EL - JÄMFÖR ELPRISER & ELAVTAL 2019

I Sverige hade statliga Vattenfall monopol på elmarknaden fram till mitten av 90-talet. Där och då fattades emellertid ett beslut i Riksdagen som skulle ändra på detta monopol och där man i och med detta också gav tillåtelse till en friare konkurrens. Denna vision om fri konkurrens skördar vi frukterna av idag - du som konsument kan välja och vraka mellan olika erbjudanden från elleverantörer och du kan således genom detta också sätta dig själv i förarsätet rent ekonomiskt.

Jämför Elpriser

Hitta rätt elavtal för dina behov.

  Hur mycket du vill betala för din el kan du faktiskt påverka genom att välja rätt leverantör. Vi ska säga att du har en valfrihet gällande leverantör av el, men då det kommer till distributör så är du bunden till det alternativ som finns i den stad du lever i. Anledningen till detta är relativt enkel att förklara: Distributören äger näten som leder elen till hushållen och ser till att dessa är i gott skick. Själva elen och energin däremot, den kan du som konsument fritt välja bland de olika aktörer som finns på marknaden.

  Varför det är på detta sätt är ganska givet om man tänker på vilken enorm kostnad och belastning på ett samhälle det skulle vara om nya nät skulle behöva dras av varje enskild aktör. I Sverige räknar man med att det finns ungefär 100 företag inom elhandeln. Något som är både positivt och negativt.

  Betalar du för höga elpriser?

  Har det blivit billigare sedan beslutet om friare konkurrens infördes? Den frågan är svår att svara på då det finns en mängd olika variabler att ha i åtanke. Vi använder betydligt mer el idag och som en följd av detta så måste också elnäten uppgraderas; en åtgärd som kostar pengar och som till syvende och sist kommer att synas på den faktura som skickas till dig.

  Det finns ett övervakande organ i form av Energimarknadsinspektionen - Ei - som hela tiden kollar så att priserna som sätts av elbolagen är rimliga. Genom detta kan heller inga chockhöjningar äga rum och prisökningarna som skett - och som kommer att ske; näten behöver ytterligare moderniseras för att möta framtiden - har också varit att anse som motiverade på det stora hela.

  Gällande elpriser och vad du betalar så har du som konsument val att göra. Först och främst så ska vi emellertid säga att det kan spela roll var i Sverige man bor. Sverige är uppdelat i fyra områden - Norra Norrland, Övriga Norrland, Södra Götaland och Svealand. Tillgången på el är som allra störst i Norra Norrland, men där är efterfrågan som minst. I södra delarna av Sverige ser man det motsatta - hög efterfrågan, men väldigt liten tillgång på el. Det innebär att elbolag också kan sätta priser som motsvarar tillgång och efterfrågan.

  Fakta om elpriser 2019

  Vi ska även tillägga följande: elpriser betalar antingen med rörliga avtal eller med fasta sådana. Fördelen med att välja ett rörligt elpris är att du kan tjäna mycket pengar under de perioder som elen är billig och att du - naturligtvis - kan se det motsatta scenariot under dyrare perioder. Ett fast elpris ger dig samma summa att betala hela tiden. Denna är emellertid satt lite högre och är så på grund av att elbolaget vill kompensera för om elpriset plötsligt skulle stiga extremt mycket.

  Många elbolag lockar även med tillfälliga och lukrativa erbjudanden som ska attrahera dig till ett byte. Var medveten om att dessa är just tillfälliga och att de snart övergår till en normal taxa. Ett råd är att alltid vara lite försiktigt skeptiskt till elbolag och deras erbjudanden. Läs alltid på innan!

  Var kommer elen ifrån?

  Att göra ett aktivt val av elbolag handlar inte enbart om pengar och att pressa priset ned till lägsta möjliga nivå. För många så är valet av el också något som görs med miljön i åtanke. Många vill ha grön el och är också beredda att betala mer pengar för detta. Här ska vi säga att begreppet grön el är lite diffust och att många elbolag slänger sig med detta uttryck utan att egentligen ha täckning för det.

  I Sverige så kommer 40-45% av all el från vattenkraft, lika stora delar av kärnkraft medan 5-10% kommer från vindkraft och 10 % från kraftvärme. Av dessa alternativ så är definitivt inte kärnkraft ett grön alternativ och frågetecken kan även sättas bakom exempelvis vattenkraft - detta med exempelvis naturen och fiske i åtanke. Grön el är på många sätt en definitionsfråga. Vindkraft är grön energi i dess huvudsakliga mening - men hur påverkar egentligen ett vindkraftverk den lokala naturen och djurlivet?

  Jämför elpriser 2019

  Det enklaste sättet att jämföra elpriser 2019 är att kontakta den statliga Energimarknadsinspektionen och låta det organet ta fram fakta utifrån var du bor. Detta kan ge dig bra information kring huruvida det pris du betalar är rimligt eller om du betalar för mycket pengar.

  Skulle det vara så att du betalar ett för högt elpris så kan det vara läge att byta elavtal, något som är väldigt enkelt och där du i många fall enbart kan kontakta en ny leverantör, säga upp ditt gamla avtal och där en gammal faktura från nätverksägare och leverantör bifogas den nya leverantören. Därefter så påbörjas det nya avtalet vid exempelvis månadsskiftet - förutsatt att du inte bundit upp dig på ett längre abonnemang.