EKONOMI - SE ÖVER DINA AVTAL OCH SPARA PENGAR

Genom att följa några enkla tips och råd kan du få bra koll på din ekonomi. Grundregeln är att regelbundet gå igenom sin ekonomi och då framförallt dina fasta avtal såsom el, bredband och försäkringar. Genom att spela ut de olika aktörerna mot varandra kan du spara mycket pengar på årlig basis. Se bara till att hålla koll på datumen så att du ringer försäkringsbolaget när förfallodagen är nära att löpa ut.

 Jämför elpriser  Jämför hemförsäkring  Jämför bilförsäkring  Jämför kreditkort

Nyckeln till att spara pengar i dessa frågor är att vara beredd att byta avtal och välja andra, konkurrerande företag. Får du bättre villkor hos någon annan aktör så finns det ofta ingen anledning att stanna kvar hos den nuvarande partnern. Om inte annat så kan dina jämförelser leda till att du får bättre villkor hos den aktör du för närvarande har - ett hot om att avsluta ett abonnemang kan leda till att du får ett avsevärt mycket bättre avtal att ta ställning till.

Den bästa kunden är den som aldrig klagar, som aldrig jämför och som hela tiden förlänger sina avtal. Ibland är faktiskt gräset bättre på den andra sidan och det kan definitivt löna sig att vara lite obekväm; oavsett om det handlar om bredband, mobilabonnemang, elavtal eller ditt tv-abonnemang.

Tips för en bättre privatekonomi

Vart tar alla pengar vägen? Det är en fråga som många ställer sig och det finns egentligen inget bra svar. Däremot så finns det sätt som kan dels visa hur mycket pengar du lägger på olika saker och dels också visa hur du, genom detta, kan minska kostnaderna. För en normal familj så är det nästan ett måste att sätta upp en budget och låta denna fungera som en mall för inköp, kostnader och för sparande.

Ett bra tips för att få kontroll över kostnaderna är att sammanställa inköp, utgifter och fasta avgifter kontra inkomster och därigenom också se hur mycket pengar som spenderas - och var man kanske skulle kunna sätta in åtgärder i syfte att spara mer pengar varje månad.

Det är idag lättare än någonsin att spåra sina olika transaktioner genom exempelvis internetbanken och därigenom också kunna se vad som är den största utgiften utöver de fasta avgifter som måste betalas. Ta några minuter varje dag, logga in på internetbanken och skriv ned var du köpt under dagen. Sortera in dessa utgifter i kategorier såsom exempelvis mat, nöje, tobak, sport, hem & hushåll, spel, transport och så vidare. Svårare än så behöver det inte vara att koppla ett grepp över de dagliga utgifter vi alla har - oavsett vilka dessa än må vara.

Att sammanställa allt i en budget och försöka följa denna är ett bra sätt att skaffa sig kontroll över den egna ekonomin - oavsett om man lever i en familj eller som privatperson.

Handfasta tips för en bättre ekonomi

Då det kommer till att förbättra den egna ekonomin så finns det ingen anledning att vänta. Varje dag räknas och ju tidigare man kommer igång - desto bättre är det. En klar nyckel till att förbättra dina finanser är att spara och om detta ska vi ge några handfasta tips här nedan.

Att spara är något som skapar frihet. Oavsett om man sparar för någonting konkret - en resa, en bil eller insatsen till en bostad - eller om man sparar för exempelvis pensionen så finns det några tydliga tips som gör proceduren lite enklare. Alla kan spara i någon form och alla kan egentligen också hitta en sparform som passar både den egna ekonomin och den egna personligheten. Här följer några tips för dig som vill komma igång:

  • Sätt upp mål. I vilket syfte sker ditt sparande egentligen? För många så är tydliga mål väldigt motiverande. Vi kan dra paralleller till träning och att gå ned i vikt. För varje träningspass så kan man se på vågen att någonting händer och det gör att nästa pass blir lite enklare. Så även då det kommer till sparande. Du kanske vill köpa en bil och spara till denna; här blir varje krona någonting som för dig lite närmare ditt mål och snart är det fullt realistiskt att gå in i bilaffären och genomföra köpet. Mål är viktiga!

  • 10 % av inkomsten. Då det kommer till summor så är en bra tumregel att följa att avsätta 10% av den egna månadsinkomsten på sparande. Att just 10% är en bra procentsats att förhålla sig till förklaras av att du redan efter mindre tid än ett år kommer att ha en månadslön på sparkontot, att du efter ungefär sju år har en årslön samt att du efter 25 år kommer att ha byggt upp en så gedigen summa att avkastningen kommer att ligga på samma nivå som din inkomst.

  • Spara i fonder. Fonder är ett bra sätt att spara i. Detta då ett sådant sparande sprider riskerna och att man kan påverka dessa risker själv också. Ett fondsparande via autogiro - pengarna dras direkt och du märker det inte - är ett säkert sätt att komma igång med sparandet och genom detta också öka den egna friheten.

Se över dina avtal idag

Sparande är en sak, de fasta kostnaderna är en annan. Dessa två hänger ihop. Ju bättre avtal du har, desto mer pengar kan du lägga på det egna sparandet. Vi hoppas att vi genom denna guide kan ge dig tillräcklig information om vilket el-avtal som passar dig bäst, vilka försäkringar som du bör ha - och vilka som i så fall ger bäst villkor - samt hur du ska tänka gällande exempelvis kreditkort. Kort sagt: vi vill räta ut alla frågetecken till utropstecken och därigenom ge dig en bättre ekonomi.

Ekonomi - Vanliga frågor


Vanliga misstag är att leva över sina tillgångar, inte ha en budget, sakna nödmedel, ignorera skulder och betalningsansvar, eller inte ha en långsiktig spar- och investeringsplan. Det är också vanligt att inte ha tillräcklig kunskap om finansiella produkter och inte övervaka och anpassa sin ekonomiska strategi regelbundet.

Bruttolön är den totala lönen innan avdrag för skatter, sociala avgifter och andra avdrag görs. Nettolön är den summa du får utbetalad efter att alla avdrag har gjorts. Nettolönen är den pengasumma som du faktiskt har tillgänglig för ditt eget bruk.

Viktiga försäkringar att ha inkluderar hemförsäkring, bilförsäkring och sjukförsäkring. Hemförsäkring skyddar ditt hem och dina ägodelar mot skador och stöld, bilförsäkring skyddar din bil vid olyckor eller stöld och sjukförsäkring täcker sjukvårdskostnader vid sjukdom eller skada. Det kan också vara bra att överväga livförsäkring, olycksfallsförsäkring och reseförsäkring beroende på dina behov.

En fast ränta är en räntesats som är oförändrad under en viss tidsperiod, vilket ger stabilitet i månadskostnaden. En rörlig ränta kan däremot ändras över tiden beroende på marknadsvillkoren. En fast ränta kan vara fördelaktig om du vill ha förutsägbarhet och trygghet medan en rörlig ränta kan vara mer flexibel och eventuellt följa marknadsförändringar.

För att skapa en budget bör du först lista alla dina inkomster och utgifter. Se till att inkludera alla nödvändiga kostnader och prioritera dina spar- och avbetalningsmål. Använd sedan olika verktyg som budgetappar eller kalkylblad för att hålla koll på dina pengar och hålla dig till din budget.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.