Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen är tvingande till kundens fördel. På samma sätt som konsumentköplagen är till för att skapa trygghet för konsumenter i samband med köp av varor så är konsumenttjänstlagen en trygghet i samband med köp av tjänster.

Att en lag är tvingande innebär att ett företag inte får erbjuda dig som konsument sämre villkor än vad som finns skrivna i lagen. Idag så är konsumenttjänstlagen viktigare än någonsin tidigare. I Sverige så ser man nämligen ett större behov av professionell hjälp i samband med renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer.

Aldrig förr har svensken prioriterat det egna hemmet så pass påtagligt som idag. Med rot-avdraget tillgängligt finns dessutom ekonomiska incitament att välja professionell hjälp snarare än att genomföra en renovering på egen hand. Konsumenttjänstlagen ger en viss trygghet i att man inte blir lurad i samband med arbetet.

Konsumenttjänstlagen är tvingande
En tvingande lag innebär att du som konsument inte kan erbjudas sämre villkor från ett företag än vad som är inskrivet i lagen.

Hur fungerar konsumenttjänstlagen?

När gäller då konsumenttjänstlagen? Den gäller i samband med att du som privatperson köper en tjänst av ett företag. Det kan innebära att du anlitar en byggfirma för att renovera i ditt hus, att du anlitar en målare för att måla fasaden eller att du kontaktar en rörmokare för att dra nya rör till badrummet. Kort sagt: anlitar du som konsument en hantverkare så är du skyddad av konsumenttjänstlagen.

Samma sak gäller för reparationer av lös egendom. Du kanske lämnar din bil på verkstad eller din tv hos en reparatör och då gäller denna lag. En annan detalj som täcks in gäller magasinering och förvaring av lös egendom - illustrerat av exempelvis vinterförvaring av en båt eller där du, i samband med en flytt, magasinerar dina möbler.

Vad gäller då inte inom bestämmelserna för konsumenttjänstlagen? Vi ger några exempel även på detta:

 • Behandling av djur eller person

  Besöker du en frisör så kan kan du inte luta dig mot konsumenttjänstlagen. Samma sak om du lämnar in din hund för en ,hundfrisering.

 • Tillverkning av saker

  Lagen gäller inte vid tillverkning av föremål och saker.

 • Vid transporter

  Ska du flytta och väljer att anlita en flyttfirma så gäller inte konsumenttjänstlagen. Detsamma om du exempelvis vinner en auktion och får föremålet du vunnit skickat via bud.

 • Mellan företag

  Du anlitar ett företag för att bygga om inne på kontoret. Då gäller inte konsumenttjänstlagen om det är ditt företag som står som beställare - oavsett om du har en enskild firma eller någon annan bolagsform.

Vad kan du som konsument kräva vid fel?

Om du som konsument anser att en tjänst är felaktig så måste du först och främst reklamera tjänsten i fråga. Du ska, helt enkelt, klaga på den utförda tjänsten och du ska göra detta hos företaget du anlitat och som utfört uppgiften. Detta måste ske inom skälig tid. Här brukar två månader efter upptäckten av felet vara en bra tidsgräns att förhålla sig till vad gäller definitionen av skälig.

Men, du kan reklamera en tjänst i upp till tre år. Fel kan, trots allt, upptäckas betydlig senare än inom två månader också. Gäller det exempelvis hantverkstjänster, marktjänster eller annat arbete på fast egendom så har du tio år på dig att reklamera ett fel eller ett misstag. Upptäcker du något så ska du dock reklamera detta så fort upptäckten sker.

Vad kan du då kräva av utföraren? Det finns några saker som du kan ställa krav på i samband med en reklamation. Vi tittar på dessa:

 • Rättelse av felet

  Det vanligaste är att man som beställare och utförare kommer överens om att felet rättas till. Det sker då utan kostnad för dig som beställare och felet i fråga ska också rättas till inom skälig tid - något som avgörs av hur stort projekt det handlar om samt hur dina behov av rättelse ser ut.

 • Prisavdrag

  En annan vanlig överenskommelse är att utföraren gör ett prisavdrag på uppdraget. Den summan brukar då motsvara kostnaden för att få felet korrigerat. Om exempelvis en hantverkare inte har tid att själv korrigera felet - eller om du inte vill att just denne ska göra det - så kan denna möjlighet finnas. Då anlitas en annan hantverkare och där kostnaden betalas av den förste utföraren.

 • Skadestånd

  Man kan även begära skadestånd. Om felet varit av en karaktär att man lidit av det så kan näringsidkaren behöva betala ett skadestånd. Om du exempelvis har fått solceller installerade som sedan visat sig producera avsevärt mycket mindre el än utlovat så kan detta vara något som kan ge dig rätt till ett skadestånd.

Hur ska man gå vidare?

Om man reklamerar en tjänst och där utföraren/näringsidkaren vägrar att tillmötesgå önskemålen man framfört - hur ska man då gå vidare? Det första steget är att anmäla ärendet till ARN - Allmänna Reklamationsrätten - som påbörjar en utredning.

Anmäla till ARN
Viktigt att poängtera är att lägsta värdebelopp för en ARN-anmälan är 500 kronor men att det därefter varierar beroende på vilket område det gäller. I vissa fall - principiellt viktiga sådana - så kan ARN ändå pröva en tvist, men i de flesta fall så är det 500 kronor och belopp överstigande denna summa som gäller.

Den prövning som görs av ARN är kostnadsfri. Viktigt är att du som konsument sparar alla kvitton, mail och exempelvis pdf-filer för framtiden så att dokumentation i ärendet finns. Det är även viktigt att ärendet lämnas in till ARN inom ett år från och med det att du reklamerat tjänsten hos näringsidkaren. Ett annat alternativ är att pröva ärendet i allmän domstol.

Fackmannamässigt utförande och avrådning

En viktig bestämmelse inom konsumenttjänstlagen får fungera som avslutning på den här informationstexten. Det ska finnas krav på ett fackmannamässigt arbete.

Kort sagt: du som konsument anlitar en professionell yrkesman för att utföra ett arbete som du själv inte klarar av - eller får göra. Det innebär att uppdraget ska levereras med professionalism och på ett fackmannamässigt sätt. En kunnig och seriös yrkesperson ska ta sig an uppdraget. Det innebär inte att ett företag exempelvis skickar en lärling som får arbeta utan översikt från en mer erfaren anställd.

En annan viktig detalj är att en näringsidkare också ska avråda dig som konsument. Inom den egna professionen och kunskapsområdet så kan de avråda dig från att använda vissa material i samband med exempelvis en renovering. De ska även avråda dig från att köpa en tjänst som inte är till rimlig nytta för dig. Detta är en viktig bestämmelse inom konsumenttjänstlagen.

Källa: Riksdagen.se
Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Maria Wiezell
konsumentvägledare och konsumentjuridisk expert.