Larm bäst i test - Jämför hemlarm och villalarm

Att råka ut för ett inbrott är aldrig trevligt, förutom de materiella värdena som går förlorade så är det främst känslan av otrygghet som påverkar oss mest när någon olovligen har tagit sig in i vårt hem. Ett hemlarm kan vara ett steg på vägen för att minska risken för inbrott då det verkar både avskräckande och garanterat får tjuven stressad när sirenen börjar tjuta vid ett intrång. Värt att påpeka är att ett larmsystem aldrig är någon garanti för att undvika inbrott.

Hemlarm bäst i test 2020

Här hittar du de hemlarm som fått högst betyg i bäst i test 2020.

Hemlarm och larmsystem

Larmsystemen idag har dock blivit smartare och smartare med både integrerade låsfunktioner, kameror, integrerade brandlarm, vattenläckage-varnare, stöd för husdjur etc. Larmen är överlag mer uppkopplade än tidigare och erbjuder helt nya möjligheter för användaren att övervaka och styra sitt hem.

Ska man hyra eller köpa sitt hemlarm?

En vanligt återkommande fråga är om det är bättre att hyra ett larm än att köpa och äga det själv. Hur viktigt är det att ha larmet uppkopplat mot en larmcentral? Klarar man sig lika bra utan abonnemang? Det finns självklart för- och nackdelar med båda alternativen och det beror mycket på hur du själv tänkt att sköta om ditt larm. Vill du sköta om bevakningen själv med hjälp av exempelvis dina grannar eller vill du ha hjälp av en bemannad larmcentral?

Fördelar med hyrt larm kopplat till bemannad larmcentral


 • Bemannad larmcentral

  En bemannad larmcentral är tillgänglig 24/7 365 dagar om året, oavsett om du sover eller är bortrest. De kan utifrån informationen från ditt hemlarm sätta in rätt åtgärd, väktare, polis eller brandman, vid ett eventuellt larm.

 • Larmskyltar / Dekaler

  Larmskyltar/dekaler med information om att larmet är anknutet till en bemannad larmcentral har en avskräckande effekt på inbrottstjuvarna. Larmdekaler från kända larmtjänster markerar även för tjuven att larmet är svårare att kringgå än genomsnittet.

 • Uppkopplad brandvarnare

  Brandvarnare som ger larm till larmcentralen hanteras direkt och skickas vidare till brandkår.

Nackdelar med hyrt larm kopplat till bemannad larmcentral


 • Uppkoppling innebär merkostnad

  Uppkoppling till larmcentral Innebär en merkostnad och kostar ca 1500 kr/år om du skulle köpa till denna tjänst till ett friköpt larm.

 • Falsk säkerhetskänsla

  Kan invagga husägaren i en falsk säkerhetskänsla då responstiden vid utryckningar skiljer sig en hel del beroende på vilket larmbolag man har och var i Sverige man bor.

 • Väktares befogenheter

  En väktare har inte större befogenheter än vad du eller dina grannar har vid ett inbrott.

 • Månadskostnad

  Månadskostnad som över tid innebär en ganska stor investering jämfört med vad ett friköpt larm kostar i inköp.

Då larmföretagen har olika betalningsmodeller för sina larm och tjänster så är det inte så lätt att räkna ut exakt hur mycket ett larm kommer att kosta dig i längden beroende på vilken funktionalitet du är i behov av. Ett hemlarm har oftast en startkostnad samt en installationskostnad utöver det är det bra att ta reda på om du äger ditt larm efter köpet eller om du bara hyr dess komponenter. Ofta sjunker månadskostnaden allt eftersom du betalar av hårdvaran, detta skiljer sig dock från företag till företag så man gör klokt i att kolla upp detta innan man slutligen väljer leverantör. Tänk även på att larmsystemen uppdateras kontinuerligt och det kan vara bra att ta höjd för framtida funktioner som kan komma att lanseras i och med införandet av nya system. Då kan det vara smidigt att endast ha hyrt sin utrustning så att man enkelt kan uppgradera utan att behöva köpa helt ny hårdvara.

Fördelar med eget friköpt larm


 • Ingen månadskostnad

  Ingen månadskostnad – du betalar en fast engångskostnad för ditt larm och får en klar bild över den totala kostnaden.

 • Uppkoppling mot larmcentral

  Går att koppla upp emot bemannad larmcentral mot en avgift.

 • Skräddarsy ditt larmsystem

  Du kan enklare skräddarsy ditt larmsystem då du kan köpa exakt de komponenter du är i behov av.

Nackdelar med eget friköpt larm


 • Höga startkostnader

  Höga uppstartskostnader då all utrustning måste inhandlas vid ett tillfälle.

 • Installation

  Om du inte kan installera ditt larm själv så tillkommer en installationskostnad som ofta ingår eller är kraftigt rabatterad vid larmtjänster med abonnemang.

 • Bevakning

  Om du inte kopplat upp ditt larm mot en larmcentral så är det du själv som ansvarar för övervakningen.

 • Service & Underhåll

  Service och underhåll måste utföras av dig själv när garantitiden har gått ut.

 • Mindre utbud

  Mindre utbud av friköpta larm som går att koppla upp mot larmcentral.

Vad ska jag tänka på vid val av larm?

Hur ska man egentligen tänka i samband med att man står inför att köpa ett larm till hemmet? En bra grundtanke är att utgå från sig själv och bostadens utformning. Hur pass mycket skydd behöver du, hur mycket av värde finns i bostaden och hur ligger den till rent geografiskt?

Det senare kan förklaras av om din villa ligger undanskymd och där du inte har någon speciell närhet till dina grannar. Då kan behovet av ett bättre hemlarm vara större. Detsamma om du bor i en villa med flertalet balkonger och alternativa ingångar - eller om du har ett hus med flera våningar. Det finns ett större behov av ett bättre, mer gediget larm i sådana fall än om det exempelvis handlar om en sommarstuga - som du kanske inte förvarar någonting av värde i.

Utgå från dina egna behov och hur den fastighet som ska skyddas ser ut. Man ska emellertid heller inte underskatta betydelsen av var man bor i Sverige. Vissa städer - och vissa områden - drabbas hårdare av inbrott än andra. Där kan du med fördel se över hur det ser ut i just den stad du bor i.

Ser man på frågan om larm ur ett mer professionellt perspektiv så finns det en modell som rekommenderas mer än andra. Detta i form av ett larm kopplat till en larmcentral - kompletterat med brandvarnare, läckagedetektor och med kameror. Dessa hemlarm är de som rekommenderas av exempelvis poliser och av de flesta försäkringsbolagen. En lite rolig - men väldigt talande - detalj i detta är att dessa larm också rekommenderas av inbrottstjuvar. Just det.

Hemlarm kopplat till larmcentral

TV3 hade för något år sedan en intressant programserie - Stoppa Tjuven - där man vände på perspektivet. Man intervjuade tidigare kriminella i syfte att dessa - genom sina ord - skulle kunna hjälpa privatpersoner att undvika att hamna i prekära situationer. En del av serien handlade just om inbrott och där en tidigare inbrottstjuv fick delge sina bästa tips kring hur man kan skydda sitt hem på bästa sätt. Det villalarm - kopplat till larmcentral - vi ovan tittade på var hans bästa tips.

Även andra lösningar gav dock fina infallsvinklar och läropengar. Några av dessa dessutom ytterst prisvärda. Att exempelvis sätta upp dekaler om att larm finns - även om så ej är fallet - fungerar avskräckande. Likaså att sätta upp lampor kopplade till rörelsesensorer. En tjuv vill operera i mörkret och att lampor plötsligt tänds kan skrämma honom på flykten. Grannsamverkan är ett annat tips som gör gott för alla i ett kvarter. Som ytterligare en viktig detalj nämner han även vikten av säkerhetsdörrar.

Och - här kommer en viktig detalj att anamma i vår nya tid: Facebook och sociala medier. Är du på semester så vill du säkerligen lägga ut uppdateringar om hur du har det och publicera bilder som visar upp att ni lever drömmen. Det är att bjuda in tjuven till det egna hemmet. Faktum är att det idag är så många tjuvar hittar sina villebråd. Rådet är att vila på hanen och att lägga ut alla bilder på sociala medier då man väl kommit hem.

Larm – Professionell installation eller installera själv?

Gällande installation av ett hemlarm så finns det två stycken saker att ställa mot varandra. Den ena är att det inte så avancerat att göra det själv. Det andra är att en professionell installation inte kostar så mycket pengar. Det gör att rådet är att välja det senare alternativet.

En van installatör av villalarm vet vikten av rätt placering av larmets alla komponenter och kan som en följd av detta också skapa en tryggare, mer heltäckande zon. Risken som finns om man själv väljer att installera ett villalarm - eller lägenhetslarm, för den delen - är att man missar någonting och får en yta som inte erbjuder ett fullgott skydd.

Ur både ett säkerhetsperspektiv och ett försäkringsperspektiv så är en professionell installation att föredra. Som sagt, det kostar heller inte så mycket pengar.

Så fungerar ett hemlarm

Ett hemlarm består av olika sensorer och en centralenhet. Centralenheten är själva hjärnan i larmet och den ansluts till internet via villans internetanslutning. Viktigt att påpeka är följande: de flesta larm går även via mobilnätet. Går internetanslutningen ner - eller lägger av - så går larmet över till mobilnätet istället.

En annan viktig sak gäller sabotage. Dagens hemlarm är sofistikerade och slår direkt larm om påverkan märks av. Detta oavsett om det handlar om fysisk sådan eller om att någon exempelvis försöker slå ut larmet via olika störningar.

Till protokollet - innan vi tittar närmare på sensorer - ska även nämnas att ett eventuellt strömavbrott inte spelar någon roll. Larmen har batteri som, i nödfall, slås på och som håller i minst 24 timmar. Längre än så pågår sällan ett strömavbrott, eller hur?

Välj rätt larmkomponenter och Sensorer

Det finns några olika sådana som är möjliga att välja. Vi tittar på de vanligaste:

 • Magnetkontakter

  En magnetkontakt består av två delar – en brytare och en magnet. Varje del sätts på varsin punkt – exempelvis dörrbladet och dörrkarmen. Bryts detta så går också larmet. En magnetkontakt kan fästas i såväl dörrar som i fönster. Detta ingår i skalskyddet.

 • Rörelsedetektorer

  Fler och fler rörelsedetektorer – som alltså naturligtvis känner av rörelse – kan idag kopplas upp mot kameror. Det gör att kameran – som kopplas mot larmcentralen – fångar upp vad som utlöst larmet. Husdjur? Ja, det är naturligtvis en invändning. Sant är emellertid att de flesta av dessa lösningar går att ställa in för att motverka att larmet löses ut av exempelvis en hund eller en katt. 25 kilo och under så går det inte igång.

 • Kameradetektorer

  Den här lösningen fungerar allra bäst om den är tydligt markerad. Det vill säga: sätter man som villaägare upp skyltar som visar att det finns kameror så är det avskräckande för potentiella inkräktare. Rent praktiskt så fungerar en kameradetektor på samma sätt som en rörelsedetektor som har en inbyggd kamera. En stor fördel är att man i efterhand kan identifiera en tjuv, detta genom att kolla på inspelningen. Viktigt är naturligtvis att påpeka följande: du kommer inte att övervakas i hemmet – det är endast vid larm som kameran börjar spela in. Din vardag påverkas inte.

 • Detektorer för rök, fukt och värme

  Har du ett larm som kopplas till en larmcentral så är det klokt att även addera rök- och värmedetektorer. Dessa ger större trygghet och varnar dig för brand även om du inte är hemma – något som kan göra att du hinner agera och ringa brandkåren. Fuktdetektorer är en annan bra lösning. Genom att placera sådana under diskbänken så kan du varnas om exempelvis diskmaskinen börjar läcka vatten – det kan förhindra förödande och kostsamma vattenskador.

 • Detektor för glaskross

  Ett alternativ för rörelsedetektorer. Krossas ett glas så går direkt ett larm. Detta minskar den risk för fellarm som kommer med de mer traditionella rörelsedetektorerna.

 • Sirener

  Sirener som tjuter fungerar extremt bra. Dessa ska gärna kopplas externt och på mer svåråtkomliga ställen – högt på en skorsten, exempelvis. Målet är att få inbrottstjuven på flykten och att varna exempelvis grannar. En bra lösning.

 • Ringklocka med video

  En smart och enkel lösning som blivit väldigt populär. Video-ringklockor ger dig direkt svar om vem som ringer och dessa kan även – vid behov – spela in och därmed också fungera som en extra kamera.

Villalarm - ingen garanti, men en stor trygghet

Man ska vara medveten om att ett hemlarm - oavsett vilken utformning eller vilken leverantör man väljer - inte är en garanti för att slippa inbrott. Det minskar dock risken - dramatiskt. En tjuv väljer i en större utsträckning bostäder som saknar larm. Kan du genom att sätta upp exempelvis skyltar avskräcka så har du väldigt mycket vunnet. Samtidigt så vet du också att ett hemlarm kopplat till en larmcentral ger dig tid att agera om en tjuv ändå försöker ta sig in i ditt hem. Det ger både trygghet och säkerhet.

En viktig detalj att vara medveten om är att kostnaden för ett hemlarm eller villalarm kan ställas mot en lite lägre och rabatterad premie för hemförsäkringen. De flesta försäkringsbolag erbjuder rabatt om man väljer att installera ett hemlarm. Se över detta innan du tecknar ett avtal och kolla vilka larm som ditt försäkringsbolag godkänner.

Hemlarm bäst i test 2020

Idag tycker vi att ett modernt hemlarm ska man som användare kunna monitorera via sin smartphone. Vi har därför valt att jämföra system som har denna funktionalitet tillgänglig som standard. Jämförelsen bygger på baspaketen men hänsyn har även tagits till systemens möjligheter till utbyggnad.

Nedan finner du de larm som fick bäst resultat i det test som utfördes av PC för alla i oktober 2019.


 • Verisure Smidig APP
  Fria utryckningar
  Smarta tillbehör
  Hög startkostnad
 • Mer info
Betyg: 8/10

 • Securitas Home Egen larmcentral
  Egna väktare
  Smarta tillbehör
  Operatörslåst larm
 • Mer info
Betyg: 8/10

 • Sector Alarm Enkelt handhavande
  Smartplugs
  Fria utryckningar
  Dyrt
 • Mer info
Betyg: 7/10

 • Svenska Alarm Bra basskydd
  Prisvärt
  Bilder direkt i telefon
  Ej smarta hem-funktioner
 • Mer info
Betyg: 7/10

 • Gardio Bra support
  Billigt
  Lätt avslöja falsklarm
  Begränsade funktioner
 • Mer info
Betyg: 6/10

 • Alert Alarm Stabilt
  Kräver ej installatör
  Säker uppkoppling
  Begränsad utrustning
 • Mer info
Betyg: 6/10

Källa: PC för alla oktober 2019.


Övervakning

Var går gränsen för övervakning? Den stora effekten av terrordådet 2001 i New York var att världen blev mer sluten och att många länders säkerhetstjänster kunde lobba för en ökad övervakning. Där och då så var det också beslut som var rätta rent känslomässigt; kan man genom att övervaka och granska förhindra att fruktansvärda brott sker så är det också något som bör göras. Men, vad händer då övervakningen sker systematiskt och även mot personer med rent mjöl i påsen?

Diskussionen är långt ifrån ny. Allt sedan George Orwell skrev boken 1984 om ett dystopiskt, totalitärt samhälle där staten kontrollerade allting och där medborgarnas varje steg övervakades så har man i samhällsdebatten pekat på farorna som finns. Kritiker till ökad övervakning menar att det kränker den egna integriteten och att fria människor också ska få vara fria. Detta medan den andra sidan använder det vanliga argumentet i from av att den som inte har någonting att dölja också, utan tvekan, kan sköta sin vardag fullt övervakad och där varje mail, varje telefonsamtal och varje liten företeelse registreras och lagras.

Sanningen ligger förmodligen någonstans mittemellan. Sant är att fruktansvärda brott kan förhindras genom ökad övervakning och ökade befogenheter som exempelvis den omtalade FRA-lagen. Lika sant är emellertid även att en oskyldig människa ska kunna njuta sin frihet utan att en kamera - eller någon annan typ av övervakning - sker. Detta även om, så att säga, påsen är full av det renaste mjöl man kan tänka sig.


Vanliga frågor om larm


Det beror helt på antal komponenter man väljer och om man väljer larm med väktartjänst eller lokalt larm. Men ett larm med kameraövervakning för en normal villa ligger mellan 5 000 -10 000 kr.

Ja, på många larm så kan man anpassa IR detektorn för husdjur, alternativt så kan man skalskydda hemmet utan IR.

Ja denna funktion finns i många av larmsystemen på marknaden.

Har du larmet kopplad till en larmcentral så kommer du att bli uppringd och ombedd att uppge ett lösenord.

Load More