Gäller alltid reseförsäkringen som ingår i mitt kort?

Ja om du betalt resan med ditt kort så ska reseförsäkringen gälla. Kontrollera dock i villkoren hur stor del av resan som måste vara betald med kortet för att försäkringen ska gälla.