Bästa fondrobot 2023 – Fondrobotar & Robotrådgivare

Kan man spara pengar i aktier eller fonder utan att behöva lägga ner en massa tid på att lära sig om fonder och värdepapper? Ja, tack vare modern teknik är detta numera en verklighet. Du slipper ta en massa krångliga beslut och låter fondroboten göra jobbet. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot varje månad, sen handlas de fonder som passar din portfölj utan din inblandning.

Jämför fondrobotar

0,20%
0,33-0,37%
Avanza Auto erbjuder smart förvaltning i specialfonder som kontinuerligt optimeras och rebalanseras per automatik.
Avanza är störst i Sverige på aktie- och fondhandel. Dessutom har dom de lägsta avgifterna på aktie-, fond- och pensionssparande.
 • Låg avgift
 • Automatisk optimering
 • Sex olika risknivåer
Avanza har för 10:e året i rad Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0%
0%
Levler är en ny aktör som lanserades i maj 2022 med en smart app där du i dagsläget automatiskt sparar i fonder avgiftsfritt. Levler har PO Söderberg & Partner AB som majoritetsägare och är ombud till Söderberg & Partners Wealth Management AB.
 • Ingen avgift
 • 25% rabatt på hela utbudet
 • +2000 fonder
För närvarande får du 25% rabatt på samtliga inköp hos Levler.
0,35%
0,35%
Välj mellan tre olika risknivåer med Nordnet One. Fonderna är uppbyggda av
aktier eller en blandning av aktier och räntor från hela världen.
 • Låg avgift
 • Fond-i-fond-lösning
 • Tre olika risknivåer
Nordnet erbjuder gratis aktiehandel med kom igång-rabatt och har fler än 1 500 fonder som du kan investera i.
0,24%
0,40%
Lysa erbjuder ett förbättrat sparande genom att ha en bred riskspridning
och investera i ränte- och aktieindexfonder med låga avgifter.
 • Låg avgift
 • Höga betyg/omdömen
 • Bred riskspridning
Lysa, en av Europas snabbast växande robotrådgivare, har en vision om att sätta en ny standard för sparande.
Fondrobotar - Key takeaways
 • Fondrobotar är automatiserade investeringsprogram som förvaltar dina pengar åt dig.
 • Fondroboten använder algoritmer för att analysera aktiemarknaden och fatta smarta investeringsbeslut.
 • En fondrobot sparar dig tid eftersom de automatiskt hanterar dina investeringar åt dig.
 • Fondrobotar är relativt billiga, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för dem som inte vill betala höga avgifter för investeringsförvaltning.
 • Fondrobotar finns i olika format, inklusive mobilappar och webbaserade plattformar.

Vad är en fondrobot?

En fondrobot är ett verktyg, ofta en applikation, som används för att hjälpa dig att spara i fonder. De använder system utformade för att automatiskt investera dina pengar i en rad olika fonder. Vissa system är utformade för att fokusera på en enda fond, medan andra investerar dina pengar i olika fonder.

Dessa tjänster går under ett flertal olika namn såsom digital investeringstjänst, sparrobot, robotrådgivare eller investeringsrobot. Trots de många olika namnen är marknaden generellt sett koncentrerad till ett fåtal populära aktörer. Dessa erbjuder överlag en liknande typ av tjänst - varför vi fortsättningsvis kommer att använda oss av det vanligast förekommande samlingsnamnet för dessa tjänster, vilket är fondrobot.

Finns det skillnader mellan fondrobotar, robotrådgivare, investeringsrobot & sparrobot?

Det korta svaret är att det inte finns några stora skillnader mellan dessa olika typer av tjänster. Det längre svaret är att det kan finnas mindre avvikelser mellan de olika innehållen i ovan nämnda verktyg. Exempelvis så investerar en fondrobot i fonder medan en investeringsrobot och robotrådgivare även har möjlighet att investera direkt i aktier.

Vad ingår i en bra fondrobot?

  • Kom igång snabbt med ditt sparande

   En bra fondrobot hjälper dig att komma över den kunskapsbarriär som kan göra det svårt att börja spara på allvar - det är bara att öppna ett konto och sätta in pengar; resten sköts helt automatiskt.

  • Investeringsmöjligheter

   Dessutom är det bra om roboten drar nytta av investeringsmöjligheter för att generera ytterligare avkastning, även om det är utom dess kontroll om en global fond går bra eller dåligt under ett givet år.

  • Fungerande riskhantering

   Det är även viktigt att se till att fondrobotens riskhantering fungerar som det är tänkt. Det är inte du som sparare som bär ansvaret för investera i trygga fonder och värdepapper, det är fondrobotens ansvarsområde.

  • Investeringsplan

   Det finns fondrobotar som tar fram en skräddarsydd investeringsplan som passar just dig. Andra tenderar att skapa en och samma investeringsprofil för alla sina kunder. Vilken fondrobot du ska välja beror till stor del på hur du vill investera och placera dina pengar.

  Jämför Bästa Fondrobot 2023

  Jämför populära fondrobotar med låga avgifter och hög avkastning.

  Fondrobot avkastning – låga avgifter

  Kostnaden för de populäraste fondrobotarna på den svenska marknaden varierar. Vi tycker att det är lämpligt att gå igenom hur stor vikt som bör tillmätas själva avgiften och vilken påverkan andra faktorer kan ha.

  För två identiska fondrobotar, som har exakt samma riskmandat (risknivå) och som presterar lika bra i sin förvaltning, kommer naturligtvis avgiften att spela in. I det här exemplet kommer en lägre avgift att resultera i en högre totalavkastning för dig som kund – alla andra faktorer förblir detsamma.

  De flesta konkurrerande alternativen är dock sällan eller aldrig helt identiska och du som kund behöver ta ställning till andra faktorer som servicekvalitet, hur smidig tjänsten är, diversifieringsgrad, möjliga investeringsstrategier mm. Utöver detta är det av största vikt att följa upp hur de olika fondrobotarna har presterat över tid och vilken avkastning de genererat. Tänk dock på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

  Med detta sagt är avgifter en variabel som är känd på förhand - i motsats till förväntad avkastning - och självklart en viktig parameter som över en längre tidshorisont har stor inverkan på ditt sparande. Med detta i åtanke kan sökandet efter den lägsta avgiften ibland gå till överdrift och ta fokus från helhetsbilden gällande ditt sparande.

  Fondrobot eller inte? Fördelar & Nackdelar

  Det råder delade meningar kring huruvida en fondrobot är bra eller inte för dig som vill spara i värdepapper och fonder. Här går vi igenom experternas för- och nackdelar med att använda en fondrobot för sitt sparande.

  Fördelar med fondrobot


  • Förenklar sparandet

   Många småsparare lockas av enkelheten med att komma igång med sitt sparande. Svara på några få frågor vid registreringen och få en rekommendation på fonder för ditt sparande. Lägg därtill ett autogiro så är du igång med ditt automatiska fondsparande.

  • Hjälp vid val av fonder

   Utifrån de svar du ger vid registreringen så får du förslag på passande fonder att investera i. Valen görs per automatik av fondroboten och du behöver inte göra något själv i denna process.

  • Hjälp med val av risknivå

   De svar du ger vid registreringen ligger till grund för den risknivå som väljs för ditt sparande.

  • Hjälp med fördelning aktier/räntefonder

   En fondrobot hjälper dig att bibehålla rätt fördelning mellan aktie- och räntefonder. En tumregel som ofta används är att ha en så stor andel (i tiotal procent) i aktier som du har sparhorisont i antal år.

  Nackdelar med fondrobot


  • Avgifter

   Du kommer att betala högre avgifter än om du köpt de underliggande aktierna eller fonderna själv. Det innebär att fondroboten tar ut en relativt liten avgift för att välja investeringar åt dig. Med tiden kommer skillnaderna i kostnader att växa sig större.

  • Du kan inte själv välja fonder

   En fondrobot fattar beslut om dina investeringar och dina fonder. För människor som är intresserade av ekonomi och investeringar kan det vara tråkigt att kringgå beslutet om hur man ska investera sina egna pengar.

  Experternas åsikter om fondrobotar

  ”Med en fondrobot öppnar du ett konto och sätter in pengar och så är du i gång. Du behöver inte göra nåt mer på tio år”Jan Bolmesson, Rika Tillsammans
  “För långsiktigt sparande till pension blir en robotrådgivare onödig.”Inger Söderbom, Pensionsmyndigheten
  ”Jag tror att det kan komma fram lite mer rimliga råd än vad det gör i ett samtal där det alltid finns en risk att den som ger råd snarare tittar på vad man tjänar pengar på än vad som är bra för kunden. ”Erik Thedéen, Generaldirektör Finansinspektionen
  ”Studien visar att fondrobotarnas automatiseringsgrad skiljer sig åt. Orsaken går att härleda till investeringsfilosofi och tron på Efficient Market Hypothesis. För att minska risk använder samtliga fondrobotar diversifiering. Ombalansering används i vissa fall för att hantera risk, vilket korrelerar med deras investeringsfilosofi. AI:s framtida påverkan kommer med stor sannolikhet bestå av att fungera som ett analysverktyg. AI kommer inte kunna förutse börskrascher inom en femårsperiod eftersom den inte har tillgång till all data som krävs.”En kartläggning av dagens fondrobotar och studie på morgondagens AI integrerade portföljhantering, Kandidatarbete TEKX04-22-19 Chalmers Tekniska Högskola

  Fondrobot - Vanliga frågor


  Fondrobotar är generellt sett riskfria, men det finns tillfällen då algoritmerna inte riktigt hängt med vilket lett till oönskade effekter för spararna när finansmarknaden varit volatil och föränderlig.

  Kostnaden för att spara med hjälp av en fondrobot varierar mellan olika aktörer. En typisk prisnivå ligger ofta mellan 0,2-0,95 procent. Utöver det tillkommer fond- och transaktionsavgifter.

  När du öppnar ett konto hos en robotrådgivare måste du svara på olika frågor om dig själv och ditt sparande, såsom vad din sparhorisont är, hur mycket du vill spara och hur stor risk du är villig att ta. Fondroboten ger dig därefter investeringsrekommendationer baserat på dina indata och kommer sedan att placera dina pengar i olika typer av fonder och omfördela investeringarna därefter.

  Fondrobot, digital investeringstjänst, sparrobot, robotrådgivare eller investeringsrobot är alla benämningar på ett verktyg/applikation som automatiskt hjälper dig som sparare att spara i fonder.