussvamp
  Väderfenomen
  Allrisk byggnad (drulle)
  Allrisk lösöre (drulle)
  Utökat reseskydd
  Mer info
  5Moderna Försäkringar - VillaförsäkringVillaförsäkringVillaförsäkring LargeEgenskaper
  Lösöre
  Inbrott, stöld, skadegörelse
  Brand, explosion
  Byggnad
  Reseförsäkring
  Ansvars/rättsskydd
  Överfallsskydd
  ID-stöld
  Krishantering
  Underförsäkringsgaranti
  Äkta hussvamp
  Väderfenomen
  Allrisk byggnad (drulle)
  Allrisk lösöre (drulle)
  Utökat reseskydd
  Elektronikskydd
  Självriskreducering
  Begränsat åldersavdrag
  Förhöjd ersättning
  Vitvaruskydd
  Utökat bortaskydd
  Mer info

  Hitta den billigaste villaförsäkringen

  Att hitta den billigaste villaförsäkringen kan vara vanskligt. Detta sett till att man snarare ska hitta den bästa villaförsäkringen som erbjuds hos olika försäkringsbolag. Vad som ingår är avgörande i frågan och om man tar sig tid att jämföra olika villaförsäkringar så kommer man också att upptäcka tydliga skillnader. Både vad gäller pris och vad som kommer att inkluderas i försäkringspremien ifråga. En villaförsäkring ska alltid - i den mån det är möjligt - anpassas efter sin egen bostad och den egna tomten.

  Var även medveten om att försäkringsbolag gör en bedömning innan de ger ett kostnadsförslag. Var bor du, vilken ålder ditt hus har och om du bor i en stad där skador på fastigheter kan förekomma mer frekvent är ofta parametrar som tas in i beräkningen.

  Och: gällande villaförsäkring så kan det finnas en tydlig differens mellan vad som ingår mellan olika bolag - även om de har samma namn på saker och ting så kan det ändå innebära olika saker. Klargör det innan och tänk på att en tydlig ledtråd är att ju mer en villaförsäkring kostar - desto mer brukar den också skydda mot.

  Jämför villaförsäkring och se vad som ingår

  Som sagt: den bästa villaförsäkringen du kan hitta är den som är anpassad för hur ditt hus och tomt ser ut och efter dina egna, personliga preferenser och önskemål. Du kommer att tjäna på att jämföra en villaförsäkring hos olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig. Mycket matnyttig information går att hitta på deras webbplatser, men i många fall så måste du även kontakta bolagen mer personligt för att få ta del av information samt prisförslag.

  Låt oss emellertid titta närmare på två olika villaförsäkringar hos ICA Försäkring och visa på hur de normalt kan se ut:

  • Ica Hemförsäkring

   I denna försäkring ingår skydd mot: Lösöre. Inbrott, skadegörelse, stöld. Byggnad. Reseförsäkring, Brand- explosion. Överfallsskydd. Ansvars- rättsskydd. Äkta hussvamp. Krishantering. ID-stöld. Allrisk byggnad och lösöre (drulle). Väderfenomen. Underförsäkringsgaranti.

  • Ica Hemförsäkring Plus

   Till listan ovan kan du addera följande skydd: Självriskreducering. Elektronikskydd. Utökat reseskydd. Utökat bortaskydd. Begränsat åldersavdrag. Förhöjd ersättning. Vitvaruskydd.

  Vad betyder allt som ingår i en villaförsäkring?

  Vissa ord behöver förklaras närmare då det kan vara lite svåra att förstå sig på och vad man skyddas mot i en villaförsäkring. Här kommer en liten förklaring av några sådana:

  • Reseskydd

   Skulle du bli sjuk eller råka ut för olycka - även akuttandvård inkluderas - så är ett reseskydd något som ger dig en trygghet. Det täcker även exempelvis borttappat bagage eller om detta skulle vara försenat. Ett reseskydd i en utökat modell kan vara bra för dig som ofta befinner dig på resande fot.

  • Överfallsskydd

   Skulle du bli utsatt för en misshandel eller för vissa typer av sexualbrott så kan en schablonersättning - både för kränkning och för invaliditet - betalas ut till dig. Den gäller dock inte om du utsätts för våldet i din yrkesutövning. I vissa fall heller inte om gärningsmannen har samma typ av försäkring som du har.

  • Kristerapi

   Om ditt hus skulle brinna ned eller om du exempelvis skulle behöva stöd i samband med ett inbrott så kan försäkringen täcka kostnaden för terapi.


  Vanliga frågor om villaförsäkring


  Fullvärdesförsäkrad innebär att du får ett nytt likvärdigt hus återuppbyggt i händelse av att ditt hus t ex. skulle brinna ner till grunden.

  En villaförsäkring täcker skador på ditt hus och din tomt. Vissa villaförsäkringar kan även omfatta rättsskydd och ansvarsskydd.

  En villaförsäkring försäkrar ditt hus och din tomt i händelse av skada. En hemförsäkring försäkrar allt annat i hemmet inredning, TV-apparater med mera. Många försäkringsbolag erbjuder villahemförsäkring som är en kombination av hemförsäkring och villaförsäkring.

  Det går inte att säga på förhand vad din villaförsäkring kommer att kosta. Det beror på en mängd olika faktorer som t ex. var i landet man bor och vilket försäkringsbelopp man har.

  Egendomsskyddet täcker skador på ditt hus och din tomt, inte på dina saker.

  Skribent

  Redaktionen - Konsumentguiden.se

  Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.