Konsumentköplagen

Konsumentköplagen finns till för att reglera vad som gäller när du som konsument köper varor från ett företag. Reglerna och lagarna är tvingande - och detta enbart gentemot konsumenten och till dennes fördel. Handlar du en vara som visar sig ha en defekt - oavsett om det handlar om en tröja eller om en bil - så har du rättigheter som innebär att du kan ställa krav på företaget som sålt varan i fråga. Rättigheter som innebär att du i första hand får varan åtgärdad – lagad eller utbytt – eller att du får pengarna tillbaka.

Konsumentköplagen ger oss som konsumenter en trygghet. Vi ska veta att en vara eller en produkt håller det utlovade skicket och att den lever upp till den kvalitet som vi betalat för. Utan en konsumentköplag så vore det svårt att få till stånd exempelvis ett byte av en vara. Företaget skulle förmodligen neka detta - oavsett hur exempelvis varan i fråga gått sönder. Därför är också denna lag utformad så att den är tvingande till fördel för konsumenten och inte mot företaget/säljaren.

Det handlar emellertid även om en lag som fyller ett ganska brett spektra och som av den anledningen kan misstolkas. Det kan skapa en falsk trygghet. Du som konsument kan - med konsumentköplagen i ryggen - köpa produkter och vara trygg med att du garanteras att kunna häva köpet eller byta varan. Riktigt så enkelt är det inte. Det finns även situationer när konsumentköplagen inte gäller.

Att handla privat innebär en risk
Avigsidan med att handla privat är att konsumentköplagen inte gäller så risken att bli lurad är större. Värt att tänka på framförallt vid större, dyrare affärer som vid exempelvis ett köp av en bil.

Konsumentköplagen gäller inte vid privata affärer

Ett av de vanligaste missförstånden inom konsumentköplagen är handel från en annan privatperson. Med Blocket, Tradera och exempelvis Ebay finns ett gigantiskt urval av produkter som säljs av privatpersoner. Det är positivt sett till att man som konsument verkligen A) kan hitta det man behöver och letar efter och B) kan göra riktiga fynd rent prismässigt. Fynd som senare kan vara det exakt motsatta.

Du köper exempelvis en telefon av en privatperson på Blocket och då denna telefon väl anländer så är det inte alls den modell du trott dig köpa. Läge att kontakta säljaren och få pengarna tillbaka? Definitivt, men då utan att du kan luta dig mot konsumentköplagen. Det som gäller då är att du får polisanmäla säljaren för bedrägeri. Något som tyvärr dock är ganska nedprioriterat av Polisen och där lejonparten av anmälningarna läggs ned. En annan utväg är att dra ärendet vidare civilt och stämma säljaren i syfte att få ett skadestånd. Oavsett vilket så är det en lång väg till dess att man når en överenskommelse - om man ens gör det. I de flesta fall handlar det dock oftast inte om bedrägerier, vilket innebär att man avsiktligt lurar någon, utan om enkla missförstånd.

Det är också avigsidan med att handla privat. I och med att konsumentköplagen inte gäller så kan risken att bli lurad vara större. Värt att tänka på framförallt vid större, dyrare affärer som vid exempelvis ett köp av en bil.

Det är viktigt att poängtera att man inte är helt oskyddad när det kommer till privatköp - då gäller nämligen köplagen.

Andra områden som inte täcks in av konsumentköplagen är vid köp av fast egendom samt vid köp av exempelvis arrende-, hyres- eller nyttjanderätter. Tänk även på att du inte kan luta dig mot konsumentköplagen som företag. Det gäller även om du skulle köpa en vara som enskild firma. Även leasing av bilar är värt att nämna. Leasar du en bil så gäller inte konsumentköplagen. I och med att leasing återigen blivit ganska populärt så är det värt att påminna om.

När gäller konsumentköplagen?

När gäller då konsumentköplagen? Den gäller vid köp, av dig som privatperson, av varor från ett företag. Varor kan i sin tur innebära att du köpt en bil, en båt, en tröja, en mobiltelefon eller en hund. Kort sagt: alla lösa saker. En vanlig missuppfattning är att lagen inte gäller för varor köpta till ett nedsatt pris eller för begagnade varor. Det gäller även vid sådana köp.

Öppet köp regleras dock inte i lagen
Ett öppet köp innebär att du som konsument har en möjlighet att - inom viss tid - lämna tillbaka en vara eller få pengarna tillbaka. Det är upp till den enskilde näringsidkaren att erbjuda konsumenten den möjligheten. Samma sak gäller för bytesrätten.

Du har även en möjlighet att reklamera en defekt vara i enlighet med reklamationsrätten. Det gäller oavsett om butiken/företaget erbjuder öppet köp eller bytesrätt. Är varan defekt så äger du rätten att reklamera inom en skälig tid. Med skälig tid menas brukar två månader vara en gräns. Inom tre år så har du förlorat rätten att reklamera en vara.

Vad räknas som en felaktig vara?

En felaktig vara då, vad gäller då och vad räknas som en sådan? Här kan vi nämna att en vara som saknar bruksanvisning räknas som en felaktig sådan. Samma sak om en vara är i ett sämre skick än vad den borde vara sett till prislappen. En vara som installerats på ett felaktigt sätt är även det något som räknas som en felaktig vara.

Om ett företag utlovar något som sedan varan i fråga inte kan leva upp till är ytterligare ett exempel. har företaget missat att upplysa dig om viktiga saker gällande den vara som du köpt så är även det något som kan räknas till en felaktig vara - och som ger dig rättigheter att agera.

Vad säger egentligen konsumentköplagen?

Om vi snabbt går igenom några viktiga punkter inom konsumentköplagen i syfte att visa vilka bestämmelser som finns så kan följande vara av värde för dig som konsument:

 • Tre års reklamationsrätt

  Du har rätt att reklamera en vara inom tre år från det att du köpt den.

 • Du ansvarar för att varan används på rätt sätt

  Om du skulle ha sönder en vara som en följd av felanvändning så gäller inte konsumentköplagen. Du ska således följa bruksanvisningarna.

 • Du har rätt att avbeställa

  Du kan beställa en vara - och du kan ångra köpet innan den levererats. Företaget kan inte kräva att du ska köpa varan, men de kan däremot kräva ersättning av dig. Om de haft kostnader för att exempelvis skräddarsy ett plagg enbart för dig och som blir svårt att sälja vidare.

 • Företaget kan inte försämra villkoren

  Du har rättigheter där konsumentköplagen är tvingande. Även om ett företag säger - eller skriver in i ett avtal - att du har två års reklamationstid så är det, enligt lag, tre år som gäller. Ett företag kan inte erbjuda sämre villkor än de som stipuleras i konsumentköplagen. Däremot får de, mer än gärna, erbjuda dig bättre villkor.


Källangivelser

Följande källor har använts vid framtagandet av denna artikel om konsumentköplagen. Innehållet är därefter faktagranskat av nedanstående expert inom ämnesområdet.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Maria Wiezell
konsumentvägledare och konsumentjuridisk expert.