Pensionsspara - Privat pensionssparande för din pension

Att pensionsspara är en viktig del av att planera för sin ekonomiska framtid. Det finns flera typer av pension att känna till, såsom inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Att förstå de olika delarna av pensionssystemet och hur de samspelar med varandra är viktigt för att kunna fatta korrekta beslut om sitt pensionssparande. Det orangea kuvertet som når våra brevlådor i februari/mars, med information om hur mycket vi kommer att få ut i pension, kan skapa en stress. Många tittar på siffrorna och tänker - är det här allt? Vissa väljer till och med att lämna kuvertet oöppnat och lägger det direkt i pappersåtervinningen. Misströsta inte, dessa siffror avser endast din allmänna pension. Läs vidare och gå igenom hur hela din pension, inklusive privat pensionssparande är uppbyggd.

Jämför Pensionsbolag

Jämför pensionsbolag för dina behov. Hitta rätt pensionssparande idag.

  I det orangea kuvertet ges en prognos om pensionen - men det gäller enbart den allmänna pensionen som grundas på dina inkomster och de skatter du betalat i Sverige under ditt yrkesliv. Ju högre inkomst, desto större blir inkomstpensionen. Premiepensionen, en annan del av den allmänna pensionen, ger individer möjlighet att välja hur deras pensionssparande förvaltas genom att placera pengarna i olika fonder. Pensionen består även av två andra delar i form av Tjänstepension och Privat Sparande. Det förutsätter emellertid att din/dina arbetsgivare har betalat en tjänstepension och att du själv också valt att ha ett privat sparande.

  Betalar din arbetsgivare tjänstepension?

  Ser man till pensionen så kan man definitivt påverka den till det bättre och - detta är viktigt: det är aldrig för sent att börja agera. Det första man bör se över är att ta reda på om arbetsgivaren betalar in tjänstepension. Om så inte är fallet så bör man försöka påverka och få till stånd en sådan överenskommelse. Tjänstepension är en betydande del och även om du börjar närma dig din pensionsålder så kan det göra skillnad och ge ett fint tillskott till kassan.

  Hur fungerar tjänstepension?

  Tjänstepensionen är en viktig del av det svenska pensionssystemet och erbjuds av arbetsgivaren till anställda. Det innebär att en del av din lön sätts av till din pension i en pensionsfond, som sedan investeras i olika typer av tillgångar. För många svenskar är tjänstepensionen en av de viktigaste inkomstkällorna vid pension.

  Det är viktigt att vara medveten om att om du byter jobb eller har flera arbetsgivare kan du ha rätt till flera tjänstepensioner. Tänk också på att engagera dig i valet av fonder för din tjänstepension, eftersom det kan påverka din framtida pension.

  Privat pensionssparande

  Privat sparande då? Det är väldigt viktig punkt. För att säkerställa en tillräcklig inkomst under pensionstiden, är det viktigt att både förstå och aktivt engagera sig i sitt pensionssparande. Idag måste man ta ett större ansvar för sin framtida inkomst än vad som förr var fallet. Därför så rekommenderas ett privat pensionssparande för att kunna påverka sin ekonomiska trygghet under pensionstiden och förverkliga de mål man har för sin framtida pension - gärna i så tidig ålder som möjligt. Det kan naturligtvis vara svårt, nästan surrealistiskt, för en 20-åring att tänka sig själv som pensionär; men den dagen kommer och då måste man vara förberedd.

  Om man slår ihop tjänstepensionen och den allmänna pensionen så kommer man att få ut ungefär 60 % av den tidigare lönen. Ser man de siffrorna framför sig och omvandlar dem till rena pengar så brukar ett pensionssparande vara lättare att motivera.

  Jämför pensionsbolag

  Avanza är störst i Sverige på aktie- och fondhandel. Dessutom har dom de lägsta avgifterna på aktie-, fond- och pensionssparande.
  • ISK konto
  • Kapitalförsäkring
  • Aktie/fondkonto
  Spara via ISK så slipper du avgifter och behöver inte deklarera vinster eller förluster.
  SPP är ett svenskt bolag som erbjuder rådgivning och pensionslösningar för både privatpersoner och företag.
  • ISK konto
  • Kapitalförsäkring
  • Direktsparande i fonder
  Ingen fast avgift eller kapitalavgift när du tecknar PLUSkapital digitalt på spp.se.

  Hur kommer jag igång med ett pensionssparande?

  Vad gäller pensionssparande så finns det olika vägar att gå. En viktig detalj i sammanhanget är att försöka lägga upp en långsiktig plan och hålla sig till den. Många drabbas av panik och vill ändra i sitt sparande om exempelvis kursen går ner. Lite is i magen bör man ha. Sätt upp en plan tillsammans med din bank och revidera denna endast vid behov. Tänk även på att det är din egen ekonomi som sätter gränserna. Det vill säga: spara pengar som du, så att säga, har råd att avvara.

  Fördelar med tidigt pensionssparande

  Att börja pensionsspara tidigt i livet ger flera fördelar. Du kan dra nytta av ränta-på-ränta-effekten, vilket innebär att pengar du investerar tidigt förblir investerade under en längre tid och därmed genererar mer avkastning. Dessutom ökar sannolikheten att du når de ekonomiska mål du satt upp för pensionen, om du börjar spara tidigt. Det kan vara en god idé att börja som ung och spara regelbundet, så att du har en stabil ekonomisk grund för din pensionstid.

  Välj rätt form av pensionssparande

  Idag väljer många att spara i aktier och fonder. Det är ett bra alternativ. Rekommendationen är att man i så fall väljer fonder med lägre avgifter då högre sådana kan äta upp sparkapitalet. För att spara i fonder och i aktier så kan man välja ett ISK-Konto - Investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Ett råd i sammanhanget är att läsa på. Många har en onödig respekt och rädsla för att handla med fonder och aktier. Läser man på och fattar välgrundade beslut så kan denna typ av sparande bära frukt. Det går också alltid att ta hjälp av banken och få goda råd om hur man ska gå tillväga.

   • ISK jämfört med Kapitalförsäkring

    När det gäller privat pensionssparande finns det två huvudsakliga sparalternativ: investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. ISK är en relativt ny sparform i Sverige som erbjuder enkla skatteregler och låga avgifter. Kapitalförsäkring har funnits längre och ger skydd för dödsfall, men med högre avgifter. Här är några jämförelsepunkter mellan de två:

    • Skatt: ISK beskattas efter schablonskatt, medan kapitalförsäkring beskattas endast vid uttag.
    • Avgifter: ISK har oftast lägre avgifter än kapitalförsäkring.
    • Flexibilitet: ISK ger mer flexibilitet, eftersom du kan köpa och sälja fonder och aktier när du vill, medan kapitalförsäkring kan ha låsta perioder.

    Baserat på dina behov och önskemål kan du välja mellan ISK eller kapitalförsäkring för ditt pensionssparande.
   • Löneväxling

    En populär metod för att Öka pensionssparandet är löneväxling. Det innebär att du avstår en del av din lön, som arbetsgivaren istället betalar in till ditt pensionssparande. Löneväxlingen innebär ofta en fördelaktig skatteeffekt och kan ses som ett sätt att öka det långsiktiga sparandet.

   • Pensionsförsäkring

    En annan sparform som kan användas för ditt pensionssparande är pensionsförsäkring. En pensionsförsäkring innebär att du tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag och betalar in premier som sedan används för att bygga upp ett kapital inför pensioneringen. Pensionsförsäkringen kan vara både traditionell eller en fondförsäkring.

   • Individuellt Pensionssparande (IPS)

    Individuellt pensionssparande (IPS) var en tidigare sparform som gav skatteförmåner, men avdragsrätten för dessa sparformer togs bort. Flera banker och försäkringsbolag erbjuder dock fortfarande möjlighet att spara i liknande kontotyper, men utan de skattemässiga fördelarna. Det kan ändå vara ett alternativ för den som vill ha en strukturerad sparform för sin pension.

   Avdragsrätt

   Tidigare fanns avdragsrätten för privat pensionssparande, men den avskaffades 2016. Dock finns det fortfarande möjlighet att spara privat till pensionen, men det görs utan skatteförmåner i form av avdrag. Det bör dock poängteras att det ändå är viktigt att ha ett eget pensionssparande även utan avdragsrätt.

   Egen företagare

   För dig som är egen företagare är det extra viktigt att tänka på det egna pensionssparandet, eftersom tjänstepensionen ofta är lägre än för anställda. Som egen företagare kan du använda dig av flera alternativ för att säkra din framtida pension, till exempel genom att löneväxla, teckna en pensionsförsäkring eller göra individuella investeringar.

   Garantipension

   Garantipension är en grundtrygghet för de som inte har tjänat in tillräckligt i allmän pension. Den erbjuds av staten till personer som har bott i Sverige i minst 40 år och som har en låg eller ingen allmän pension. Garantipensionens storlek baseras på arbetsinkomst och antal år man bott och arbetat i Sverige.

   PPM

   • PPM-fonder

    PPM-fonder är den del av den allmänna pensionen som man kan påverka genom att investera i olika pensionsfonder. Det finns ett stort antal fonder att välja mellan, och det är viktigt att välja fonder som passar ens egen risknivå och placeringshorisont. Några exempel på populära PPM-fonder inkluderar aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Pensionsmyndigheten erbjuder även en jämförelsetjänst där man kan jämföra olika fonder och deras avkastning över tid.

   • Hur byter man PPM-fonder?

    Att byta PPM-fonder är en viktig del av att förvalta sin premiepension. För att byta PPM-fonder börjar man med att logga in på Mina Sidor hos Pensionsmyndigheten. Därefter går man till avsnittet "Välj fonder" och väljer de fonder som man vill byta till. Det är viktigt att notera att det kan ta några dagar för bytet att genomföras och att man inte får någon bekräftelse förrän bytet är klart.

   • PPM-förvaltare

    För att förvalta PPM-fonder krävs det att man anlitar en förvaltare, som är godkänd av Pensionsmyndigheten. Förvaltaren ansvarar för att investera pengarna i fonder enligt fondspararens önskemål och att rapportera resultatet till Pensionsmyndigheten. Det finns många olika förvaltare att välja mellan, och det är viktigt att välja en som man känner förtroende för och som erbjuder de fonder som man är intresserad av att investera i. Förvaltarens avgifter för att hantera fonderna kan variera, så det kan vara klokt att jämföra dessa innan man väljer en förvaltare.

   Varför är min pension så låg?

   Det finns några anledningar till varför vissa får en lägre pension än andra. Utebliven tjänstepension är naturligtvis en sådan, likaså längre sjukskrivningar och perioder av arbetslöshet. Även mamma- och pappaledighet påverkar negativt. Svartjobb är en annan faktor som påverkar negativt och detta då man dels går miste om både allmän- och tjänstepension.

   Kan du tänka dig jobba längre?

   En fråga som blivit aktuell gäller en högre pensionsålder. Vi lever idag längre än förr och många äldre visar upp en bättre hälsa. Det innebär att många också kan tänka sig att arbeta längre än den normala åldern om 61-65 år. Ett sådant beslut kan definitivt göra skillnad.

   Dels så kan man få inkomst och dels så kan man också välja att få ut sin allmänna pension. Att kombinera exempelvis ett deltidsarbete med sin allmänna pension drygar definitivt ut kassan varje månad. Naturligtvis är detta upp till var och en och hur kropp och själ mår också. Det är definitivt en möjlighet att överväga för den som fortfarande känner sig pigg och fräsch.

   Minpension.se

   För att få en helhetsbild av din framtida pension kan du besöka minpension.se. Webbsidan samlar information från den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget pensionssparande. Genom att logga in med ditt personnummer och BankID kan du se din sammanlagda pensionsrätt, göra en prognos av din framtida pension och jämföra olika scenarier.

   När och hur går man i pension?

   • Planering och rådgivning

    För att planera inför sin pension är det viktigt att ha en uppfattning om när och hur man vill gå i pension. Det kan vara klokt att se över sin pension åtminstone en gång om året och använda pensionsprognoser för att bedöma hur mycket man kommer att få ut i pension. Det orange kuvertet som man får i februari/mars innehåller årsbesked om den allmänna pensionen och är ett bra tillfälle att även se över sitt eget pensionssparande. Det finns också en rad olika rådgivningstjänster som kan hjälpa pensionssparare att fatta kloka beslut kring pension och hur man kan spara på ett sätt som ger ekonomisk trygghet.

   • Ansöka om pension

    För att ansöka om pension, bör man först fundera över när man vill ta ut sin pension. Här är det väsentligt att komma ihåg att pensionen oftast blir lägre om man börjar ta ut den i förtid. Samtidigt ökar pensionen för varje extra år man jobbar efter 65 års ålder. För att ansöka om pension bör man därför väga fördelarna och nackdelarna mellan att gå i pension tidigare eller senare. I detta beslut kan man rådfråga pensionsexperter och rådgivare för att säkerställa att man gör det bästa valet för sin personliga situation.

    När man känner sig redo för att gå i pension kan man ansöka om pension genom att kontakta Pensionsmyndigheten, som är ansvarig för att administrera pensionssystemet i Sverige. Även här kan en rådgivare hjälpa till med ansökningsprocessen och underlätta övergången till pensionärslivet.

   Relaterad information till denna artikel:
   - Spara
   - Sparkonto - Bästa sparräntan
   - Spara till barn
   - Kapitalförsäkring
   - ISK konto - Investeringssparkonto
   - Aktiehandel
   - Fondrobot
   - Spara i fonder
   - Forex - Valutahandel


   Vanliga frågor om pension


   Om du har ett kollektivavtal eller något liknande pensionsavtal hos din arbetsgivare så ska du ha tjänstepension. För att se värdet på din tjänstepension så kan du logga in på Pensionsmyndigheten. Är du osäker på vilken bank pengarna är placerade så kan du kontakta personalavdelningen på din arbetsplats.

   Det finns ingen specifik ålder då man ska börja pensionsspara, men ju tidigare du börjar desto mer kapital hinner du samla på dig.

   Tjänstepension är den del som arbetsgivaren sätter av till dig varje månad. Tjänstepensionen kan placeras i traditionell livförsäkring eller fondförsäkring.

   Premiepension är 2 procentenheter av den allmänna pensionen som du själv får placera i fonder.

   Inkomstpension är den del av den allmänna pensionen du får via staten och som du själv betalt in via skatten.


   Källangivelser

   Följande källor har varit underlag vid faktainsamlingen och framtagandet av denna artikel om pension och pensionssparande. Innehållet är därefter faktagranskat av Konsumentguidens redaktion.

   Skribent

   Redaktionen - Konsumentguiden.se

   Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.