BIL OCH ANDRA FORDON

Bilbranschen är i stor rörelse och detta på fler än en enda front. Hela tiden så tas nya steg och man kan exempelvis se hur de större tillverkarna tävlar om att hitta den bästa vägen till att skapa en elbil som både kan köra långt utan laddning, som kan prestera lika bra som en vanlig bil och som samtidigt inte kostar så mycket pengar. De dagar då Tesla ensam sitter kvar på tronen kan snart vara över - exempelvis Volkswagen och svenska Volvo vill också ha del av denna framtidsmarknad.

Det är enbart positiva nyheter. Elbilar är avsevärt mycket bättre än bilar som drivs av fossila bränslen och kan man bara få ner prislappen - och får upp prestandan - så kommer folk i gemen alltid att välja den lösningen. Genom detta kan vi också komma till bukt med avgaser och andra negativa aspekter av bilismen. Detta är emellertid inte det enda som sker bakom kulisserna. Hur skulle det vara att äga en elbil - och själv slippa köra denna? Den förarlösa bilen finns redan och testas för fullt i exempelvis USA.

  Bilen navigeras via GPS och är utrustad med avancerade sensorer och kameror som varnar för fotgängare, bilister och andra potentiella faror längs vägarna. Det här handlar om en lukrativ marknad där de erkända aktörerna i bilbranschen utmanas av helt andra drakar som exempelvis Apple och Google - två aktörer som har resurser och innovationer som kan leda till att den självkörande bilen snart är det givna valet för att åka mellan punkt A och punkt B.

  Det väcker naturligtvis en del frågor och den givna är hur pass säkert det är och om man verkligen skulle känna trygghet i att åka på en motorväg utan att kunna ingripa - vem vill lägga sitt liv i händerna på en dator? Säkerheten är den stora frågan och här kan vi direkt säga att de kameror och sensorer som finns används just i ett syfte att göra bilen säkrare - detta genom att registrera alla tänkbara trafiksituationer och därigenom också lära bilen att välja det korrekta alternativet - varje gång.

  Hur säkra är vägarna idag?

  Mycket tyder på att en självkörande bil är säkrare än en bil som styrs av en människa. Även om du anser dig själv vara en synnerligen skicklig chaufför som aldrig begår några misstag så kommer du att ha svårt att nå den nivå som förarlösa bilar har idag. Och - du har dessutom andra trafikanter på vägarna.

  Många verkar inte tänka på att den stora risken är alla andra bilister och deras dagsform. Någon kanske har sovit dåligt, en annan sitter och byter radiokanal, en tredje söker efter ett meddelande på sin mobil och en fjärde är på väg hem från en fest. Du vet aldrig vem som sitter i bilen som kör bakom eller vilken person som du är på väg att köra om. Skulle alla bilar vara förarlösa så skulle också fortkörningar upphöra, trafikregler skulle följas och antalet olyckor skulle minska radikalt.

  Olyckan i Phoenix skapar frågetecken

  Den stora anledningen till den skepsis som syns hos allmänheten beror till mångt och mycket på en enskild olycka där en förarlös bil körde över en kvinna i Phoenix i USA. Detta ledde till att kvinnan i fråga senare avled av de skador hon ådrog sig. Skäl nog att dra sig tillbaka, återgår till ritbordet och kassera tanken på självkörande bilar i några år?

  Vi tycker inte det. Den utredning som gjordes i samband med olyckan visar på att den var nästan omöjligt att undvika. Kvinnan genade - med en cykel - över en fyrfilig väg, det var mörkt ute, hon hade inga reflexer och dessutom var gatubelysningen ytterst bristfällig. Ingen mänsklig förare hade klarat att parerar denna tragiska olycka. Men, den visade på att ingen är helt säker och att tekniken ännu inte är ofelbar.

  Det kommer i din tur att leda till att de förarlösa bilarna kommer att bli ännu säkrare och det är ytterligare en aspekt som kommer att tala för den här tekniken. Att räkna till de andra positiva aspekter såsom bättre trafikrytm, mindre avgaser, färre parkeringar i städer och bättre möjligheter till samåkning.

  Mopeder, Elmopeder och Elscooter

  Elmopeder och elscootrar har fullkomligen exploderat på marknaden. När det kommer till elscootrarna så har inte bara den privata marknaden blommat upp utan även den som drivs på av företag som hyr ut elscootrar på abonnemang. Bara i Stockholm så finns det idag redan en handfull aktörer som slåss om kunderna.

  Tyvärr märker man att lagar och regler inte riktigt hunnit med i utvecklingen. Både vad gäller säkerhetsaspekterna kring användandet av dessa nya fordon men även hur vi hanterar de hyrda fordonen efter att vi använt dem. Många har börjat tappa tålamodet med hur hyrda elscootrar lämnas vind för våg utan hänsyn till varken rörelsehindrade eller synskadades situation i trafiken.

  Test av mopeder, elmopeder och elscootrar

  Nedan finner du tester på populära mopeder, elmopeder och elscootrar.