Hur fungerar inkasso?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 12 mars 2024.

Inkasso är en process där en tredje part arbetar för att få in betalning för obetalda skulder från en person eller företag som är skyldiga att betala sin kreditgivare. Inkassoföretag är specialiserade på att driva in pengar och hjälpa kreditgivare att få betalningar från personer eller företag som inte reglerat sina skulder, varken till utsatt förfallodatum eller efter en/flera betalningspåminnelser.

Inkassoprocessen börjar med att en kreditgivare skickar en förfallen skuld till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget granskar därefter skulden och bedömer om det finns en möjlighet att samla in pengar från den skuldsatta personen eller företaget. Om inkassoföretaget bedömer att det finns en möjlighet att samla in pengar, börjar de därefter att arbeta för att få in betalning av skulden.

Inkassotjänster kan användas av alla företag och personer som har obetalda fordringar. Detta inkluderar privatpersoner, småföretag, storföretag, banker, kreditkortsföretag, telefon- och internetföretag (SVEA 2024).

Förväxla inte Inkasso med Kronofogden

Inkassobolag är företag som specialiserat sig på att driva in skulder som inte betalas. Inkassoföretag skickar vanligtvis betalningspåminnelser och krav om betalning till kredittagaren innan ärendet går vidare till Kronofogden.

Kronofogden är däremot den offentliga myndighet som ansvarar för att driva in skulder som inte betalas. Kronofogden är den enda myndighet som kan ta egendom i beslag (utmäta egendom eller lön) eller få skulden tvingande betald (Kronofogden 2024).

Betalningspåminnelse och inkassokrav – vad skiljer dem åt?

En betalningspåminnelse är ett brev/mail som skickas till en person som inte har betalat en skuld på utsatt förfallodatum. Det är ett sätt för företag att påminna personer om att de inte betalat i tid och görs av skuldägaren. Påminnelsen innehåller information om hur mycket som ska betalas, kostnaden för påminnelseavgift och dröjsmålsränta, när det ska betalas samt vad som händer om lån/kredittagaren inte betalar. Betalningspåminnelser kan skickas ut flera gånger, men är vanligtvis begränsade till två eller tre. Ett inkassokrav är ett skriftligt krav om betalning som skickas ut som ett sista försök att få kredittagaren att betala sin skuld. Ett inkassokrav, som görs av inkassobolag, innehåller vanligtvis information om den totala skulden, information om rättsliga konsekvenser av vad som händer om den inte betalas samt den totala skuldsumman, som vid det här laget ökat med både dröjsmålsränta och andra avgifter.

Att tänka på om du fått ett inkassokrav

Ett inkassokrav är att betrakta som ett viktigt dokument som man bör agera på omedelbart. Först och främst bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka lösa skulden. Om detta inte är möjligt, bör du försöka förhandla om en avbetalningsplan som funkar med din betalningsförmåga.

Om du inte kan nå en överenskommelse bör du ta kontakt med en professionell rådgivare för att få hjälp att lösa situationen. Varje kommun i Sverige ska ha skuldrådgivare enligt lag.

Hur bestrider man ett inkassokrav?

Om du är av den uppfattningen att det inkassokrav som du har fått är ogiltigt eller felaktigt ska du bestrida det. Det gör du genom ett skriftligt brev till inkassoföretaget där du förklarar varför du inte håller med om skulden och bifogar bevis som stöder din ståndpunkt. Tänk på att alltid behålla en kopia för din egen skull avseende det du tänkt bestrida.

Inkassoföretaget kommer att undersöka ditt bestridande och sedan skicka ett svar. Om bestridandet är giltigt, kommer inkassokravet att avbrytas. Om bestridandet inte godkänns, kommer inkassoföretaget att fortsätta försöka driva in skulden.

Kan företag skicka inkassokrav trots att det inte gått ut någon betalningspåminnelse?

Ja, företag kan skicka inkassokrav utan att skuldägaren först har skickat en betalningspåminnelse men det vanligaste förfarandet är att skuldägare först skickar en eller några betalningspåminnelse(r) innan de skickar ärendet vidare för inkasso.

Hur undviker man inkasso?

Det bästa sättet att undvika inkasso är att betala sina skulder i tid. Om det inte är möjligt att betala hela skulden, bör man kontakta kreditgivaren eller inkassoföretaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan. Genom att kommunicera, samarbeta och vara öppen och ärlig, kan man undvika att skulder växer med räntor och avgifter i onödan.

Relaterad information till denna artikel:
Betalningspåminnelse

Vanliga frågor och svar om inkasso

 • Vad är inkasso?

  Inkasso är en process där en tredje part, ett inkassobolag, arbetar för att driva in obetalda skulder.

 • Vad skiljer en betalningspåminnelse från ett inkassokrav?

  En betalningspåminnelse är en påminnelse från kreditgivaren om en obetald skuld, medan ett inkassokrav är ett skriftligt krav från ett inkassobolag.

 • Vad ska man göra om man får ett inkassokrav?

  Det är viktigt att omedelbart agera på inkassokravet, antingen genom att lösa skulden eller förhandla om en avbetalningsplan.

 • Hur bestrider man ett inkassokrav?

  För att bestrida ett inkassokrav, skicka ett skriftligt brev till inkassobolaget där du förklarar varför skulden är ogiltig eller felaktig.

 • Kan företag skicka inkassokrav utan föregående betalningspåminnelse?

  Ja, det är faktist möjligt men vanligtvis skickas betalningspåminnelser först.

Källangivelser

Kronofogden (2024). Utmäta lön eller egendom.
https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/kravet-ar-faststallt—du-ska-betala-eller-gora-nagot/du-foretaget-kan-inte-betala/utmata-lon-eller-egendom

SVEA Bank (2024). Inkasso.
https://www.svea.com/se/sv/foretag/inkasso/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Magdalena Kowalczyk
Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.