Larm bäst i test - Jämför hemlarm och villalarm

Att råka ut för ett inbrott är aldrig trevligt, förutom de materiella värdena som går förlorade så är det främst känslan av otrygghet som påverkar oss mest när någon olovligen har tagit sig in i vårt hem. Ett hemlarm kan vara ett steg på vägen för att minska risken för inbrott då det verkar både avskräckande och garanterat får tjuven stressad när sirenen börjar tjuta vid ett intrång. Värt att påpeka är att ett larmsystem aldrig är någon garanti för att undvika inbrott.

Hemlarm bäst i test 2024

Här hittar du de hemlarm som fått högst betyg i bäst i test 2024.

Hemlarm och larmsystem

Larmsystemen idag har dock blivit smartare och smartare med både integrerade låsfunktioner, övervakningskameror, integrerade brandlarm, vattenläckage-varnare, stöd för husdjur etc. Larmen är överlag mer uppkopplade än tidigare och erbjuder helt nya möjligheter för användaren att övervaka och styra sitt hem.

Ska man hyra eller köpa sitt hemlarm?

En vanligt återkommande fråga är om det är bättre att hyra ett larm än att köpa och äga det själv. Hur viktigt är det att ha larmet uppkopplat mot en larmcentral? Klarar man sig lika bra utan abonnemang? Det finns självklart för- och nackdelar med båda alternativen och det beror mycket på hur du själv tänkt att sköta om ditt larm. Vill du sköta om bevakningen själv med hjälp av exempelvis dina grannar eller vill du ha hjälp av en bemannad larmcentral?

Fördelar med hyrt larm kopplat till bemannad larmcentral


 • Bemannad larmcentral

  En bemannad larmcentral är tillgänglig 24/7 365 dagar om året, oavsett om du sover eller är bortrest. De kan utifrån informationen från ditt hemlarm sätta in rätt åtgärd, väktare, polis eller brandman, vid ett eventuellt larm.

 • Larmskyltar / Dekaler

  Larmskyltar/dekaler med information om att larmet är anknutet till en bemannad larmcentral har en avskräckande effekt på inbrottstjuvarna. Larmdekaler från kända larmtjänster markerar även för tjuven att larmet är svårare att kringgå än genomsnittet.

 • Uppkopplad brandvarnare

  Brandvarnare som ger larm till larmcentralen hanteras direkt och skickas vidare till brandkår.

Nackdelar med hyrt larm kopplat till bemannad larmcentral


 • Uppkoppling innebär merkostnad

  Uppkoppling till larmcentral Innebär en merkostnad och kostar ca 1500 kr/år om du skulle köpa till denna tjänst till ett friköpt larm.

 • Falsk säkerhetskänsla

  Kan invagga husägaren i en falsk säkerhetskänsla då responstiden vid utryckningar skiljer sig en hel del beroende på vilket larmbolag man har och var i Sverige man bor.

 • Väktares befogenheter

  En väktare har inte större befogenheter än vad du eller dina grannar har vid ett inbrott.

 • Månadskostnad

  Månadskostnad som över tid innebär en ganska stor investering jämfört med vad ett friköpt larm kostar i inköp.

Hemlarm utan abonnemang

Då larmföretagen har olika betalningsmodeller för sina larm och tjänster så är det inte så lätt att räkna ut exakt hur mycket ett larm kommer att kosta dig i längden beroende på vilken funktionalitet du är i behov av. Ett hemlarm har oftast en startkostnad samt en installationskostnad utöver det är det bra att ta reda på om du äger ditt larm efter köpet eller om du bara hyr dess komponenter. Ofta sjunker månadskostnaden allt eftersom du betalar av hårdvaran, detta skiljer sig dock från företag till företag så man gör klokt i att kolla upp detta innan man slutligen väljer leverantör.

Ett hemlarm utan abonnemang kan innebära flera saker. Antingen har man ett helt friköpt larm där man endast betalar en engångsavgift för larmet. Eller så kan ett hemlarm utan abonnemang innebära att man har köpt ett larm som man hyr. Det vill säga att istället för en engångsavgift så betalar man en mindre avgift varje månad, men man har inget abonnemang till någon larmcentral. Tänk även på att larmsystemen uppdateras kontinuerligt och det kan vara bra att ta höjd för framtida funktioner som kan komma att lanseras i och med införandet av nya system. Då kan det vara smidigt att endast ha hyrt sin utrustning så att man enkelt kan uppgradera utan att behöva köpa helt ny hårdvara.

Fördelar med eget friköpt larm


 • Ingen månadskostnad

  Ingen månadskostnad - du betalar en fast engångskostnad för ditt larm och får en klar bild över den totala kostnaden.

 • Uppkoppling mot larmcentral

  Går att koppla upp emot bemannad larmcentral mot en avgift.

 • Skräddarsy ditt larmsystem

  Du kan enklare skräddarsy ditt larmsystem då du kan köpa exakt de komponenter du är i behov av.

Nackdelar med eget friköpt larm


 • Höga startkostnader

  Höga uppstartskostnader då all utrustning måste inhandlas vid ett tillfälle.

 • Installation

  Om du inte kan installera ditt larm själv så tillkommer en installationskostnad som ofta ingår eller är kraftigt rabatterad vid larmtjänster med abonnemang.

 • Bevakning

  Om du inte kopplat upp ditt larm mot en larmcentral så är det du själv som ansvarar för övervakningen.

 • Service & Underhåll

  Service och underhåll måste utföras av dig själv när garantitiden har gått ut.

 • Mindre utbud

  Mindre utbud av friköpta larm som går att koppla upp mot larmcentral.

Vad ska jag tänka på vid val av larm?

Hur ska man egentligen tänka i samband med att man står inför att köpa ett larm till hemmet? En bra grundtanke är att utgå från sig själv och bostadens utformning. Hur pass mycket skydd behöver du, hur mycket av värde finns i bostaden och hur ligger den till rent geografiskt?

Det senare kan förklaras av om din villa ligger undanskymd och där du inte har någon speciell närhet till dina grannar. Då kan behovet av ett bättre hemlarm vara större. Detsamma om du bor i en villa med flertalet balkonger och alternativa ingångar - eller om du har ett hus med flera våningar. Det finns ett större behov av ett bättre, mer gediget larm i sådana fall än om det exempelvis handlar om en sommarstuga - som du kanske inte förvarar någonting av värde i.

Utgå från dina egna behov och hur den fastighet som ska skyddas ser ut. Man ska emellertid heller inte underskatta betydelsen av var man bor i Sverige. Vissa städer - och vissa områden - drabbas hårdare av inbrott än andra. Där kan du med fördel se över hur det ser ut i just den stad du bor i.

Ser man på frågan om larm ur ett mer professionellt perspektiv så finns det en modell som rekommenderas mer än andra. Detta i form av ett larm kopplat till en larmcentral - kompletterat med brandvarnare, läckagedetektor och med kameror. Dessa hemlarm är de som rekommenderas av exempelvis poliser och av de flesta försäkringsbolagen. En lite rolig - men väldigt talande - detalj i detta är att dessa larm också rekommenderas av inbrottstjuvar. Just det.

Verisure + Arlo-kameror= Sant
Verisure har förvärvat Arlo Europe vilket innebär att de from februari månad 2021 kommer kunna erbjuda sina kunder stöd för Arlo-kameror till sina larmsystem och uppkoppling mot deras larmcentral.

Hemlarm kopplat till larmcentral

TV3 hade för något år sedan en intressant programserie - Stoppa Tjuven - där man vände på perspektivet. Man intervjuade tidigare kriminella i syfte att dessa - genom sina ord - skulle kunna hjälpa privatpersoner att undvika att hamna i prekära situationer. En del av serien handlade just om inbrott och där en tidigare inbrottstjuv fick delge sina bästa tips kring hur man kan skydda sitt hem på bästa sätt. Det villalarm - kopplat till larmcentral - vi ovan tittade på var hans bästa tips.

Även andra lösningar gav dock fina infallsvinklar och läropengar. Några av dessa dessutom ytterst prisvärda. Att exempelvis sätta upp dekaler om att larm finns - även om så ej är fallet - fungerar avskräckande. Likaså att sätta upp lampor kopplade till rörelsesensorer. En tjuv vill operera i mörkret och att lampor plötsligt tänds kan skrämma honom på flykten. Grannsamverkan är ett annat tips som gör gott för alla i ett kvarter. Som ytterligare en viktig detalj nämner han även vikten av säkerhetsdörrar.

Och - här kommer en viktig detalj att anamma i vår nya tid: Facebook och sociala medier. Är du på semester så vill du säkerligen lägga ut uppdateringar om hur du har det och publicera bilder som visar upp att ni lever drömmen. Det är att bjuda in tjuven till det egna hemmet. Faktum är att det idag är så många tjuvar hittar sina villebråd. Rådet är att vila på hanen och att lägga ut alla bilder på sociala medier då man väl kommit hem.

Larm – Professionell installation eller installera själv?

Gällande installation av ett hemlarm så finns det två stycken saker att ställa mot varandra. Den ena är att det inte så avancerat att göra det själv. Det andra är att en professionell installation inte kostar så mycket pengar. Det gör att rådet är att välja det senare alternativet.

En van installatör av villalarm vet vikten av rätt placering av larmets alla komponenter och kan som en följd av detta också skapa en tryggare, mer heltäckande zon. Risken som finns om man själv väljer att installera ett villalarm - eller lägenhetslarm, för den delen - är att man missar någonting och får en yta som inte erbjuder ett fullgott skydd.

Ur både ett säkerhetsperspektiv och ett försäkringsperspektiv så är en professionell installation att föredra. Som sagt, det kostar heller inte så mycket pengar.

Så fungerar ett hemlarm

Ett hemlarm består av olika sensorer och en centralenhet. Centralenheten är själva hjärnan i larmet och den ansluts till internet via villans internetanslutning. Vissa larm använder trådbunden uppkoppling medan andra använder sig av wifi. Viktigt att påpeka är följande: de flesta larm går även via mobilnätet. Går internetanslutningen ner - eller lägger av - så går larmet över till mobilnätet istället.

En annan viktig sak gäller sabotage. Dagens hemlarm är sofistikerade och slår direkt larm om påverkan märks av. Detta oavsett om det handlar om fysisk sådan eller om att någon exempelvis försöker slå ut larmet via olika störningar.

Till protokollet - innan vi tittar närmare på sensorer - ska även nämnas att ett eventuellt strömavbrott inte spelar någon roll. Larmen har batteri som, i nödfall, slås på och som håller i minst 24 timmar. Längre än så pågår sällan ett strömavbrott, eller hur?

Välj rätt larmkomponenter och Sensorer

Det finns några olika sådana som är möjliga att välja. Vi tittar på de vanligaste:

 • Magnetkontakter

  En magnetkontakt består av två delar - en brytare och en magnet. Varje del sätts på varsin punkt - exempelvis dörrbladet och dörrkarmen. Bryts detta så går också larmet. En magnetkontakt kan fästas i såväl dörrar som i fönster. Detta ingår i skalskyddet.

 • Rörelsedetektorer

  Fler och fler rörelsedetektorer - som alltså naturligtvis känner av rörelse - kan idag kopplas upp mot kameror. Det gör att kameran - som kopplas mot larmcentralen - fångar upp vad som utlöst larmet. Husdjur? Ja, det är naturligtvis en invändning. Sant är emellertid att de flesta av dessa lösningar går att ställa in för att motverka att larmet löses ut av exempelvis en hund eller en katt. 25 kilo och under så går det inte igång.

 • Kameradetektorer

  Den här lösningen fungerar allra bäst om den är tydligt markerad. Det vill säga: sätter man som villaägare upp skyltar som visar att det finns kameror så är det avskräckande för potentiella inkräktare. Rent praktiskt så fungerar en kameradetektor på samma sätt som en rörelsedetektor som har en inbyggd kamera. En stor fördel är att man i efterhand kan identifiera en tjuv, detta genom att kolla på inspelningen. Viktigt är naturligtvis att påpeka följande: du kommer inte att övervakas i hemmet - det är endast vid larm som kameran börjar spela in. Din vardag påverkas inte.

 • Detektorer för rök, fukt och värme

  Har du ett larm som kopplas till en larmcentral så är det klokt att även addera rök- och värmedetektorer. Dessa ger större trygghet och varnar dig för brand även om du inte är hemma - något som kan göra att du hinner agera och ringa brandkåren. Fuktdetektorer är en annan bra lösning. Genom att placera sådana under diskbänken så kan du varnas om exempelvis diskmaskinen börjar läcka vatten - det kan förhindra förödande och kostsamma vattenskador.

 • Detektor för glaskross

  Ett alternativ för rörelsedetektorer. Krossas ett glas så går direkt ett larm. Detta minskar den risk för fellarm som kommer med de mer traditionella rörelsedetektorerna.

 • Sirener

  Sirener som tjuter fungerar extremt bra. Dessa ska gärna kopplas externt och på mer svåråtkomliga ställen - högt på en skorsten, exempelvis. Målet är att få inbrottstjuven på flykten och att varna exempelvis grannar. En bra lösning.

 • Ringklocka med video

  En smart och enkel lösning som blivit väldigt populär. Video-ringklockor ger dig direkt svar om vem som ringer och dessa kan även - vid behov - spela in och därmed också fungera som en extra kamera.

Villalarm - ingen garanti, men en stor trygghet

Man ska vara medveten om att ett hemlarm - oavsett vilken utformning eller vilken leverantör man väljer - inte är en garanti för att slippa inbrott. Det minskar dock risken - dramatiskt. En tjuv väljer i en större utsträckning bostäder som saknar larm. Kan du genom att sätta upp exempelvis skyltar avskräcka så har du väldigt mycket vunnet. Samtidigt så vet du också att ett hemlarm kopplat till en larmcentral ger dig tid att agera om en tjuv ändå försöker ta sig in i ditt hem. Det ger både trygghet och säkerhet.

En viktig detalj att vara medveten om är att kostnaden för ett hemlarm eller villalarm kan ställas mot en lite lägre och rabatterad premie för hemförsäkringen. De flesta försäkringsbolag erbjuder rabatt om man väljer att installera ett hemlarm. Se över detta innan du tecknar ett avtal och kolla vilka larm som ditt försäkringsbolag godkänner.

Hemlarm bäst i test 2024

Idag tycker vi att ett modernt hemlarm ska man som användare kunna monitorera via sin smartphone. Vi har därför valt att jämföra system som har denna funktionalitet tillgänglig som standard. Jämförelsen bygger på baspaketen men hänsyn har även tagits till systemens möjligheter till utbyggnad.

Nedan finner du de larm som fått bäst resultat i ett antal tester av externa experter. Listan är en sammanfattning av dessa tester och uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya tester publiceras. Listan uppdaterades: 2024-02-07.

Full HD
Fria
Betyg 8/10

Sector Alarm

Sector Alarm är ett väletablerat larmföretag med gott rykte och dygnet-runt-öppen kundtjänst samt prisgaranti.
 • Enkelt handhavande
 • Smartplugs
 • Fria utryckningar
 • Hög månadskostnad
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Ja, Uppkoppling: Ethernet, Stöd för GSM: Ja
Full HD
Fria
Betyg 8/10

Verisure

Verisure är ett bra alternativet för dig som vill ha ett larm med stöd både för smarta hem och uppkoppling mot egen larmcentral.
 • Stöd för Arlo-kameror
 • Fria utryckningar
 • Smarta tillbehör
 • Hög startkostnad
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Ja, Uppkoppling: Ethernet/Wifi, Stöd för GSM: Ja
Ja
Fria (3 år)
Betyg 8/10

Svenska Alarm

Svenska Alarm erbjuder ett friköpt larm med bra utbyggnadsmöjligheter där väktarberedskap är ett av tillvalen.
 • Friköpt larm
 • Prisvärt
 • Bilder direkt i telefon
 • Delvis fria utryckningar
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Ja, Uppkoppling: Ethernet tillval, Stöd för GSM: Ja
Full HD
Fria
Betyg 8/10

Securitas Home

Securitas Home är ett professionellt larmsystem med smart kameraövervakning och anslutning till egen larmcentral.
 • Egen larmcentral
 • Egna väktare
 • Smarta tillbehör
 • Operatörslåst larm
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Ja, Uppkoppling: Ethernet, Stöd för GSM: Ja
Full HD
Delvis fria
Betyg 7/10

Garda Alarm

Garda Alarm är ett smidigt hemlarm som enkelt går att bygga ut och har uppkoppling mot larmcentral.
 • Låg kostnad
 • Smarta hem
 • Friköpt larm
 • Ej helt fria utryckningar
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Ja, Uppkoppling: Wifi, Stöd för GSM: Ja
HD
Tillval
Betyg 7/10

Sikkerthjem

Sikkerthjem är ett lättanvänt larm med mycket bra utbyggnadsmöjligheter till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Prisvärt
 • Friköpt larm
 • Larmcentral tillval
 • Rökvarnare ej standard
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Nej, Stöd för smartlås: Nej, Uppkoppling: Ethernet/Wifi, Stöd för GSM: Ja
HD
Fria
Betyg 6/10

Gardio

Gardio hemlarm har en låg månadskostnad och är enkelt att installera men saknar en del i funktionalitet.
 • Bra support
 • Billigt
 • Lätt avslöja falsklarm
 • Begränsade funktioner
Stöd för smarta hem: Nej, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Nej, Stöd för smartlås: Nej, Uppkoppling: Ethernet, Stöd för GSM: Tillval
Tillval
Delvis fria
Betyg 6/10

Alert Alarm

Alert Alarm är ett lättanvänt hemlarm med uppkoppling mot larmcentral, dock utan stöd för kameror som standard.
 • Stabilt
 • Kräver ej installatör
 • Säker uppkoppling
 • Begränsad utrustning
Stöd för smarta hem: Ja, Larmcentral: Ja, Trygghetslarm: Ja, Stöd för smartlås: Nej, Uppkoppling: Ethernet, Stöd för GSM: Ja

Källa: PC för alla december 2022, PC för alla december 2023.

Larmoperatörer i Sverige

Det kan vara klurigt att veta vilket larm du skall satsa på till din egen bostad. I denna sammanställning har vi listat sammanfattningsvis om de allra största och vanligaste larmoperatörerna i Sverige idag. Det går att läsa om deras viktigaste egenskaper och priser, tillhörande objekt med mera.


Verisure

Verisure

Allmänt om Verisure

Verisure är ett alternativ för dig som vill ha ett något dyrare larm. Men med möjlighet att koppla upp emot en egen larmcentral, vilken också är Sveriges största larmcentral. Verisure har en egen teknik och produktutveckling, något de är ganska ensamma om i Sverige. Deras produkter håller en hög standard. Deras produkter är godkända av SBSC. Du ansluter lätt Verisures larm till deras egen larmcentral, via bredband samt GSM. Larmcentralen reagerar snabbt på brand och inbrott och dylikt och påkallar snabbt väktare, brandkår eller polis.

Appen

Appen som Verisure har är väldigt bra och modern. Den kombinerar funktionalitet med bra funktioner och är lättanvänd samtidigt. Appen finns självklart för både Iphone och Android.
Verisure app

Nya kameror - Stöd för Arlo-kameror

I och med Verisures förvärv av Arlo Europe kan du nu få Arlo-kameror uppkopplade mot deras larmcentral. Inom kameraövervakning är Arlo Europas ledande varumärke. Deras kameror möjliggör en kristallklar bild från alla vinklar oavsett om kameran är placerad utomhus eller inomhus. Med mörkerseende så har du kontroll över bostaden 24/7. Du kan läsa mer ingående om Arlos olika kameror i vår jämförelse av övervakningskameror.

Just nu har Verisure ett erbjudande på uppkoppling av Arlo Pro 3-kameror till ditt Verisure-larmsystem. Erbjudandet startar i februari. Du kan läsa mer om erbjudandet hos Verisure.


Verisure app
Ett system under utveckling

Verisure har utvecklats väldigt under de senaste åren och erbjuder nu även produkter för Smarta hem. Det är ett hyr-larmsystem och priset är relativt högt. Verisure kostar från 499 kronor för villa och 329 kronor för lägenhet. Sedan varierar startpriset beroende på vilka tillval som man gör.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man säga att Verisure håller en mycket hög standard, den har fått bland de högsta av betyg i vissa undersökningar och man får mycket för pengarna. Dock är larmsystemet lite dyrare, så letar du efter ett billigare alternativ finns det absolut. Men vill du satsa på ett bra och säkert alternativ kan Verisure rekommenderas.

Mer info om Verisure


Sector

Sector Alarm

Allmänt samt pris

Sector Alarm kan sägas vara en veteran i larmsammanhang. De binder inte upp sina kunder i långa avtal utan de har ett rimligt pristak. Dessutom så har de en egen bemannad kundtjänst som står öppen dygnet runt. Månadskostnaden ligger på från 439 kronor och du betalar aldrig mer än 519 kr i månaden som allra högst. Sector Alarm erbjuder såväl larm med kameradetektor som överfallslarm i standardpaketet. De erbjuder ett hemlarm tillverkat av Honeywell dom är certifierat. Larmet använder både IP och GSM för att kommunicera med larmcentralen ifråga. Sector alarm erbjuder en hög trygghetsnivå, både vad det gäller trygghetslarm, personlig kontakt genom deras kundtjänst samt kopplingen till larmcentralen.
Sector Alarm

Fria utryckningar

En viktig faktor är att det ingår fria utryckningar. Det finns med andra ord aldrig någon ide att stänga av larmet av rädsla för dyra falsklarm. Just nu kan du välja emellan 3 nya uppdaterade och moderna övervakningskameror hos Sector alarm.

Övervakningskameror i full HD

Sectors HD inomhuskamera börjar spela in så fort den upptäcker rörelse eller oönskade besökare och du får en push-notis direkt i din mobil så att du enkelt kan se vad som pågår i Sector Alarm Appen. Larmcentralen övervakar inte kameran utan det är bara du som kan se videoinspelningen via en säker och privat anslutning.

Kamerorna kan ställas in så att du får ett meddelande så fort något händer i ditt hem. Detta kan vara när en hantverkare lämnar huset, barnen kommer hem från skolan eller få uppsikt på ditt husdjur. Med hjälp av Sector Alarms App kan du se och höra samt prata direkt med dem. Du kan även söka efter tidigare inspelningar och se vad som hänt i ditt hem.
Kameror Sector Alarm

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man säga att Sector alarm har ett mycket gott rykte, speciellt kundtjänsten som har öppet dygnet runt. Det är ett väletablerat företag med tusentals nöjda kunder i hela landet. Sector alarm är ett av de 3 största larmföretagen i Sverige och erbjuder fria utryckningar och prisgaranti.

Mer info om Sector Alarm


Securitas

Securitas Home

Allmänt

Detta larmsystem använder sig utav smartahem funktioner. De har valt att ansluta sig till alarm.com- plattformen vilket ger en väl beprövad mjukvara. Det går hyffsat enkelt att installera larmet själv, men behöver du hjälp kan du naturligtvis få det till ett fördelaktigt pris.

Priser

Månadskostnaden för larmet är 299 kronor (bas), 329 kronor (plus) samt 379 kronor (premium).

Anslutning

Securitas larm ansluts över IP internet genom din bredbandsanslutning. Som tidigare nämnts så använder sig Securitas av alarm.com plattformen, vilken är en populär och väl beprövad plattform med över 6 miljoner system kopplade till sig(!).

Övervakningskameror med smart igenkänning

Övervakningskamerorna till Securitas Home har stöd för smart igenkänning. Det innebär att de kan känna igen skillnaden på ett djur, en människa samt ett fordon. Däremot så saknar de stöd för ansiktsigenkänning. Securitas har en modern app som är anpassad både för Android och för apple/iphone och den finns på svenska också. Securitas hör till en av de bästa uttryckningarna när det kommer till larm på en lokal nivå. Det ingår fria utryckningar för alla som bor inom en radie av 5 mil från närmaste lokala kontor.
Securitas

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis så är Securitas Home ett professionellt och prisvärt larmsystem med övervakning från Securitas eget larmsystem. Fler smarta system och en uppdaterad mjukvara gör det mer intressant än någonsin tidigare.

Mer info om Securitas


Sikkerthjem

Sikkerthjem

Allmänt om Sikkerthjem

Sikkerthjem S6evo är ett hemlarmsystem som erbjuds i olika paket både för villa och lägenhet. Systemet är flexibelt och kan byggas ut med ett flertal komponenter som inkluderar kameror, fuktdetektorer, röklarm, smart-plugs mm. Vi har testat villapaketet med dess tillhörande komponenter som inkluderar två öppningskontakter till dörr och fönster, två rörelsesensorer, två fjärrkontroller, två nyckelbrickor samt huvudenhet (smartbox), manöverpanel (smartpad) och installationsmaterial. S6evo är ett larmsystem som håller en hög standard både vad gäller kvalitetskänsla samt utbud av komponenter och funktionalitet. Det enda som inte är standard är ett abonnemang för uppkoppling till larmcentral. Skulle detta vara något som man känner behov av så finns det uppkopplingsmöjligheter till de välkända larmcentralerna på marknaden. De flesta användare kommer dock snart märka att detta inte är något som saknas tack vare möjligheten till SMS-backupsystemet, som vi går igenom längre ner i artikeln.
Sikkerthjem S6evo

Appen

Sikkerthjem har utvecklat en väldigt intuitiv och lättanvänd app som ger dig tillgång till hela systemets funktioner, där de viktigaste nås direkt från startskärmen. Via appens startsida får du också en bra överblick över systemets status samt en händelselista där du ser eventuella larm, på och av-aktiveringar av larmet mm.

Utöver de vanliga funktionerna för att styra larmet såsom av/på och hemmaläge, så hittar du också en kontrollpanel för dina smartplugs och smartbulbs, vilka även går att schemalägga. Utöver styrningen av dessa tillbehör kan du också ställa in när ditt larm automatiskt ska sättas på och stängas av via appens smartcontrol-funktion. Du har även möjlighet att styra ditt larm med hjälp av Apples assistent Siri och ställer enkelt in detta under en av appens menyval.

Det är även med appen som du installerar systemet första gången du packar upp det ur kartongen. Installationen är bland det smidigaste och enklaste på marknaden och hela installationsprocessen sker via wifi med några få knapptryckningar i appen och tar inte mer än ca fem minuter.

Larm mot störsignaler

Sikkerthjem S6evo kommer med en inbyggd funktion, Anti-jamming, som avger ett larm om någon skulle försöka störa ut hemlarmet med hjälp av en störsändare. Då en störsändare enkelt går att köpas online, så har detta blivit ett allt mer vanligt tillvägagångssätt för inbrottstjuven då så gott som samtliga larm på marknaden i dag kommunicerar med någon typ av radiosignaler mellan systemets enheter. Att denna funktion kommer med som standard i Sikkerthjems villalarm är ett stort plus.

Larm via SMS

Vid utlöst larm notifieras samtliga inlagda användare i systemet. Användarna administreras enkelt via hemlarmets app. Du kan lägga till obegränsat med användare och välja om de ska kunna använda systemet eller bara få meddelanden. För att kunna få ett meddelande måste man ha ett användarkonto som är gratis att lägga upp samt appen installerad. Med hjälp av SMS-backupsystemet kan du även lägga in larmmottagare som får meddelanden skickade till sig via SMS. Detta kräver inget användarkonto eller installation av app men dock ett Sikkerthjem SMS-kort till din huvudenhet (smartbox) som i dagsläget kostar 359 kr och ger fria sms under 12 månader (ingår med Sikkerthjem rabattkod). Med denna SMS-funktion är det enkelt att sätta upp ett grannsamverkan-nätverk där fler kan hjälpa till att hålla ditt hem under uppsikt utan att behöva ha tillgång till larmets app.

Utöver ovan nämnda funktionalitet så fungerar även SMS-backupsystemet som ett alternativ till din bredbandsuppkoppling och gör det möjligt för larmsystemet att fortsätta fungera även om din bredbandsuppkoppling skulle gå ner.

Tillbehör

Förutom de komponenter som kommer med i Sikkerthjem S6evo villapaket, kan du utöka ditt larmsystem med ytterligare ett tiotal tillbehör. Bland dessa finner du bla. övervakningskameror både för inomhus- och utomhusbruk, sirener, vattensensor, smartplug, smartbulb, rökvarnare, vibrationssensor mm. Av ovan nämnda tillbehör är övervakningskameror och röksensorer det som vi känner står högst upp på listan över rekommenderade tillägg till ditt villapaket för att få systemet så heltäckande som möjligt. Att kunna tända eller släcka en lampa är en bra funktionalitet men inte lika viktigt för din säkerhet som en uppkopplad brandvarnare.

Övervakningskameror i full HD-upplösning

Sikkerthjem erbjuder ett antal olika kameratyper till sitt hemlarm. Samtliga kameror har full HD-upplösning och stöd för Night vision som ger dig möjligheten att se även i mörker. Konfigurationen av kamerorna är mycket enkel och du får snabbt upp dina kameror i appen. Där kan du smidigt välja vilken kamera du vill koppla upp dig mot för att få tillgång till kamerans livestream. Samtliga kameror har stöd för microSD-lagring och även tvåvägskommunikation. Samtliga kameror har även stöd för rörelsebaserad inspelning vilket innebär att kameran börjar spela in så fort något rör sig framför den.

Då kamerorna är trådbundna är installationen något krånglig om man inte redan har el framtaget till den plats man tänkt placera kamerorna på. Vi hoppas att det inom kort även kommer finnas trådlösa kameror i Sikkerthjems utbud med motsvarande funktionalitet.

Sammanfattningsvis

Letar du efter ett smidigt och lättanvänt hemlarm med bra utbyggnadsmöjligheter till ett överkomligt pris, så är Sikkerthjem S6evo ett mycket bra val. Dess enkla installation, solida kvalitetsintryck, smidiga funktionalitet och stora utbud av tillbehör gör Sikkerthjem S6evo till ett av de ledande larmsystemen inom kategorin larm utan abonnemang till larmcentral. Att samtliga sensorer som levereras med larmsystemet använder vanliga AA-batterier är även det ett stort plus då kostnaden för specialbatterier i längden blir en onödig extra utgift. Ska vi komma med några förslag till förbättringar så skulle vi gärna se att villapaketet innehöll någon rörelsesensor extra samt en eller två rökvarnare för att systemet ska kännas komplett och komma till sin fulla rätt i en normalstor villa.

Mer info om Sikkerthjem


Garda Alarm

Garda Alarm

Allmänt samt kostnader

Om du väljer Garda Alarm kan du avbetala på 1-78 månader och får som lägst en kostnad på 299 kr per månad. För 699 kr per år kopplas larmet till den smarta hem-appen och Lövestads larmcentral också. Företaget marknadsför och säljer ett nytt avancerat och trådlöst larmsystem där både GSM och WIFI och IP-modul ingår från start.

Smarta hem

Detta är ett avancerat larmsystem där smarta hem ingår. Det finns en möjlighet att låsa och låsa upp dörrar genom den nya smarta multifunktionen. Det är även fullt möjligt att med Garda alarms smarta hem pluggar tända och släcka lampor, stänga av kaffebryggare och strykjärn etc.
Garda Alarm

Smart ringklocka

Med i produktutbudet så finns det även en ringklocka med tvåvägskommunikations standard. På det viset kan man se vem som står utanför dörren innan man öppnar den och det ger en ökad känsla utav trygghet.

Mer info om Garda Alarm


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man säga att Garda alarm erbjuder ett spännande larmsystem från Visonic med installation och vettiga priser på tillbehör. Företaget har funnits sedan 2012 och har snabbt växt och fått många nöjda kunder.


Svenska Alarm

Svenska alarm

Svenska alarm är bra på att belöna sina trogna kunder med ett fördelaktigt pris. Kunden kan välja att betala av sitt larm på mellan 1-72 månader. För ett hemlarm innebär detta en kostnad om 359 kr i månaden för en avbetalning på 72 månader. Det är även möjligt att koppla hemlarmet till en larmcentral för 175 kr per månad.

Fördelar med Svenska alarm är att det är låga ägandekostnader på lång sikt, låg startkostnad, installation ingår och den är SBSC godkänd.

En nackdel är att Svenska alarm endast har fria utryckningar på skarpa larm.

Ett av försäljningsargumenten som Svenska alarm använder sig utav är att du själv blir ägare till larmet. Det är heller inte operatörslåst. Det innebär att du själv kan välja vilken larmcentral som du vill koppla upp ditt larm emot.

Månadskostnaden blir 614 kr per månad under 36 månader, vilket är det vanligaste alternativet som Svenska Alarms kunder väljer. Sedan är startavgiften gratis. Installationskostnaden är 1990 kr.

Årskostnaden ligger på 2100 kronor/år för inkoppling till väktartjänst. En av de allra bästa fördelarna med Svenska alarm är att efter att larmet är avbetalat så betalar kunden enbart 175 kr i månaden för att få tillgång till väktartjänst och gratis tillgång till appen.

Larmet ansluts till en certifierad larmcentral och där bestämmer du som kund om du ska skicka ut en väktare direkt eller om du behöver godkänna innan en väktare skickas ut - en av Svenska Alarms mest omtyckta funktioner.

När larmet väl går så skickas det bilder från kameradetektorn till Appen, men annars kan du inte titta hemma.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis så använder Svensk alarm en bra och funktionell app till sin produkt. Det finns också möjlighet till Löwestad larmcentral. Under de första 3 åren ligger larmet i mellanskiktet prismässigt sätt, för att sedan bli betydligt billigare.

Mer info om Svenska alarm


Gardio

Gardio

Gardio hemlarm har en låg månadskostnad samt en enkel installation utav larmet.

Men det saknar flera funktioner som de flesta traditionella hemövervakningslarm erbjuder. Larmet är självövervakat och har avtal med Nokas eller securitas. Kunden väljer också själv ifall det skall skickas dit en väktare.

Några fördelar med Gardio hemlarm är att det är en enkel installation, HD live-kamera, en enkel men funktionell app, låga startkostnader och inga långa inlåsningar i avtal.

Startkostnaden är 1595 kr. I det ingår det 2 HD-kameror plus larmdekaler.

Månadskostnaden ligger på 200 eller 250 kr beroende på vilken larmoperatör du väljer. Ägaren måste dock själv påkalla väktare vid behov.

I själva grundutförandet så kommunicerar larmet enbart via wifi. Det är möjligt att köpa till batteribackup till både kameran och routern för Gardio.

Gardio går att köpas med eller utan bindningstid och det är dessutom väldigt enkelt att ta med sig ifall man skulle flytta.

Gardio använder Nokas larmcentral. På de orter där Nokas inte finns så tillkommer en kostnad på 50 kr för utryckning med Securitas.

Gardio erbjuder fria utryckningar vid inbrott, larm men även vid falsklarm.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis kan man säga att Gardio är ett intressant alternativ för dig som själv vill bevaka ditt hem i appen.

Mer info om Gardio


Alert alarm

Hemlarm från Alert alarm skyddar din bostad från inbrott, brand samt från vattenskador. Det rekommenderas av Folksam. Då det bygger på en avancerad teknik är det lätt att hantera för hela din familj. Det är också uppkopplat mot Securitas larmcentral. Vilket gör att det går snabbt och enkelt vid en eventuell utryckning.

Några fördelar är uppkoppling mot Securitas direct, dubbla kommunikationer samtlåg startavgift och låg totalkostnad.

Några nackdelar är att kameradetektor saknas samt att installation ej ingår vid köp.

Alert alarm de erbjuder olika slags ”grundpaket” som man kan välja på. Utöver det så går det att komplettera varje paket med extra detektorer och så vidare.

Kommunikationen till larmcentralen går i första hand via ditt bredband och i andra hand via GSM som backup.

Alert alarm har ingen kameradetektor som ingår utan de säljer en IP-kamera av något sämre kvalitet.

Tidigare har inte Alert alarms app varit mycket att ha men sedan Verisure köpte appen har de lagt krut på att fixa den och det märks verkligen att den har blivit betydligt bättre.

Med appen får du notiser om när barnen kommer hem och du kan även hjälpa tex mormor eller hantverkare att larma av på distans.

Alert alarm använder samma larmcentral som Verisure, det vill säga deras egen larmcentral.

Sammanfattningsvis
Det är positivt att Alert alarm erbjuder ett grundpaket för åtgärd vid brand för 169 kr i månaden. Samt ett större paket för 349 kr / månad. Larmet är hyffsat enkelt att installera och det finns ganska gott om tillval att göra också.

Mer info om Alert alarm


Cubsec alarm

Cubsec säljer ett alarm ifrån Nookbox med koppling till den egna certifierade larmcentralen.

Det är väldigt smidigt att välja själv hur du vill installera ditt larm. Vill du installera själv så går det bra. Vill du få hjälp med installationen så fungerar också det utmärkt. Det kostar lite olika beroende på vart du bor någonstans.

Om du vill köpa larmet direkt går det bra eller om du hellre skulle vilja delbetala så samarbetar de med Klarna.

Cubsec alarm har en månadsavgift på 98 kr på bas abonnemanget, sedan så har de en uppsjö av olika tillval som man kan göra också.

Lägenhetslarmet i den allra enklaste varianten kostar 4390 kr och villalarmet kostar från 4690 kr

Grundpaketet räcker för de allra flesta hushåll inte så långt utan man behöver oftast köpa till kompletteringar.

Grundpaketet i dess allra enklaste form innehåller:
Centralenhet, knappsats, magnetkontakt, rökdetektor, rörelsedetektor, temperaturdetektor.
Larmet kopplas till den egna certifierade larmcentralen och har på många olika delar av landet deras egna väktare som åker ut på uppdrag.

Sammanfattningsvis
Kan man säga att detta larm passar bra för dig som gillar flexibilitet och vill testa något nytt!


Safeland

Safeland

Safeland är ett modernt larm från ett svenskt start-up varumärke som säljer det moderna larmet från Ajax systems. Larmet har på kort tid blivit väldigt populärt ute i Europa och är högkvalitativt alternativ till storbolagens hyrtjänster.

Det går enkelt att koppla upp larmet emot en SBSC-godkänd larmcentral.

Fördelar är bland annat att det är med eller utan uppkoppling till en larmcentral. IP och GSM kommunikation. Det finns också en bra tillbehörslista.

Det billigaste paketet kostar 4490 kr. Alla produkter säljs enkelt och tydligt i safelands webbshop.

För den som inte vill eller kan köpa allting kontant går det bra att göra betalning med Wasa eller Klarna.

Det går att köpa installation för 1250 kr ifall du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Sammanfattningsvis
Larmet från Safeland är mycket smart och populärt i Smarta hem kretsar. Mycket på grund av dess smarta funktioner plus att man inte heller låser upp sig.

Safelands smarta hemlarm är ett snyggt och smart larm och troligtvis något för den redan inbitne larmfantasten. Även om det fungerar utmärkt även för förstagångsköparen ifråga.


Övervakning

Var går gränsen för övervakning? Den stora effekten av terrordådet 2001 i New York var att världen blev mer sluten och att många länders säkerhetstjänster kunde lobba för en ökad övervakning. Där och då så var det också beslut som var rätta rent känslomässigt; kan man genom att övervaka och granska förhindra att fruktansvärda brott sker så är det också något som bör göras. Men, vad händer då övervakningen sker systematiskt och även mot personer med rent mjöl i påsen?

Diskussionen är långt ifrån ny. Allt sedan George Orwell skrev boken 1984 om ett dystopiskt, totalitärt samhälle där staten kontrollerade allting och där medborgarnas varje steg övervakades så har man i samhällsdebatten pekat på farorna som finns. Kritiker till ökad övervakning menar att det kränker den egna integriteten och att fria människor också ska få vara fria. Detta medan den andra sidan använder det vanliga argumentet i from av att den som inte har någonting att dölja också, utan tvekan, kan sköta sin vardag fullt övervakad och där varje mail, varje telefonsamtal och varje liten företeelse registreras och lagras.

Sanningen ligger förmodligen någonstans mittemellan. Sant är att fruktansvärda brott kan förhindras genom ökad övervakning och ökade befogenheter som exempelvis den omtalade FRA-lagen. Lika sant är emellertid även att en oskyldig människa ska kunna njuta sin frihet utan att en kamera - eller någon annan typ av övervakning - sker. Detta även om, så att säga, påsen är full av det renaste mjöl man kan tänka sig.


Hemlarm - Vanliga frågor


Verisure är testvinnare i dom flesta tester som gjorts dom senaste åren, men det beror lite på vad man är ute efter, vill man äga sitt larm, behöver man uppkoppling mot larmcentral osv.

Det beror helt på antal komponenter man väljer och om man väljer larm med väktartjänst eller lokalt larm. Men ett larm med kameraövervakning för en normal villa ligger mellan 5 000 -10 000 kr.

Ja, på många larm så kan man anpassa IR detektorn för husdjur, alternativt så kan man skalskydda hemmet utan IR.

Ja denna funktion finns i många av larmsystemen på marknaden.

Har du larmet kopplad till en larmcentral så kommer du att bli uppringd och ombedd att uppge ett lösenord.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.