Svårt för äldre att få bolån

 | Lästid: 5 minuter

Svårt för äldre att få bolån

I takt med att befolkningen åldras står vi inför nya ekonomiska utmaningar. En av dessa utmaningar är svårigheterna som äldre personer upplever när de ansöker om bolån. I Sverige har det blivit alltmer uppenbart att bankernas lånevillkor inte alltid favoriserar den äldre generationen. I denna artikel kommer vi att utforska varför det är svårare för äldre att få bolån, vad detta innebär för privatekonomin och hur man som äldre kan navigera i den nuvarande finansiella miljön.

Åldersdiskriminering eller riskhantering?

När äldre ansöker om bolån eller för den delen lånar pengar i största allmänhet stöter de ofta på hinder som yngre låntagare inte möter i samma utsträckning. Det kan röra sig om allt från högre räntor till avslag trots stabil inkomst och en god kreditvärdighet. En anledning till detta är den förväntade inkomstminskningen efter pensionering, vilket banker ofta ser som en ökad risk. Det är viktigt att förstå bankernas riskbedömning för att kunna förbereda sin ansökan på bästa sätt.

Privatekonomin i fokus

För de som närmar sig pensionsåldern blir hanteringen av privatekonomin än viktigare. Det gäller att ha en välplanerad budget och en tydlig översikt över sina tillgångar. Det kan även vara lämpligt att se över sina sparande- och investeringsstrategier, speciellt om man planerar att ansöka om bolån i framtiden.

Jämför bolån

Vill du låna till en bostad? Jämför villkoren innan du ansöker om ett bolån.

Hur påverkas din pension?

En faktor som ofta glöms bort är hur ett nytt bolån påverkar den totala pensionen. Pensionärer med bolån kan behöva en större buffert för att täcka oförutsedda utgifter. På Konsumentguiden.se hittar du information om pensionssparande som kan hjälpa dig att få en mer robust ekonomi inför äldre dagar.

”Att få bolån som pensionär är ingen självklarhet. Börja planera i god tid för bästa möjliga förutsättningar den dagen arbetslivet tar slut.” Källa: Sjunde AP-fonden (2024).

Alternativa lösningar för äldre låntagare

Trots utmaningarna finns det alternativ. Äldre kan överväga olika låntyper som är anpassade för deras situation. Det kan innebära allt från omvända bolån (kapitalfrigöringskredit) till olika former av seniorlån och bostadsrättsföreningars finansieringslösningar. För att få en kapitalfrigöringskredit så måste din bostad ha en låg eller ingen belåning och ha ett visst minsta värde (Konsumenternas 2024).

Ställa större del av bostaden som säkerhet

Om man redan äger ett boende så kan ett sätt att öka chansen till ett nytt beviljat bolån vara att ställa en större del av bostaden som säkerhet.

Alternativa vägar till bolån

Eftersom traditionella bolån kan vara svåra att erhålla efter en viss ålder, bör äldre överväga alternativa låneprodukter. Förutom omvända bolån och seniorlån, finns det produkter som borgenslån och lån med delvis amorteringsfria perioder som kan passa vissa äldre låntagares ekonomiska profil.

 • Borgenslån

  Ett borgenslån innebär att någon står som borgensman för lånet, vilket kan minska bankens risk och möjliggöra lån för pensionärer. Denna typ av lån kräver dock att borgensmannen har en stabil ekonomi och är villig att ta det juridiska ansvaret för lånet. Läs mer om borgenslån och dess krav för att förstå alla aspekter innan du fattar ett beslut.

 • Kapitalfrigöringskredit

  För de som har betydande eget kapital i en befintlig bostad kan en kapitalfrigöringskredit erbjuda en lösning. Genom att endast betala ränta på en del av lånet under en bestämd period kan månadskostnaden hållas på en lägre nivå.

Råd för ansökningsprocessen

När du har beslutat dig för vilken typ av lån som är lämplig, är nästa steg att förbereda din ansökan. Här är några tips:

 • Förbered dig
  Se till att ha all relevant finansiell information tillgänglig, inklusive uppgifter om inkomst, skulder, tillgångar och kreditinformation.
 • Var transparent
  Var ärlig om din ekonomiska situation. Att dölja viktig information kan leda till problem längre fram.
 • Sök rådgivning
  Ta hjälp av en ekonomisk rådgivare för att förstå de bästa alternativen för din situation.

Förbättra chanserna till nytt lån

Om du redan äger en bostad och behöver låna till en ny bostad så finns det några strategier som kan hjälpa dig att öka din nuvarande bostads värde. Detta kan inte bara förbättra lånevillkoren utan också öka den totala förmögenheten. Här är några enkla tips:

 • Renovering och förbättringar
  Genom att göra smarta renoveringar kan man öka värdet på sitt hem. Kök och badrum är exempel på utrymmen där renoveringar ofta ger hög avkastning. Att hålla sig uppdaterad med trender inom heminredning kan vara en fördel när det är dags att sälja eller värdera om bostaden.
 • Energieffektivisering
  Att investera i energieffektivisering kan inte bara sänka dina löpande kostnader utan också öka attraktiviteten på din fastighet. Solpaneler, bättre isolering och moderna fönster är exempel på uppgraderingar som kan ha stor inverkan. Lär dig mer om energieffektivisering av ditt hem.
 • Marknadsföring av bostaden
  När det är dags att värdera eller sälja din bostad är det viktigt med en bra marknadsföringsstrategi. Professionella bilder, en genomtänkt visning och en bra objektsbeskrivning kan alla spela en stor roll.

Var med och påverka för bättre bolånevillkor för äldre

 • Dialog med banker och politiker
  Det är viktigt att föra en öppen dialog med banker och att påverka politiker för att skapa bättre förutsättningar för äldre som söker bolån. Äldre låntagare och deras anhöriga kan samarbeta med konsumentorganisationer för att driva på förändringar.
 • Lagstiftningsförslag
  Genom att hålla sig informerad om lagstiftning och kommande förslag kan man vara en aktiv del i att påverka lagar som berör bolån. Det kan gälla allt från ränteavdrag till amorteringskrav.
 • Kunskapsspridning och utbildning
  En välinformerad konsument är en starkare konsument. Genom att sprida kunskap och utbilda andra äldre om deras rättigheter och möjligheter kan man kollektivt öka trycket på finansinstitutioner och beslutsfattare.

Slutsats

Det är tydligt att de nuvarande lånevillkoren kan utgöra ett problem för äldre som vill ha tillgång till bostadslån. Men med rätt förberedelser och kunskap om alternativen kan man öka sina chanser att få lånet godkänt. Det är också avgörande att fortsätta hålla sig informerad om de senaste nyheterna och uppdateringarna inom området.

Relaterad information till denna artikel:
Bolån med betalningsanmärkning
Rörlig ränta bolån – Vad ska jag tänka på i rådande lågkonjunktur
Danske Bank bolån
Avanza bolån
SBAB bolån
SEB bolån
Hur påverkar styrräntan bolån
Så fungerar ränteavdrag för bolån
Så flyttar du ditt bolån
Omförhandla bolån – Så prutar du på din bolåneränta

Vanliga frågor och svar

Nedan följer några av de mest frekventa frågorna som rör äldre och bolån:

 • Varför är det svårare för äldre att få bolån?

  Banker bedömer lånerisk baserat på inkomst och ålder. Efter pensionering minskar ofta inkomsten, vilket ökar risken för banken.

 • Vad kan man göra för att förbättra sina chanser att få bolån som äldre?

  Förbered dig genom att ha en stabil ekonomi, god kreditvärdighet och en plan för ditt pensionssparande. Se även över alternativa låntyper anpassade för äldre.

 • Är kapitalfrigöringskredit en bra lösning för pensionärer?

  Kapitalfrigöringskredit kan vara en lösning för vissa, men det är viktigt att förstå villkoren och riskerna innan man beslutar sig för detta alternativ.

 • Hur kan jag planera min ekonomi inför pensionen?

  Börja med att upprätta en budget, se över dina investeringar, och ta reda på hur ett bolån skulle påverka din pension.

 • Kan man använda sin bostad som säkerhet för att få bättre lånevillkor?

  Ja, att ställa en större del av din bostad som säkerhet kan ge bättre lånevillkor, men det är viktigt att först göra en noggrann värdering av bostaden.


Källangivelser

Konsumenternas (2024), Kapitalfrigöringskredit – lån till äldre.
https://www.konsumenternas.se/lan–betalningar/lan/kapitalfrigoringskredit—-lan-till-aldre/

Sjunde AP-fonden (2024), Därför är det svårt att få bolån som pensionär.
https://www.ap7.se/blogg/darfor-ar-det-svart-att-fa-bolan-som-pensionar/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.