Vad menas med kreditvärdighet?

 | Lästid: 5 minuter | Uppdaterad: 31 januari 2024.

kreditvärdighet

För att en eventuell borgenär ska kunna veta om en tilltänkt gäldenär har betalningsförmåga så görs ofta en kreditupplysning. Där en sådan förr endast skedde hos UC, en förkortning härstammande från det tidigare namnet Upplysningscentralen, kan en kreditupplysning numera även begäras från andra aktörer. UC är emellertid störst och ägdes tidigare gemensamt av Sveriges största banker.

Kreditvärdighet är ett sätt att bedöma din förmåga att betala tillbaka en skuld eller ett lån. För långivaren är detta logiskt då exempelvis en bank som du vill låna pengar av, också vill ta så låg risk som möjligt. En långivare vill inte riskera att inte få tillbaka den summa man lånat ut – och man kan heller inte riskera att lita blint på vad en person säger.

Genom att – som det heter i folkmun – ta en UC så kan man snabbt få reda på vilken kreditvärdighet en person som sökt ett lån har och därefter också ge ett besked i ärendet.

Hur sker en bedömning av kreditvärdighet?

Alla kreditupplysningsföretag använder sig av olika metoder för att bedöma en persons kreditvärdighet. Det gör att det också kan variera lite i hur kreditvärdigheten ifråga kan se ut, men det handlar emellertid sällan om några större skillnader.

De antaganden som görs baseras på många års erfarenhet, teorier och studier kring riskbedömning samt på exempelvis tidigare beteenden. Det ger modeller som ofta påminner om varandra och där några faktorer alltid finns med och spelar roll i en bedömning om kreditvärdighet.

 • Inkomst. Till inkomst räknas exempelvis lön från arbete och inkomst från näringsverksamhet. Exempelvis barnbidrag, A-kassa och inkomstförsäkringar räknas inte.
 • Livssituation. Hur stabil en persons livssituation bedöms vara spelar stor roll i bedömningen om kreditvärdighet. Att exempelvis en person med lång anställning som bott i samma hus i flera år och med barnen utflugna ur hemmet ska göra någon dramatisk förändring i sitt liv bedöms som lågt – vilket i sin tur ger en bedömning om en stabil livssituation. En mer skakig livssituation kan vid en bedömning innebära att man är nygift/nyskild, att man nyss köpt hus eller att man precis skaffat barn – och därmed förväntas öka sina utgifter (husköp, köp av bil, etc).
 • Utgifter. Fasta utgifter är exempelvis den boendekostnad man har och det är något som har stor betydelse när ett betyg ska ges gällande kreditvärdighet. Den disponibla inkomsten avgörs av de fasta utgifterna och har man exempelvis barn så medför detta ökade kostnader – något som är sämre i en bedömning. Har man fler än ett barn så påverkar detta kreditvärdigheten negativt.
 • Krediter just nu och rent historiskt. En viktig punkt, de krediter – lån – man har idag räknas som en fast utgift i och med att du betalar ränta för dessa. Och, man ser även över hur du sköter dessa betalningar – både nu och rent historiskt.

Dessa fyra nämnda faktorer har en stor betydelse och är, tillsammans med andra, det som avgör hur betyget hos en person ser ut gällande kreditvärdighet. Betyg som sträcker sig från AAA till D och som förklaras enligt följande:

AAA – En person med AAA i kreditvärdighet bedöms vara den säkraste att låna ut pengar till. Man har extremt goda förutsättningar att möta finansiella åtaganden.

AA – Ett betyg som är marginellt sämre än AAA. Bedömningen är att man har mycket goda förutsättningar att möta finansiella åtaganden.

A – Här har man god kapacitet att möta finansiella åtaganden.

BBB – Adekvat kapacitet att möta finansiella åtaganden.

BB – Man bedöms vara mindre sårbar sett ur ett kortare perspektiv.

B – Mer sårbar för en ogynnsam utveckling, men med en nuvarande förmåga att möta- och fullfölja åtaganden.

CCC – Sårbar och beroende av en gynnsam utveckling.

CC – För närvarande mycket sårbar.

C – En formell betalningsinställelse är nära förestående.

D – Betalningsinställelse.

Din kreditvärdighet avgör din uppskattade betalningsförmåga

Har du exempelvis fått avslag på ett lån eller i samband med att du vill skaffa ett kreditkort så beror inte detta på att exempelvis banken – eller annan långivare – inte gillar dig. Det handlar uteslutande om att en kreditupplysning visat att du har en sämre kreditvärdighet än vad en långivare eftersöker. De tar för stora risker i att bevilja dig ett lån.

För många kreditupplysningar kan vara negativ faktor

En detalj som kan vara värt att nämna, är att för många kreditupplysningar även det kan vara en negativ faktor i samband med att man bedömer en persons kreditvärdighet. Har en person många kreditupplysningar hos UC så indikerar det att man sökt lån hos flera olika banker – och att man därmed också kan ha problem med den egna ekonomin. Det är dock något som också ska ha skett inom ett kort tidsintervall för att det ska räknas som negativt. Idag går det även att göra kreditupplysningar utan att använda UC då det finns fler kreditupplysningsföretag att välja bland. Här kan du läsa mer om hur det går till att låna pengar utan UC.

Relaterad information:
Lån med Creditsafe
Lån med Bisnode
Creditsafe kreditupplysningar
Bisnode kreditupplysningar
Safenode kreditupplysningar
Lån utan kreditupplysning

Kreditvärdighet – Vanliga frågor och svar

 • Vad är kreditvärdighet och varför är det viktigt för långivare?

  Kreditvärdighet är en bedömning av en persons förmåga att betala tillbaka en skuld eller ett lån. För långivare är det viktigt eftersom de vill minimera risken för att inte få tillbaka det utlånade beloppet. De behöver bedöma kreditvärdigheten för att fatta beslut om att bevilja eller avslå en låneansökan.

 • Vilka faktorer påverkar bedömningen av kreditvärdighet?

  Bedömningen av kreditvärdighet baseras på flera faktorer, inklusive inkomst, livssituation, utgifter och befintliga krediter. Dessa faktorer används för att bedöma en persons betalningsförmåga och risken för att lånet inte kommer att betalas tillbaka i tid.

 • Vilka betygsskalor används för att beskriva kreditvärdighet?

  Betygsskalorna som används för att beskriva kreditvärdighet sträcker sig vanligtvis från AAA till D. AAA-indikerar den högsta kreditvärdigheten och D indikerar en betalningsinställelse. Mellan dessa betyg finns olika grader av kreditvärdighet, som A, BB, CCC osv., som bedöms baserat på en persons förmåga att möta sina finansiella åtaganden.

 • Varför kan för många kreditupplysningar vara negativt för kreditvärdigheten?

  För många kreditupplysningar kan betraktas som negativt när kreditvärdigheten bedöms. Det indikerar att en person har sökt lån från flera olika källor, vilket kan tyda på ekonomiska svårigheter. Dock måste dessa kreditupplysningar ha skett inom en kort tidsperiod för att det ska ha en negativ påverkan på kreditvärdigheten.

 • Varför kan en långivare avslå en låneansökan även om man har goda relationer med dem?

  En långivare kan avslå en låneansökan även om man har goda relationer med dem på grund av en sämre kreditvärdighet. Även om man har en personlig relation med långivaren, är det viktigt för dem att minimera sina risker och låna ut pengar till personer med goda förutsättningar att betala tillbaka. Därför kan en sämre kreditvärdighet leda till avslag på låneansökan.

 • Vilka kredituuplysningsbolag är vanligast inom snabblån?

  Vid snabblån är det vanligt att kreditupplysningsbolagen Creditsafe och Bisnode används. Dessa företag erbjuder kreditupplysningar och betalningsinformation om privatpersoner och företag. Creditsafe är ett internationellt kreditupplysningsföretag som tillhandahåller information och kreditbedömningar. Företaget samlar in och analyserar data från olika källor för att generera rapporter och kreditupplysningar. Bisnode är också en välkänd aktör inom kreditupplysning och används även inom snabblånesektorn. Det är dock värt att notera att kreditupplysningspraxis och vilka bolag som används kan variera mellan olika snabblåneföretag. Läs mer om lån med creditsafe här

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.