Vad är bindningstid?

Det är den period som du är enligt avtalet är tvingad att betala för abonnemanget. Väljer du att bryta bindningstiden så får du betala resterande summan.