LÅNA PENGAR

De allra flesta av oss kommer någon gång att ställas inför det faktum att vi behöver låna pengar. Detta i samband med exempelvis ett bostadsköp, ett köp av en bil eller för att man kanske står inför att starta eget företag och behöver ett startkapital. Många kan också låna pengar för att täcka oväntade utgifter - bilen går sönder, taket behöver renoveras på villan eller då vitvarorna i köket helt enkelt gett upp och behöver ersättas.

Att låna pengar kan ske på olika sätt där du som låntagare också har flera olika alternativ. Rent generellt så ser upplägget ut på samma sätt oavsett hos vilken långivare du besöker: du fyller i en ansökan, det sker en kreditprövning där långivaren går igenom din inkomst och dina eventuella skulder och betalningsanmärkningar, varpå din ansökan antingen avslås eller godkänns. Det är den enkla förklaringen, men det finns även andra aspekter att ta hänsyn till. Exempelvis finns det idag ett flertal aktörer på marknaden som utför kreditprövningar. Upplysningscentralen (UC) är således inte det enda tillgängliga kreditprövningsinstitutet på marknaden vilket gjort att lån utan UC blivit ett vanligt förekommande alternativ.

RÄKNA UT DIN EFFEKTIVA RÄNTA

Ränta är en mycket viktig punkt i sammanhanget. Alla lån kommer med en ränta som innebär att du utöver det lånade beloppet även ska betala en avgift - varje månad - till din långivare. Denna summa kan antingen variera - rörlig ränta - eller hela tiden vara densamma - fast ränta.

FÖRDELNING RÖRLIG/FAST RÄNTA FÖR SVENSKA HUSHÅLL

Rörlig ränta
73%
Fast ränta
27%

Källa: Finansinspektionen

Ett gott råd i sammanhanget är att alltid undersöka den effektiva räntan innan man ansöker om ett lån; med det menas att du genom att se över alla aspekter av lånet - uppläggningsavgift, aviavgift, amorteringskrav- och takt samt exempelvis faktureringsavgifter. Allt detta kommer att vara dig till gagn då du på ett tydligare sätt kan se och räkna ut hur mycket det faktiska lånet egentligen kommer att kosta dig.

UNDVIK LÅN GENOM ATT SKÄRA NED PÅ DINA VARDAGLIGA UTGIFTER

Små förändringar i dina vardagliga utgifter kan göra stor skillnad för din ekonomiska framtid. Även den minsta besparingen ger en stor effekt över tid. Om du även tar dig tid att placera de pengar du sparar i fonder eller värdepapper, blir effekten ännu större. Du kan på så vis undvika framtida lån genom att planera din ekonomi och spendera mindre på onödiga utgifter.

Det finns ett antal vardagliga utgifter som vi utan att det påverkar oss för mycket kan dra ner på. Vissa av dessa är även sådan utgifter som vi egentligen borde trappa ner på av hälsomässiga eller ekonomiska skäl. Förutom tobak är dessa exempelvis godis, alkohol, restaurangbesök, fika på café och liknande.

Med hjälp av vår Sparometer kan du enkelt se hur mycket du kan spara per år genom att skära ned på ovan nämnda vardagliga utgifter. Det som snabbt blir uppenbart är hur mycket pengar det går att spara med ganska små förändringar i vardagen och hur detta även gynnar vår miljö.

Konsumentguidens Sparometer

Miljönytta med att minska antalet ggr du fikar
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall

Miljönytta med att minska antalet luncher ute
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall

Miljönytta med att dra ner på cigaretter/snus
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall

Miljönytta med att minska antalet ggr du festar
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall

Miljönytta med att dra ner på godis/snacks
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall

Miljönytta med att minska antalet middagar ute
Mindre koldioxidavtryck
Mindre genererat avfall


SUMMERING BESPARING/ÅR

Fika/år:
0.00kr
Lunch/år:
0.00kr
Tobak/år:
0.00kr
Alkohol/år:
0.00kr
Godis/år:
0.00kr
Middag /år:
0.00kr
0.00kr

Spara totalt/år

Vardagliga utgifters miljöpåverkan

Dina livsstilsval, kost och konsumtionsmönster påverkar inte bara din ekonomi utan även alla dina personliga koldioxidavtryck och i slutändan klimatet.

Några av de minsta dagliga bekvämligheterna ger en stor påverkan på vår miljö, vilket ofta bara syns på längre sikt.

Vad kan du göra för att minimera din miljöpåverkan och ditt koldioxidavtryck?

Så här har vi räknat

Fika
Kostnad för en fika: 70 kr, räknat på 50 veckor.

Lunch
Kostnad för en lunch: 95 kr, räknat på 48 veckor.

Tobak
Kostnad för ett paket cigaretter/snusdosa: 65 kr, räknat på 365 dagar.

Alkohol/fest
Kostnad per tillfälle: 600 kr, räknat på 52 veckor.

Godis/snacks
Kostnad för godis: 50 kr, räknat på 12 månader.

Middag
Kostnad för middag: 300 kr, räknat på 12 månader.

Disclaimer

Information och uppgifter i denna kalkylator ska bara användas som inspiration för ett framtida sparande. Den information som presenteras är endast av allmän karaktär och syftar till att ge dig en uppskattning om hur små förändringar i dina vardagliga utgifter påverkar ditt sparande och miljön.

De beräkningar och resultat som publiceras reserveras för eventuella fel.

Vardagliga utgifter

Priserna för de vardagliga utgifterna är uppskattningar och representerar inte nödvändigtvis den exakta kostnaden för dig om du skulle avstå från vald utgift, med angivet värde, som representeras av räknaren.

Konsumentguiden.se - Copyright© 2022

Uträkningar och antaganden miljöpåverkan

Resultaten från denna räknare visar illustrativa exempel på ditt koldioxidavtryck baserat på ett beräknat årligt koldioxidavtryck i ton koldioxidutsläpp (CO2e). Räknaren bygger på antagandet att variationer i dessa värden kan påverka och förändra resultatet.

Observera att resultaten som visas i kalkylatorn endast är uppskattningar och att det finns vissa begränsningar för denna koldioxidavtrycksräknare. Informationen i denna kalkylator baseras på källor som vi anser vara tillförlitliga. Räknaren använder genomsnittliga antaganden baserat på typiska konsumtionsmönster i länder inom EU, Storbritannien och USA genom att samla in allmän information om livsstil och ekonomi.

De använda koldioxidavtrycksvärdena baseras på följande generella antaganden:

- Bostäder, baserat på hushållens energianvändning, fastighetsstorlek och antal boende
- Transport och kommunikationer, baserat på normala resesätt
- Semester, baserat på typiska semestrar
- Matkonsumtion, baserat på kostpreferenser och balans mellan bearbetad och lokal / färsk mat
- Varor, baserat på volymen hushållsavfall som uppstår som biprodukt för inköpta varor och tar hänsyn till graden av återvinning
- Tjänster som täcker offentliga och privata tjänster (t.ex. hälsa och utbildning, kommunikation)

Relativt enkla multiplikatorer används för att indikera variationen från det genomsnittliga fotavtrycket baserat på användarens påverkan. För användbarheten och förenklingens skull, krävs inte faktiska data, vilket innebär att flera frågor nödvändigtvis kan vara självrefererande (dvs. baserat på hur en användare ser sin egen livsstil i förhållande till den nationella bilden). Till exempel är ett genomsnittligt fotavtryck utformat för att representera en användare som bor ensam i ett medelstort hushåll med normala uppvärmningskostnader som köps från icke-förnybara källor i en stad med medelhög population. Alla former av svar kommer att påverka det totala koldioxidavtrycket. Till exempel, om husägaren delar hushållet med andra kommer de totala effekterna att minska i direkt proportion.

Miljöpåverkan utanför användarens direktkontroll (t.ex. produkttillverkning eller allmänna tjänster) beaktas med separata multiplikatorer baserat på effektiviteten i den svenska ekonomin. Detta är en relativt enkel modell som under vissa omständigheter kan vara partisk, beroende på vilka antaganden som görs och om de är konservativa. Vi har granskat modellen samt datakällorna och anser att antagandena som beskrivs ovan är rimliga för kalkylatorns ändamål.

De primära datakällorna för livsstilsparametrarna är:

https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1301__MI1301F/MI1301MPSPINN/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper---utslapp-till-luft-2019/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-internationellt/koldioxid-per-capita/
https://www.globalis.se/Statistik/CO2-utslaepp-per-invhttps://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/konsumtionsbaserade-vaxthusgasutslapp-per-omrade/

HITTA DET BÄSTA LÅNET MED LÄGST RÄNTA

Tänk alltid igenom situationen innan och se alltid till att ta dig tid att jämföra lån innan du bestämmer dig. I vissa fall kan du som eventuell låntagare också förhandla genom din jämförelse. Många långivare kan ha viss rörelsemån som i slutändan gynnar dig.

Tänk även på att aldrig låna mer pengar än vad du behöver. Många gör felet att man lånar en högre summa än nödvändigt och det blir i slutändan kostsamt. Behöver du låna för att renovera din bostad så ska du helt enkelt undvika att inkludera exempelvis en ny soffa, en tv eller någonting annat utöver material och arbetskostnader. Tumma inte på det.

Det hör ihop med en annan viktig del i att ta lån: man ska alltid - utan undantag - försäkra sig om att det finns täckning. Det vill säga: klarar du verkligen av att betala tillbaka hela summan inklusive den effektiva räntan? En tredje detalj som vi tänkte utveckla lite mer mer nedan handlar om vilket lån som passar dig och dina förutsättningar allra bäst. Kort sagt, vilken lånetyp ska du välja?

Räkna ut kostnaden för lån - Lånekalkylator

%
Ränta Totalt
0 kr på 5 år
Månadskostnad
0 kr per månad

OLIKA LÅNETYPER FÖR OLIKA BEHOV

Det finns olika lånetyper och samtliga dessa har tydliga för- och nackdelar. Generellt så kan man dela upp lån i två kategorier: de lån som tas i tydligt syfte - exempelvis bil- eller bostadslån - och de som tas mer allmänt. Två exempel på de senare är blancolån och privatlån. Skillnaden mellan allmänna lån och mer tydligt inriktade sådana är räntan och om lånet tas med- eller utan någon säkerhet.

Låt oss snabbt titta på de vanligaste lånen och ge en kortare förklaring för att ge en bättre bild.

 • Bolån

  Den vanligaste lånetypen är också den mest självklara: bolånet. Att köpa en bostadsrätt eller en villa är i särklass den största investeringen som gemene man tar i livet och därför måste också ett lån ofta tas för att finansiera köpet. Här kan vi direkt säga att ju mer pengar man som låntagare kan skjuta in, desto bättre är det. För att få ett bolån så måste man kunna betala en kontantinsats som normalt ligger på 15 % av den totala kostnaden. Saknar man den summan (som alltså kan variera och vara väldigt hög) så kan man täcka upp med privatlån eller blancolån. Dessa lån har högre ränta och därmed så kommer också den totala månadskostnaden att stiga. Därför är en högre kontantinsats att föredra. Vi ska även tillägga att långivaren tar bostaden som säkerhet. Räntan då? Ja, det finns två alternativ där båda förtjänar att undersökas och anpassas efter dina egna förutsättningar. Väljer du rörlig ränta så kommer du att få en lite mer osäker kostnad sett till att du ena månaden får betala en lägre summa än andra månader. Detta kan variera kraftigt och stiger räntan så kan det också innebära att svångremmen måste dras åt rejält. Å andra sidan kan en lägre ränta komma att frigöra mer medel till annat. Fast ränta är tryggare då du alltid vet hur mycket pengar du ska betala. Men, där kommer du heller aldrig åt de där låga räntan som de med rörliga ränta gör. Amortera måste du göra om du lånat till mer än 70% av bostadens totala kostnad - har du betalat mer pengar än så i kontantinsats så behöver du enbart betala räntekostnaden. Men, ska tilläggas: det är aldrig fel att amortera - du betalar av din skuld och betalar för din egen framtid. Jämför bolån.

 • Billån

  Tar du ett billån så kan du antingen göra det med- eller utan bilen (fordonet) som säkerhet. Använder du bilen som säkerhet så kommer du undan med en lägre räntesats och därmed också en lägre totalkostnad än ett lån utan säkerhet. Dock tillkommer andra krav. Normalt så ligger kontantinsatsen på 20 % av den totala kostnaden vid ett billån. Det gör att många väljer bort detta alternativ och istället ansöker om privat- eller blancolån. Något som kan tas utan kontantinsats, men där man får betala mer i ränta då man också saknar någon säkerhet. Jämför billån.

 • Blancolån

  Väljer du ett blancolån så innebär det att du tar ett lån utan någon säkerhet. Det gör att räntan blir hög. Ett blancolån behöver inte förklaras utan kan tas i syfte att exempelvis renovera, resa, köpa en bil eller en bostad - till vad du vill. De flesta långivare har ett tak som ligger på 500.000 kronor och där lägsta summan som lånas ut är på 1000 kronor. Jämför blancolån.

 • Privatlån

  Fungerar på exakt samma sätt som ett blancolån. Inga frågor och ingen säkerhet - högre ränta och högre kostnad. Jämför privatlån.

 • Företagslån

  Företagslån kan ske av olika orsaker och ges till exempelvis enskilda firmor, aktiebolag och företag. Summan som lånas kan täcka exempelvis leverantörskostnader, lagerinköp eller i syfte att uppgradera en maskinpark.

 • Snabblån

  Under senare år har antalet snabblån - eller sms lån, som lånetypen också kallas - skjutit i höjden. Lånet betalas ut direkt och utan några frågor; något som kan vara tilltalande för många. Det handlar emellertid om ett lån som tas till skyhög ränta, höga avgifter och sämre villkor än de lånetyper vi ovan tittat på. Därför bör man se över de alternativen i första hand. Ett snabblån ska alltid övervägas innan! Jämför snabblån.

 • Kan man samla lånen?

  Ja, det kan man och det kallas för ett samlingslån. Denna lånetyp kan vara bra då den ger en bättre överblick och - vid förhandling - en lägre totalkostnad. Vill du ta ett samlingslån så kan normalt ansöka om ett privatlån för att beviljas detta. Jämför samlingslån.

Vi hoppas att vi kunnat ge svar på några av de frågor du haft gällande lån genom detta. En sista sak bara: Tänk på att ett lån är ett åtagande som binder dig under en lång tid framöver. Tänk igenom dina alternativ noga innan, räkna på din ekonomi, se över din budget och sammanställ dina utgifter på ett mer generöst sätt - räkna alltid högt! - innan du ansöker om ett lån. Grundprincipen ska vara - och har alltid varit - att ett lån ska kunna betalas tillbaka. Hur lång tid det sedan tar är mellan dig som låntagare och din långivare att komma överens om.

"Svenska hushåll har idag skulder på drygt 0 miljarder kr"
Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Lars Oxelheim
Professor i Internationellt företagande med finansiering.


Låna pengar - Vanliga frågor


Ja du måste vara minst 18 år gammal, alltså myndig för att kunna ingå avtal i Sverige. Någon övre gräns finns dock inte så länge som banken ser att du har ekonomiska förutsättningar för att kunna betala av ditt lån.

Vid ett annuitetslån så betalar låntagaren periodiskt ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans. Med ett annuitetslån så betalar man alltså samma summa varje period tills lånet är avbetalat. Vid ett lån med rak amortering så amorterar du lika mycket varje månad, men i takt med att dina räntekostnader minskar så minskar också din månadskostnad.

Räntan sätts individuellt och baseras dels på lånebeloppet men även på din återbetalningsförmåga. Ju bättre ekonomi du har desto lägre ränta bör du få generellt. Ett annat sätt kan vara att ha en medsökare till lånet vilket ger dig större möjligheter till bättre lånevillkor.

Du bör välja det lån som har bäst villkor. Ofta har medlemslån någon slags ränterabatt men man bör ändå jämföra detta lånet med villkoren för privatlån.

Om man har ett befintligt bostadslån och kan utöka detta samtidigt som man amorterar av detta tilläggslånet under en kortare period så är det förmodligen det billigaste sättet man kan låna pengar på. Är inte detta möjligt så kanske man kan ta ett medlemslån eller ett vanligt privatlån.

Konsumtionslån är egentligen samma sak som ett blancolån, alltså ett lån utan säkerhet.

Effektiv ränta är den sammanlagda kostnaden för ett lån under 1 år inkl. aviavgifter, uppläggningsavgifter och ev. andra avgifter en bank tar ut.

En kreditupplysning tas för att kontrollera din betalningsförmåga. Du får sedan ett kreditbetyg där din förmåga att betala tillbaka lånet bedöms.

Vanligaste lånet vid bilköp är antingen ett blancolån eller att man tar ett avbetalningslån via bilfirman.

Ett bolån kräver normalt att du minst lägger in 15% av bostadens pris med egna medel (kontantinsats). Alternativet är att ta ett privatlån som täcker upp kontantinsatsen.