Vem omfattas av amorteringskravet?

Amorteringskravet som innebär att du ska amortera ytterligare 1 % per år omfattar alla som tar ett nytt bolån eller som höjer sitt befintliga bolån och som har en skuld som överstiger 4,5 ggr bruttoinkomsten per år.