JÄMFÖR ELPRISER, ELBOLAG & AKTUELLA ELAVTAL 2023

Genom att jämföra elpriser och elavtal kan du spara i snitt 1800 kr/år enligt de största jämförelsetjänsterna för elpriser. Processen är idag väldigt enkel då du får hjälp hela vägen av det tillträdande elbolaget. Bara ange dina uppgifter och vilket avtal du vill börja använda så sköter de resten. Att sänka dina elkostnader har aldrig varit enklare!

Jämför elavtal

Flera olika
Från 0 kr/mån
Från 0 öre
Ja
 • Jämför 150 el­bolag
 • Jämför & sänk din elkostnad
 • Helt kostnadsfritt
Timpris
69 kr/mån
0
Ja
 • Smart styrning
 • Smart app som optimerar din elanvändning
 • Smart elbilsladdning
Rörligt elpris
35 kr/mån
5 öre/kWh
Nej
 • Prisgaranti
 • Fri månadsavgift i 1 år
Rörligt elpris
49 kr/mån
3 öre/kWh
Nej
 • Ingen bindningstid
 • Fri månadsavgift i 1 år
Rörligt elpris
45 kr/mån
6 öre/kWh
Nej
 • Ingen bindningstid
 • Fri månadsavgift i 9 mån

Jämför elpriser 2023

Under 2022 ökade elpriserna kraftigt och rekorden för de högsta elpriserna bytte av varandra. Vad beror då detta på? Några av anledningarna kan härledas till klimatet där mindre vind och en större isläggning än vanligt på våra större älvar i norr har påverkat elproduktionen negativt. Även de högre bränslepriserna i Europa samt en högre efterfrågan på el har samtliga bidragit till de högre priser på el vi ser idag. Allt detta gör att det aldrig varit mer viktigt att jämföra elpriser mellan elbolagen innan du gör ett val. På grund av den just nu volatila elmarknaden har många elbolag stoppat möjligheten för fasta elpriser och erbjuder således endast rörliga elpriser.

RÖRLIGT ELPRIS

Telge Energi

Rörligt elpris
 • Ingen bindningstid
 • 12 mån fri fast avgift
 • Miljömärkt el
Mer info

Fast elpris

Fortum

Fastprisavtal
 • Fri månadsavgift
 • Ingen bindningstid
 • Fossilfri el
Mer info

Jämför Elpriser

Hitta rätt elavtal för dina behov. Jämför elpriser och elbolag online.

I Sverige hade statliga Vattenfall monopol på elmarknaden fram till mitten av 90-talet. Där och då fattades emellertid ett beslut i Riksdagen som skulle ändra på detta monopol och där man i och med detta också gav tillåtelse till en friare konkurrens. Denna vision om fri konkurrens skördar vi frukterna av idag - du som konsument kan välja och vraka mellan olika erbjudanden från elleverantörer och du kan således genom detta också sätta dig själv i förarsätet rent ekonomiskt.

Hur mycket du vill betala för din el kan du faktiskt påverka genom att välja rätt leverantör. Du har en valfrihet gällande leverantör av el, men då det kommer till distributör så är du bunden till det alternativ som finns i den stad du lever i. Anledningen till detta är relativt enkel att förklara: Distributören äger näten som leder elen till hushållen och ser till att dessa är i gott skick. Själva elen och energin däremot, den kan du som konsument fritt välja bland de olika aktörer som finns på marknaden.

Varför det är på detta sätt är ganska givet om man tänker på vilken enorm kostnad och belastning på ett samhälle det skulle vara om nya nät skulle behöva dras av varje enskild aktör. I Sverige räknar man med att det finns ungefär 150 företag inom elhandeln. Något som är både positivt och negativt.

Betalar du för höga elpriser?

Har det blivit billigare sedan beslutet om friare konkurrens infördes? Den frågan är svår att svara på då det finns en mängd olika variabler att ha i åtanke. Vi använder betydligt mer el idag och som en följd av detta så måste också elnäten uppgraderas; en åtgärd som kostar pengar och som till syvende och sist kommer att synas på den faktura som skickas till dig.

Det finns ett övervakande organ i form av Energimarknadsinspektionen - Ei - som hela tiden kontrollerar att priserna som sätts av elbolagen är rimliga. Genom detta kan heller inga chockhöjningar äga rum och prisökningarna som skett har också varit att anse som motiverade på det stora hela. Prisjusteringar kommer fortsätta ske då näten även framöver kommer behöva moderniseras för att möta framtidens behov.

Gällande elpriser och vad du betalar så har du som konsument några val att göra. Först och främst bör du vara medveten om att var du bor i Sverige kan påverka priset du behöver betala för din el. Svenska kraftnät delade den 1 november 2011 in Sverige i fyra områden - Norra Norrland, Övriga Norrland, Södra Götaland och Svealand. Tillgången på el är som allra störst i Norra Norrland, men där är efterfrågan som minst. I södra delarna av Sverige ser man det motsatta - hög efterfrågan, men väldigt liten tillgång på el. Det innebär att elbolag också kan sätta priser som motsvarar tillgång och efterfrågan.

Fakta om elpriser 2023

Elpriser betalas antingen med rörliga avtal eller med fasta sådana. Fördelen med att välja ett rörligt elpris är att du kan spara mycket pengar under de perioder som elen är billig och det motsatta scenariot blir utfallet under dyrare perioder. Ett fast elpris ger dig samma summa att betala hela tiden. Detta pris är emellertid satt lite högre på grund av att elbolaget vill kompensera för om elpriset plötsligt skulle stiga extremt mycket.

Många elbolag lockar även med tillfälliga och lukrativa erbjudanden som ska attrahera dig till ett byte. Var medveten om att dessa är just tillfälliga och att de snart övergår till en normal taxa. Ett råd är att alltid vara lite försiktigt skeptiskt till elbolag och deras erbjudanden. Läs alltid på innan!

Är ett timprisavtal på el - elpris timme för timme - en bra lösning?

Ett bra sätt att minska elförbrukningen och få lägre kostnader, är att välja ett timprisavtal. Genom detta kan man påverka sin egen elanvändning och styra den mer mot att använda el då priserna är lägre. Du binder upp dig mot spotpriset för Nordpool och betalar per timme snarare än per månad.

Det ger dig fördelar - men det kräver även att du bevakar och styr din förbrukning och följer ditt elpris timme för timme i realtid. Motsatt scenario kan inträffa där du plötsligt betalar mer för din el än mindre. Du måste styra din förbrukning på timnivå och du måste också vara beredd på att det kräver lite extra arbete. Idag finns det många exempel på maskiner som kan kopplas mot Nordpool och mot spotpriset. Exempelvis värmepumpar kan styras så att de kör mer aktivt då priserna är lägre. Det handlar dock fortfarande om ett aktivt arbete från din sida.

En nackdel med timprisavtal är att det allt som oftast inte är möjligt att testa avtalet under en begränsad tid. De flesta leverantörer ger inte ett godkännande för dig att byta till ett rörligt avtal igen. Detta skulle nämligen innebära en extra och ganska hög kostnad för elhandlaren som de ogärna är villiga att bekosta. Rådet är att du verkligen läser på om vad som gäller och att du ser över avtalets utformning innan du signerar det. Timprisavtal kan utan tvekan löna sig men det kommer att kräva en viss omställning från din sida för att det ska löna sig på allvar.


Sänk dina elkostnader och spara energi - några tips på vägen

Även om du aktivt söker och hittar ett billigt elavtal så kommer du själv att vara den största aktören i att sänka dina elkostnader. Det är din och övriga familjemedlemmars elförbrukning som syns på räkningen och det är således också ni som kan sänka densamma. Genom att se över den egna energiförbrukningen och göra enkla korrigeringar i vardagen och i sitt beteende så kan man nå nya höjder och samtidigt också bidra till en bättre miljö. Genomsnittssvensken och dennes familj förbrukar ungefär 2 000 - 5 000 kWh i genomsnitt varje år beroende på om man bor i en mindre eller större lägenhet. Bor man i en villa så tillkommer ytterligare kostnader i form av uppvärmning på mellan 8 000 och 15 000 kWh. För varmvatten är genomsnittet mellan 4 000 och 6 000 kWh/år. Omräknat i rena pengar kan man utifrån dessa siffror se att en familj som bor i en större lägenhet betalar ungefär 11 000 kronor/år medan motsvarande familj i en villa ligger närmare 31 000 kronor. (Samtlig statistik är hämtad från Statistiska centralbyrån och deras senaste rapport - Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2019, publicerad 2020-11-03.)

Så mycket betalar du för din elkonsumtion varje år
Bor din familj i en större lägenhet gör du i snitt av med ca 6 000 kr/år i elförbrukning medan de som bor i hus och villor gör av med närmare 31 000 kr/år i genomsnitt. Källa: SCB

Ovan nämnda utgifter är långt ifrån huggna i sten. Faktum är att man kan komma avsevärt mycket billigare undan genom smarta lösningar, bättre rutiner och i övrigt vara mer energieffektiv. Idag finns det många hjälpmedel som bidrar till en lägre energiförbrukning. LED-lampor är ett exempel på detta, grenuttag ett annat. I övrigt kan man påverka sin energiförbrukning i rätt riktning genom att exempelvis duscha, slå av vattnet medan du tvålar och schamponerar dig, för att därefter skölja av kropp och hår. Enkla justeringar som mer handlar om vanor och rutiner men som leder till mer pengar i plånboken.

Så fördelas elförbrukningen i ditt hem
I genomsnitt går 50% av hushållets totala elförbrukning åt till uppvärmning för ett hus. Utöver detta används ca 20% till varmvatten i dusch och övriga varmvattensförbrukare. De kvarvarande 20-30% av elförbrukningen kopplas till hushållselen, med detta avses alla de elektriska apparaterna i ett hem, belysningen inräknad. Källa: SCB

Byt ut vanliga glödlampor mot LED lampor

Det finns mycket att tjäna på att byta ut dina vanliga glödlampor mot LED lampor. Du sparar både pengar och på miljön. Prova gärna vår kalkylator nedan för att se hur mycket du kan tjäna.

Så här mycket sparar du:

0.00kr/år

Elkostnad glödlampor/år:
0.00kr
Elkostnad LED lampor/år:
0.00kr

Energiåtgång glödlampor/år:
0.00kWh
Energiåtgång LED lampor/år:
0.00kWh

Co2 utsläpp glödlampor:
0.00kg
Co2 utsläpp LED lampor:
0.00kg

Fakta om LED lampor

Genom att byta ut dina vanliga glödlampor mot LED lampor så gör du en energibesparing på hela 80%. En LED lampa är dyrare i inköp än en vanlig glödlampa men den har en betydligt längre livslängd. En glödlampa har en livslängd på 1 000 timmar och en LED lampa har en livslängd på minst 10 000 timmar.

Översättningstabell lampor

GlödlampaLågenergilampaLED lampa
15 W3 W2 W
25 W5 W3,5 W
40 W7 W6 W
60 W11 W10 W
75 W14 W12 W

Så sänker du dina elkostnader – energispartips rum för rum

Här nedan följer några tips som du kan använda dig av i ditt eget hem. Vi har samlat tipsen från olika rum så att du dels kan se vad det är som drar mycket energi och dels hur du kan korrigera detta.

Badrummet: En dusch eller ett bad drar enorma mängder energi. Har du dessutom torktumlare och tvättmaskin så finns där två stycken extra energibovar i ditt badrum. Utöver detta kanske bastu, golvvärme och hårtork finns medan du dagligen använder exempelvis rakapparat, elektrisk tandborste eller din hårfön. Allt drar el och allt hamnar på din räkning. Här är några enkla tips för badrummet:

 • Kolla kranen

  En droppande kran kostar dig mycket pengar i onödan. Man kan räkna med att mellan 700 - 1 000 kronor om året försvinner ner i avloppet om kranen inte är tät, pengar som onekligen kan användas på bättre sätt. Kolla packningar och byt dessa vid behov. Gällande dina kranar så är en annan tumregel följande: slå av vattnet när du borstar tänderna. Det sparar extremt mycket energi.

 • Snålspolande munstycken

  De känns exakt likadana som vanliga munstycken, men de drar avsevärt mycket mindre energi genom sin lägre vattenförbrukning. Du kan spara ungefär 70% av vattenförbrukningen vid varje duschtillfälle.

 • Tvätta på en lägre temperatur och med full maskin

  Dagens maskiner ger perfekta resultat även vid 40 grader. 60 grader kan du använda vid nödfall. Se alltid till att packa en full maskin och försök att undvika att köra förtvättsprogrammet. Gällande torkning så är lufttorkning överlägset. Ska du använda maskin för torkning så är torktumlaren bättre än ett torkskåp ur ett energiperspektiv.

 • Golvvärme då och då

  Se till att använda golvvärmen då behovet verkligen finns - inte annars. Kalla vinterdagar är golvvärmen helt perfekt att sätta ned fötterna på. Det gäller knappast för sommaren. Här kan du spara massor av energi. Idag finns det en uppsjö av smarta termostater som reglerar golvvärmen optimalt över dygnets timmar och ditt användningsbehov.

Köket: Moderna kök har mer teknik och elektrisk apparatur än vad som förr var fallet. Bekvämt men inte särskilt energieffektivt. Du kan genom enkla justeringar komma att nå en lägre energiförbrukning. Det finns massor av sparpotential just i köket, se våra tips nedan:

 • Koppla om diskmaskinen

  Är din diskmaskin kopplad till varmvattnet? Byt till kallvatten, det kan spara in 30% i energi i jämförelse och utan att det påverkar effekten. Ta gärna hjälp av en rörmokare om du är osäker. Diskmaskinen ska även precis som tvättmaskinen fyllas upp vid varje disktillfälle och du ska även här försöka hålla lägre temperaturer. Vid 55 grader blir det rent!

 • Handdiska bara vid nödfall

  Handdisk drar betydlig mer energi än en diskmaskin. Ska du handdiska så se till att fylla en balja och undvik att diska under rinnande vatten. Exempel: Diskar du i 15 minuter under rinnande vatten så går det åt totalt 75 liter.

 • Frosta av frysen

  En frys med stora beläggningar av is och frost drar mer energi. Se till att frosta av någon gång per år

 • Dammsug baksida av kyl & frys

  Genom att dammsuga baksidan av kyl och frys (damm på kondensorn) minskar du elförbrukningen.

 • Rätt temperatur

  För varje grad du sänker kylan på frys och kyl så ökar energiförbrukningen med 10% för kylen och 6% för frysen. +5 grader i kylskåpet och -18 grader i frysen är en ultimat temperaturinställning för din kyl och frys.

 • Matlagning

  Genom att använda lock på kastrullen så minskar du energiförbrukningen med 30%. Har du en vattenkokare så är detta det mest energisnåla sättet att få kokande vatten. Ska du värma mat så är mikrovågsugnen energieffektiv om det gäller mindre mängd mat. Behöver du tina maten så är det mest energieffektivt att göra detta i kylen. Välj rätt kastrull/stekpanna till rätt spisplatta, är spisplattan större än kastrullen så ökar energiförbrukningen.

 • Rätt ugn

  Välj en modern ugn med keramikhäll. De drar mindre energi än de mer traditionella modellerna med plattor. Se även till att hålla en lagom storlek. Ju större ugn, desto mer energi drar den. Man behöver sällan de riktigt, riktigt stora ugnarna i vardagen, de är mer för restauranger.

 • Välj energisnåla alternativ

  Alla hushållsmaskiner är idag energimärkta från A till G. A är det mest energieffektiva, för kyl och frys finns även märkningen A+ och A++.

Vardagsrummet: Elektronik slukar el och finns, och används, en masse i vardagsrummet. Här kan du med enkla medel nå en lägre energiförbrukning genom att följa våra tips:

 • Standby? Slå av!

  Den stora boven i dramat gällande energiförbrukning i vardagsrummet handlar om standby-knappen. Genom att slå av dina apparater istället så sparar du extremt mycket energi och pengar. Oavsett om det är din tv eller någon annan elektronik. Här tjänar du på att fysiskt slå av all apparatur och du kan även med fördel välja dagens teknik för att underlätta. Det finns tv-apparater med sensorer som automatisk slår av tv:n då du lämnar rummet (efter en viss tid).

 • Grenuttag

  Vi är lata av naturen och därför är grenuttag en bra lösning. Du slår av allt i ett genom grenuttaget och slipper gå omkring för att stänga ner alla maskiner och all apparatur vilket även underlättar handhavandet.

 • Ut med laddaren

  Ha aldrig en laddare, exempelvis till telefonen, inkopplad om den inte används. Det drar inte bara onödigt med energi utan kan även leda till olyckor i form av bränder.

 • Hjälpmedel

  Trött på att släcka lamporna? Överväg att koppla in Plejd. En Behörig elektriker kan koppla in denna uppfinning där du via mobilen och bluetooth kan styra all belysning och både tända, släcka och dimra efter behov. Ett enkelt sätt att ta kontroll över all belysning i hemmet. Det finns även andra produkter på marknaden som fyller samma funktion. Jämför och se vilken produkt som passar för dina behov både funktionsmässigt och prismässigt.

Var kommer elen ifrån?

Att göra ett aktivt val av elbolag handlar inte enbart om pengar och att pressa priset ned till lägsta möjliga nivå. För många så är valet av el också något som görs med miljön i åtanke. Många vill ha grön el och är också beredda att betala mer pengar för detta. Här kan nämnas att begreppet grön el är lite diffust och att många elbolag slänger sig med detta uttryck utan att egentligen ha täckning för det.

I Sverige så kommer 40% av all el från vattenkraft, lika stora delar av kärnkraft medan 11% kommer från vindkraft och 9% från kraftvärme (Källa: SCB 2018-11-30). Av dessa alternativ så är definitivt inte kärnkraft ett grönt alternativ och frågetecken kan även sättas bakom exempelvis vattenkraft, detta med exempelvis naturen och fiske i åtanke. Grön el är på många sätt en definitionsfråga. Vindkraft är grön energi i dess huvudsakliga mening, men hur påverkar egentligen ett vindkraftverk den lokala naturen och djurlivet?

El från vattenkraft
40%
El från kärnkraft
40%
El från vindkraft
11%
El från kraftvärme
9%

Jämför elpriser konsumentverket - riktlinjer elbolag

Konsumentverket har i sin föreskrift, [KOVFS 2018:1 prisjämförelse av elavtal], tagit fram följande riktlinjer för de företag som marknadsför elpriser:

 • Ett jämförpris för el ska innehålla den totala kostnaden för den elkonsumtion som konsumenten ska betala till elhandlaren.
 • Elkonsumtionens jämförpris ska vid en årlig konsumtion om 2 000, 5 000 och 20 000 kWh, anges i öre per kWh.
 • Pris och jämförpris ska anges i en sådan storlek och stil att de är lätta att avläsa. De ska även synas i direkt närhet av varandra.
 • Det ska tydligt framgå för vilken tidsperiod jämförpriset avser.
 • Det ska tydligt framgå att nätkostnaden inte ingår i jämförpriset för elpriset.
 • Alla elavtal som marknadsförs ska ha ett jämförpris angivet.
 • Om elhandlarens erbjudanden riktar sig till hela Sveriges samtliga elområden, ska varje områdes jämförpris anges.

Andra sätt att jämföra elpriser

Det enklaste sättet att jämföra elpriser 2022 är att kontakta den statliga Energimarknadsinspektionen och låta det organet ta fram fakta utifrån var du bor. Detta kan ge dig bra information kring huruvida det pris du betalar är rimligt eller om du betalar för mycket pengar.

Skulle det vara så att du betalar ett för högt elpris så kan det vara läge att byta elavtal, något som är väldigt enkelt och där du i många fall enbart behöver kontakta en ny leverantör. Leverantören i sin tur säger upp ditt gamla avtal hos din tidigare elleverantör med hjälp av de uppgifter du tillhandahållit från en gammal faktura från nätverksägare och leverantör. Därefter så påbörjas det nya avtalet vid exempelvis månadsskiftet, förutsatt att du inte bundit upp dig på ett längre abonnemang.

Kan jag dra nytta av prognoser?

Vi bor i ett modernt land där statistik finns tillgänglig på ett enkelt sätt och där man utifrån densamma också kan dra egna slutsatser om framtiden. Vad gäller elpriser så är detta inget undantag. Det finns bra statistik tillgänglig och som om detta inte vore nog så finns det också färdiga prognoser och slutsatser som kan göra det ännu enklare att göra ett välgrundat val.

Använd prognoser för välgrundade val av elavtal
Du kan själv göra välgrundade beslut om elavtal, din elförbrukning, hur du påverkar den, för att exempelvis bygga en budget för framtiden. Jämför elpriser och elbolag, byt elavtal vid behov och dra nytta av prognoser för att själv bygga upp en stabil grund att stå på!

Man talar ofta om en term som avgör elpriset och denna i form av ett spotpris. Spotpriset är synonymt med börspriset och det är på detta värde som det rörliga elpriset baseras.

Man räknar ut ett medelvärde av spotpriset och därefter så fastställs ett pris i slutet av månaden. Samma sak gör man även gällande elförbrukning; även den fastställs som en följd av ett medelvärde som avräknas i slutet av en månad. Vissa dagar med ett högt elpris är således ganska irrelevant: det kan fortfarande handla om ett lägre pris för just den månaden.

Så länge räcker en kilowattimme (kWh)

Produkt Effekt 1 kWh räcker i
Dammsugare 1000W 1 timme
Dator 100W 10 timmar
Frys 100W 10 timmar
Glödlampa 60W 17 timmar
Golvvärme 85W/kvm 1 timme 10 minuter
Kylskåp 80W 12 timmar 30 minuter
Laddbox elbil(10A) 2300W 26 minuter
LED-lampa 4W 250 timmar
Lysrör 15W 67 timmar
Matberedare 400W 2 timmar 30 minuter
Mikrovågsugn 1200W 50 minuter
Mobilladdare 5W 200 timmar
Motorvärmare 700W 1 timme 15 minuter
Rakaparat 4W 250 timmar
TV-spel 200W 5 timmar
Ugn 1800W 33 minuter
Vattenkokare 2000W 30 minuter

Korttidsprognos över elpriser

Hur ser då en korttidsprognos ut? Vi tar mars 2021 som exempel. Där sjönk priserna på börsen och det genomsnittliga börspriset för el hamnade på 33,4 öre/kWh. Att jämföra med februari där motsvarande genomsnittliga pris låg på 48,8 öre/Kwh. Vårt land delas in i fyra olika elområden och priserna för dessa skiljer sig också åt. I norra Norrland och i södra Norrland - elområde 1 (Luleå) respektive 2 (Sundsvall) - finns det ett stort överskott av el; något som också syns på priserna. I elområde 1 och 2 kostar elen 25,4 öre/kWh för mars månad. Detta mot elområde 3 (Stockholm) där elen kostade 36,8 öre/kWh och mot elområde 4 (Malmö) där elpriset låg på 45,9 öre /kWh. En tydlig skillnad.

Prognosen? Rent kortsiktigt så ser man att elpriserna kommer att sjunka ytterligare till en början. Detta då vädret väntas bli mildare och varmare ju närmare sommaren vi kommer. Samtidigt så bör man även vara medveten om att en höjning definitivt kommer att ske så fort sommarmånaderna är över och hösten kommer i antågande. I samband med kyla så går priserna av hävd upp.

Spotpriset är inte allt och det är viktigt att vara medveten om. Det utgör endast en del av det du som konsument debiteras för. Påslag från din ellevantör är en annan del, likaså moms och din kostnad för elcertifikat. Det senare är emellertid inte en alltför stor detalj att känna oro över. Certifikaten har sjunkit ganska dramatiskt i pris under senare år och de flesta experter är ense om att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Prognos för användning och tillförsel - intressant aspekt

Sveriges totala elproduktion förväntas öka markant fram till år 2022. Enligt en prognos från Energimyndigheten så visar den att produktionen kommer att stiga från 159 TWh till 171 TWh år 2022. Samma prognos visar också att vindkraft kommer att vara mer än fördubblad.

Detta pekar mot sjunkande elpriser. Förra årets elpris - 45.8/öre/kWh förväntas ligga närmare 35 öre/kWH enligt samma prognos, avseende år 2022. Positivt, men man måste samtidigt också vara medveten om följande: de prognoser som ges är inte helt stabila. De svänger kontinuerligt och av olika skäl. Väder, ekonomisk tillväxt och olika driftstörningar i större anläggningar kan nämnas som faktorer som kan påverka elpriser.

Observera att prognoserna avser elkostnader för hushåll. Det innebär att ett årsmedelpris som är lågt ändå kan innebära att ditt hushåll ser en högre elkostnad just det året. Har det exempelvis varit en hård och kall vinter följt av en mild sommar så kan årsmedelpriset vara lågt men i och med att ditt hushåll förbrukat mer el under vintern så kommer dessa månader att ge en större påverkan. Resultatet blir att din elkostnad kan bli högre än tidigare år.

Prisvariationer för elpriser i framtiden

Flertalet studier gällande elpriser, energisystem och elmarknaden har genomförts. Sammanfattat kan man säga att dessa pekar mot att vi går en oviss framtid till mötes. Det finns både antaganden och slutsatser, rätt eller fel får framtiden utvisa, om hur framtidens elpriser, elmarknad och energisystem kommer att se ut. Här nedan följer några av dessa:

 • Elpriset kommer att svänga mer frekvent

  Rent historiskt så har höga elpriser varit synonymt med ett ökat användande. I framtiden så spår man att höga elpriser dels beror på hög användning men även på en minskad produktion. Detta beroende på att vi befinner oss i en omställning mot förnybar energi där en stor mängd av den el som produceras är svår att planera. Topparna för elpriset kan bli väldigt höga samtidigt som dalarna också kan bli väldigt djupa där priserna blir väldigt låga. Samtidigt kommer naturligtvis även perioder av status quo att infinna sig där priserna ligger på jämna, stabila nivåer. Skillnaden, enligt prognoserna, är att dessa blir kortare än i dagsläget.

 • Möjligheterna att påverka det egna elpriset blir större

  De som inte kan eller vill anpassa sig till de nya priserna kan komma att hamna i kläm och tvingas betala högre elpriser än de som väljer att ta möjligheterna som finns i att påverka och, så att säga, bestämma sitt eget pris. Genom att det finns möjligheter att förutse höga toppar på priset (vilka i framtiden kommer vara betydligt fler) så kan man också göra val som leder till ett lägre pris.

 • Skillnader på elpriser i Sverige

  Personer i Norrland har större möjligheter till ett lägre elpris än invånare i södra Sverige. Den stora delen av elproduktionen sker i Norrland och i och med att våra elnät har kapacitetsbegränsningar så kan priserna komma att variera beroende på var i landet man bor i större utsträckning än idag.

Solceller och solpaneler

Tack vare att priset på solceller sjunkit med upp till 80% de senaste sju åren har det blivit väldigt populärt att installera solceller för kunna producera elektricitet för eget bruk. Även återbetalningstiden för en solcellsanläggning har sjunkit ordentligt i och med prisfallet på anläggningens komponenter. Idag kan man ha betalat av sin solcellsanläggning på mellan 10-14 år vilket ger en bra fortsatt avkastning på sin investering, då livslängden beräknas till över 25 år.

Enligt Energimyndigheten fanns det i slutet på 2020 ca 65 800 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Jämfört med året innan är det en ökning med ca 21 800 nya solcellsanläggningar. Energimyndighetens statistik visar att den totala effekten av solceller i Sverige ökade under 2020 med 56%, för att landa på en total effekt om 1089 mW. För att få perspektiv på dessa siffror så innebär detta att solceller fortfarande bara står för ca 0,79% av Sveriges totala energiförbrukning. 86% av Sveriges solscellsanläggningar är på mindre än 20kW vilket ofta indikerar att de installerats av privatpersoner för privata fastigheter.

Antalet solcellsanläggningar förväntas öka avsevärt under kommande år då det blivit lättare för privatpersoner att hitta solcellsanläggningar till vettiga priser. Idag har tex Ikea gett sig in i segmentet tillsammans med partnern Svea Solar och saluför olika solcellspaket inklusive installation till konkurrenskraftiga priser.

Finansiering av solceller

Inköp och installation av solceller är en oftast bra ekonomiskt affär långsiktigt men också en stor investering som i många fall kräver att man finansierar detta genom att utöka sitt bolån, delbetala hos återförsäljaren eller via ett vanligt privatlån. Det är nästan alltid billigast om man kan utöka sitt bolån och sedan amortera av inköpskostnaden under en kortare period. Om du vill finansiera/delbetala via återförsäljaren så är rådet att jämföra denna kostnad mot att låna pengar med ett vanligt privatlån.

Försäljning av överskottsel från solceller

Idag finns det ett flertal elbolag som gör det möjligt för dig som privatperson att sälja ditt överskott av el från din solcellsanläggning. Priset de betalar brukar vara rådande marknadspris för el, det så kallade spotpriset. Du kan sälja el för upp till 40 000 kr per år och fastighet utan att betala skatt då försäljning av överskottsel från solceller på en privatbostad räknas som kapitalinkomst.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Lars Oxelheim
Professor i Internationellt företagande med finansiering vid Universitetet i Agder (Norge) och vid Lunds Universitet. Han är verksam vid IFN i Stockholm och knuten till Fudan University i Shanghai som honorary professor.

Elpriser / elavtal - Utökad information


Elpris / Elavtal - Kundnöjdhet

Enlig Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste undersökning (2022) så är Tibber den elhandelsleverantör som har dom nöjdaste kunderna. Undersökningen gjordes genom att intervjua 10 300 personer om sina elhandlare. Tibber fick betyget 75.3 av 100 och toppar därmed listan före GodEl. När det gäller kundnöjdhet på elnät så toppar Skellefteå Kraft med betyget 71.4 av 100.

Elhandel privat - Kundnöjdhet

Tibber

75.3%

GodEl

74.8%

Trollhättan Energi

73%

Skellefteå Kraft

72.8%

Jämtkraft

72.8%

Dalakraft

72.6%

Enkla Elbolaget

69.1%

Borås Elhandel

68.6%

Övriga

67.6%

Telge Energi

67.1%

Oskarshamn Energi

66.8%

Vattenfall

64.2%

Branschen i genomsnitt

63.4%

Göta Energi

61.9%

Fortum

60.2%

E.ON

57.1%

Elnät - Kundnöjdhet

Skellefteå Kraft

71.4%

Övriga

63.1%

Branschen i genomsnitt

57.8%

Växjö Energi

57.2%

Göteborg Energi

56.2%

Vattenfall

55.8%

E.On

53.2%

Partille Energi

53.1%

Ellevio

48.4%

Falbygdens Energi

46.4%Elpriser & Elavtal - Vanliga frågor


Har du möjlighet att vara flexibel med när du kör tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren så kan ett timprisavtal vara värt att prova. Genom att köra de mest energislukande maskinerna under de timmar när elpriset är som lägst så kan man spara en hel del pengar.

Det så kallade spotpriset på den nordiska elbörsen sätt per timme, med ett timprisavtal så betalar du spotpriset plus påslag för varje timme. Spotpriset varierar under dygnets timmar och detta gör det möjligt för dig att styra din elanvändning så att du kör t ex. diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare under de timmar när priset är som lägst (oftast under natten). Timpris har blivit ett populärt elavtal under 2022 då priserna har rusat och förväntas bli ännu högre. Greenely är ett av elbolagen som erbjuder timprisavtal.

Utbud och efterfrågan styr priset på el. I södra Sverige är det en hög efterfrågan på el medans utbudet är litet, det är detta som driver upp priset i södra Sverige. I norr är det precis tvärtom, problemet är att det inte går att forsla elen från norr till söder på ett effektivt sätt.

Det finns en massa olika saker man kan göra som kan minska elkostnaderna. Allt från att byta ut dina glödlampor mot LED-lampor till att byta till snålspolande duschmunstycken. Se hur du kan energispara rum för rum här.

Svårt att svara på generellt men kika i vår tabell på hur länge en kilowattimme räcker för dom vanligaste hushållsmaskinerna i hemmet.

Det går tyvärr inte att svara generellt vilket elbolag som har dom billigaste elpriserna då det beror på var du bor, när man jämför elpriserna, vilken förbrukning man har och vilken avtalsform man vill ha.

Oftast är priset som lägst mellan klockan 19:00 och innan klockan 07:00. Generellt kan man säga att elpriserna är som lägst när den allmänna elkonsumtionen är som lägst.

Generellt så blir elen billigare ju längre norrut du bor. I norra delen av Sverige är det överskott på el och i södra delen så är det underskott.

Dom vanligaste är fast eller rörligt elavtal. Det finns dock en mängd andra såsom mixat elavtal, vintersäkrat elavtal, portföljförvaltat elavtal och anvisningsavtal eller tillsvidareavtal.

Fast elpris innebär att du binder ditt elpris under din avtalsperiod. Du betalar alltså samma pris oavsett om priset stiger eller sjunker på elmarknaden.

Rörlig elpris följer priset på elbörsen. Detta innebär att elpriset både kan sjunka och stiga. I längden brukar rörligt elpris ge lägst kostnad.

El till inköpspris är ett elpris utan påslag. Du betalar samma kostnad som elbolaget köper in elen för. Det är dock oftast så att fasta avgifter tillkommer så kontrollera elbolagets jämförpris som visar både rörliga och fasta delar.