HEMFÖRSÄKRING - JÄMFÖR Bästa & Billigaste Hemförsäkringen

Ditt hem är din borg och för att den verkligen och fullt ut ska kännas som den trygga punkten i ditt liv så bör du också ha en hemförsäkring. Det gäller oavsett om du bor i hus, i bostadsrätt eller i en hyreslägenhet. Den hemförsäkring du löser kommer att ge dig skydd om det skulle börja brinna, om det skulle uppkomma en vattenskada, om det skulle ske ett inbrott eller om du skulle bli rånad.

Jämför Hemförsäkring

Hitta en hemförsäkring för dina behov. Jämför innehåll & villkor.

Hemförsäkring - Key takeaways
 • En hemförsäkring är ett bra sätt att skydda dig mot ekonomiska förluster på grund av skador, stöld eller andra oförutsedda händelser.
 • Se till att jämföra olika hemförsäkringar för att hitta den som bäst passar dina behov.
 • Var uppmärksam på belopp, självrisker och ev. undantag när du överväger olika hemförsäkringar.
 • Din hemförsäkring täcker kanske inte kostnader i samband med naturkatastrofer.
 • Hemförsäkringar kan ge sinnesro och ekonomiskt skydd i händelse av en nödsituation.

Alla hemförsäkringar ser olika ut och innehåller olika saker beroende på vilken premie man löst. En småbarnsfamilj - kan med fördel addera saker som drulleförsäkring och en allriskförsäkring. Detta givet det faktum att saker tenderar att gå sönder i samband med att barnen leker. Bor man i en bostadsrätt så ska man ha en hemförsäkring med ett tillägg i form av bostadsrättstillägg. Bor man i villa så är det en villahemförsäkring som gäller. Då är även byggnaden försäkrad och det är, naturligtvis, ett måste.

Hemförsäkringen ger även skydd i olika tvister - via rättsskyddet - och för andra typer av olyckor. Dessutom så kan du även komplettera din hemförsäkring och göra den mer komplett så att du kan känna ytterligare trygghet.

Jämför hemförsäkring och hitta rätt försäkring för dig

Hur hittar man rätt hemförsäkring? Det är viktigt att man hela tiden utgår från sina egna behov och att försäkringen uppfyller dessa. Idag är det enklare än någonsin att jämföra hemförsäkring och att hitta en sådan som verkligen passar. Försäkringsbolag är öppna med sina erbjudanden och lämnar ofta ut ungefärliga uppgifter - priser, vad som inkluderas och så vidare - på sina respektive hemsidor.

Det går även att ringa och boka tid för mer personliga möten där man kan samtala och se vilka erbjudanden som bäst passar de egna behoven. En sak att tänka på är att vara försiktigt skeptisk. Se till att läsa igenom avtalen noggrant och ställ frågor om det är några oklarheter.

Var även mindre trogen. Ditt försäkringsbolag är inte en partner genom hela livet - om du förstår oss rätt. Det kan mycket väl finnas en bättre hemförsäkring hos en konkurrent. Genom att jämföra hemförsäkring så har du också en möjlighet att sätta press på ditt nuvarande försäkringsbolag och skapa ett förhandlingsläge. På samma sätt som du kan göra gällande exempelvis dina lån. Försök att vara lite mer flexibel. Att byta hemförsäkring är sällan något större problem. Gräset kan vara grönare på den andra sidan. Du bör åtminstone se över den möjligheten.

Hemförsäkring bostadsrätt - tänk på detta

Behöver man något extra i samband med att man tecknar en hemförsäkring och bor i en bostadsrätt? Ja, man måste även teckna ett bostadsrättstillägg. Detta är viktigt då det täcker skador inne i din bostadsrätt och det gäller allt från skador på golv, på väggar, på tak och annan fast inredning. Din hemförsäkring å sin sida täcker skador på din egendom. Ett bra - och viktigt - komplement som ger dig större trygghet.

Var emellertid medveten om att du inte är helt utan ansvar. Det är inte ovanligt att se att exempelvis en vattenskada kan spridas i en bostadsrättsförening och där även grannar drabbas. Det kan i sin tur innebära att dessa ställer ekonomiska krav på dig om det visar sig att skadan i fråga uppkommit som en följd av din försumlighet. Skulle ett sådant krav ställas på dig så bör du direkt kontakta ditt försäkringsbolag så att de kan starta en utredning av händelsen.

Vad gäller för hemförsäkring i en hyresrätt då?

Hemförsäkring för hyresrätt är även det ett måste - och på samma sätt så bör man även fundera lite kring tillägg. Det finns inget motsvarande sådant som för en bostadsrätt och det ovan nämna bostadsrättstillägget, men däremot kan man lösa separata sådan som skyddar mot brand, vattenskador, inbrott och exempelvis mot juridiska tvister samt överfall. Det bör se över och fundera kring hur det egna behovet ser ut.

Rådet är även att man ser över vad fastighetsägaren/hyresvärden har för försäkring. Hyresvärden ska ansvara för alla fasta detaljer i din bostad - väggar, golv, tak och badrum, fönster samt kök. Det är hyresvärden som ska bekosta skador på detta. Men, det om du själv valt att bekosta något - exempelvis inhandlat ett nytt badkar - så det din hemförsäkring som gäller i händelse av eventuella skador.

Gällande hyresrätt och skador i en sådan så är det inte en helt ovanlig konflikt att man vid en flytt drabbas av krav från hyresvärden. Det är ett typiskt exempel på ett skadeståndskrav och där hemförsäkringen kan vara bra. Åtminstone om den är utformad med ett tillägg. Detta i form av ett ansvarsskydd. Skulle en hyresvärd ställa skadeståndskrav på dig och där du har orsakat en skada i bostaden så kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring täcka kostnaden.

Du som hyresgäst blir ansvarig gentemot din hyresvärd och det kan gälla exempelvis skador på handfat eller toalettstol - du har tappat tandborstmuggen och porslinet har spruckit - eller där du exempelvis råkar orsaka en spricka i fönstret då du rengör rutan. Dessa saker är typiska exempel på där en hyresgäst kan hållas ansvarig och där ansvarsförsäkringen kan komma att täcka kostnaden. Allmänt slitage räknas inte.

Viktigt är att man snabbt anmäler till försäkringsbolaget att man har ett skadeståndskrav riktat mot sig. Det som sker efter är att försäkringsbolaget utreder och gör en bedömning kring huruvida du är den som vållat skadan och därmed också är - i så fall - skadeståndsskyldig.

Hemförsäkring för villa – vad bör ingå?

Bor du i en villa så behöver du två försäkringar. Din hemförsäkring för villa och en villaförsäkring. Den senare är den som kommer att täcka skador på huset eller på tomten. Utöver detta så inkluderas även rättsskydd och ansvarsskydd. Viktigt att veta är att en villaförsäkring gäller för ett år i taget. Du kan - och bör - inkludera exempelvis friggebodar och fristående garage i din premie.

Ett tips är att du försöker ha din villaförsäkring och din hemförsäkring hos samma bolag. Det kan spara pengar i och med att du då kan slippa betala en dubbel självrisk om en olycka är framme.

Två val är normalt möjliga att göra vad gäller en villaförsäkring. Fullvärde eller Första Risk. Det första innebär att du tecknar din villaförsäkring till fullvärde, vilket i sin tur innebär att hela villans värde är inkluderat. Om din villa exempelvis skulle brinna ner så bygger man upp en ny, likvärdig villa, på samma grund.

Första Risk å sin sida handlar om att du tecknar ett visst belopp som sedan också blir den högsta ersättning du kan få. Detta oavsett skadans typ. Detta val innebär att du själv bär ansvaret för en återuppbyggnad och sköter all kontakt med hantverkare och företag.

Några tillägg att överväga till din villaförsäkring

Även en villaförsäkring kan kompletteras genom olika tillval och tillägg. Vad händer om det absolut oförutsedda inträffar och där exempelvis kommunen lyckas skapa en översvämning i din källare då de gräver upp en närliggande ledning? Eller om en drönare störtar ned och kraschar in i ditt tak? En tilläggsförsäkring med allrisk inkluderad går in och täcker sådana händelser. Onödigt? Vem vet? Saker av udda karaktär händer trots allt, eller hur?

Ett skydd mot höga åldersavdrag finns också i många fall inkluderade i tilläggsförsäkringar för villan. Även exempelvis skydd mot otäta yt- och tätskikt i badrummet kan finnas och detsamma gäller att en eventuell översvämning kan innebära en lägre kostnad i självrisk. Andra saker som kan förekomma är en förhöjd ersättning i händelse av svampangrepp på huskroppen eller där exempelvis ersättning vid läckage på taket kan ges. Tillägg är bra, men utgå alltid från dina behov och hur din villa ser ut också.

Jämför hemförsäkring

Standard
1 000 000 kr
100 000 kr
1 500 kr
 • ICA Bonus på försäkringskostnaden
 • Reseskydd i 60 dagar ingår
 • Betala med autogiro
Drulleförsäkring ingår alltid! Topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå
Plus
1 000 000 kr
100 000 kr
1 500 kr
 • ICA Bonus på försäkringskostnaden
 • Lägre självrisk än standard
 • Elektronikskydd ingår
Drulleförsäkring ingår alltid! Topprankad hos Konsumenternas Försäkringsbyrå
Hus & Villa
1 500 000 kr
50 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
 • Allrisktillägg ingår
Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
Bostadsrätt
1 000 000 kr
50 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
 • Allrisktillägg ingår
Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
Hyresrätt
1 000 000 kr
50 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
 • Allrisktillägg ingår
Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
Student
200 000 kr
25 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Reseförsäkring i 45 dagar ingår
 • Allrisktillägg ingår
Drulleförsäkring ingår alltid! Erbjuder hemförsäkring för studenter.
Hus & Villa
3 000 000 kr
200 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
 • Överfall ingår
Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.
Bostadsrätt
3 000 000 kr
50 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
 • Överfall ingår
Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.
Hyresrätt
3 000 000 kr
50 000 kr
1 500 kr
 • Rättsskydd ingår
 • Sjukdom/Olycksfall på resa ingår
 • Överfall ingår
Gofido anpassar försäkringen efter dina behov så att du bara betalar för det du verkligen behöver.

Fler hemförsäkringar

FörsäkringsbolagFörsäkringFörsäkr.beloppAllriskskyddGrundsjälvriskInfo
1Moderna FörsäkringarSmallSmallFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
2Moderna FörsäkringarMediumMediumFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskydd100 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
3Moderna FörsäkringarLargeLargeFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskydd100 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
4IfStandardStandardFörsäkringsbelopp1 500 000 krAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
5IfStorStorFörsäkringsbelopp1 500 000 krAllriskskydd80 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
6IfExtraExtraFörsäkringsbelopp1 500 000 krAllriskskydd50 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
7Dina FörsäkringarStandardStandardFörsäkringsbeloppFlera alternativAllriskskydd50 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
8Sveland FörsäkringarStandardStandardFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
9Trygg Hansa FörsäkringarStandardStandardFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskydd50 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
10Aktsam FörsäkringarBas<>/spanBasFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskydd35 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
11Gjensidige FörsäkringarBasBasFörsäkringsbelopp1 000 000 krAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
12LänsförsäkringarBasBasFörsäkringsbeloppFlera alternativAllriskskydd0 - 100 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info
13Vardia FörsäkringarBasBasFörsäkringsbeloppValfrittAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
14Vardia FörsäkringarStorStorFörsäkringsbeloppValfrittAllriskskydd80 000 krGrundsjälvrisk1 200 krMer info
15Water Circles FörsäkringarBasBasFörsäkringsbeloppValfrittAllriskskyddNejGrundsjälvrisk1 500 krMer info
16Water Circles FörsäkringarSuperSuperFörsäkringsbeloppValfrittAllriskskydd75 000 krGrundsjälvrisk1 500 krMer info

ICA hemförsäkring hyresrätt

ICA Hemförsäkring hyresrätt

Med ICA hyresrättförsäkring så får du en bra och omfattande hemförsäkring. Du har även möjlighet att välja till Plus om du skulle vilja göra den ännu bättre.

I försäkringen ingår bland annat

 • 60 dagars reseskydd
 • Lösöret är försäkrat upp till 1 000 000 kr
 • 5 000 i ersättning för förstörd mat om din kyl eller frys går sönder
 • ICA poäng (stammis) för hela försäkringskostnaden
 • Barnvagnsförsäkring, du får ersättning till fullvärde i upp till 2 år
 • Cykel ersätts upp till 50 000 kr

Utöver ovan så ingår även krisförsäkring, överfallsskydd, privatansvar, mobbing, hjälp vid ID-stöld, rättskydd och omställningsskydd vid våld i hemmet. Väljer du till Plus så ingår även Rese Plus och Hem Plus.

Mer info

ICA hemförsäkring bostadsrätt

ICA Hemförsäkring hyresrätt

ICA hemförsäkring bostadsrätt ger dig ett bra skydd för både ditt hem och dina saker. Vill du förbättra försäkringen ytterligare så har du möjlighet att lägga till bostadsrättstillägg som bl a ger dig skydd mot oförutsägbara skador i din lägenhet.

I ICA hemförsäkring bostadsrätt ingår bland annat

 • 60 dagars reseskydd
 • Ditt lösöre är försäkrat upp till 1 000 000 kr
 • Ersättning för förstörd mat om din kyl eller frys går sönder (5 000 kr)
 • ICA (stammis) poäng för hela försäkringskostnaden
 • Barnvagnsförsäkring, du får ersättning till fullvärde i upp till 2 år
 • Cykel (max 50 000 kr)

Utöver ovan så ingår även hjälp vid ID-stöld, överfallsskydd, krisförsäkring, privatansvar, mobbing, rättskydd och omställningsskydd vid våld i hemmet. Väljer du till Plus så ingår även Rese Plus och Hem Plus. Grundsjälvrisk är 1 500 kr

Mer info

ICA hemförsäkring hus och villa

ICA Hemförsäkring hyresrätt

I ICA hemförsäkring hus så ingår allrisk för både lösöre och byggnad. Ditt lösöre är försäkrat till 1 000 000 kr och byggnaden är försäkrad till fullvärde. Dessutom ingår och ett saneringsskydd som ger dig skydd om din bostad angrips av skadedjur.

ICA husförsäkring innehåller bland annat

 • Allriskförsäkring för lösöre
 • Allriskförsäkring för byggnad
 • Skydd mot hussvamp (1 500 000 kr)
 • Saneringsförsäkring
 • Lösöret är försäkrat upp till 1 000 000 kr
 • Byggnaden är försäkrat till fullvärde
 • ICA (stammis) poäng för hela försäkringskostnaden

Utöver ovan så ingår även 60 dagars reseskydd, Cykel ersätts upp till 50 000 kr och hjälp vid ID-stöld, överfallsskydd, krisförsäkring, privatansvar, mobbing, rättskydd och omställningsskydd vid våld i hemmet. Väljer du till Plus så ingår även Rese Plus, Hus Plus och Hem Plus. Grundsjälvrisk är 1 500 kr

Mer info

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Hur mycket man får betala för en hemförsäkring skiljer sig åt och beror dels på vilket försäkringsbolag man anlitar och dels också var - och hur - man bor. Försäkringar är generellt sett dyrare i större städer då bostäder där är mer drabbade av skador än vad fallet är i glesbygden.

Således kan du som bor i mindre stad komma billigare undan med din hemförsäkring än vad en person i Stockholm gör - detta trots att ni bor i liknande bostäder. Det har att göra med att försäkringsbolagen är vinstdrivande i första hand och där de alltid genomför en riskbedömning innan.

Den stora skillnaden i pris kan du emellertid hitta genom att jämföra hemförsäkring hos olika försäkringsbolag. Här är rådet att du inte enbart stirrar dig blind på priset. Det viktigaste är att försäkringen täcker det du behöver och är anpassad efter dina behov och den bostad du bor i. Läs på innan så att du verkligen förstår avtalet och försök även att göra en realistisk uppskattning av värdet på dina ägodelar. Det kommer definitivt att löna sig om du skulle drabbas av ett inbrott och behöver använda din hemförsäkring. Ta gärna hjälp med värderingen av exempelvis en värderingsman; detta i synnerhet om du har värdefulla saker. Att spara kvitton vid inköp kan också vara en sund idé.

Hitta den billigaste hemförsäkringen

Du ska kanske inte söka den billigaste hemförsäkringen per se. Däremot så kan du söka den billigaste hemförsäkringen utifrån dina egna behov. Vi tänkte här nedan räkna upp tre olika hemförsäkringar och därigenom ge en bild av vad försäkringsbolag normalt erbjuder.

 • ICA Försäkring

  Hos Ica Försäkring och deras standardhemförsäkring så kan du försäkra ditt hem upp till 1.000.000 kronor. Allriskskydd upp till 100.000 kronor. Självrisken kommer med flera olika alternativ.

 • Folksam Bas

  En bas-försäkring hos Folksam innebär ett försäkringsbelopp på 1.500.000 kronor och där inget allriskskydd inkluderas. Grundsjälvrisken ligger på 1500 kronor.

 • Folksam Stor

  En annan typ av hemförsäkring hos Folksam är den vid namn Stor. Den ger ett försäkringsbelopp upp till 1.500.000 kronor och i den ingår ett allriskskydd upp till 80.000 kronor. Grundsjälvrisken ligger på 750 kronor.

Vad ska ingå i din hemförsäkring?

Den bästa hemförsäkringen är den som är anpassad efter sin egen situation och bostad. Vi tänkte repetera och gå igenom några olika bostadstyper och snabbt förklara hur en hemförsäkring i respektive bostad normalt brukar se ut.

 • Bostadsrättsförsäkring

  I en bostadsrättsförsäkring så brukar den delen täcka skador på fast inredning i din lägenhet och på själva ytskiktet; detta medan din hemförsäkring i sin tur täcker skador på lösa personliga tillhörigheter.

 • Hyresrättsförsäkring

  I en hyresrätt så ansvarar du inte för din lägenhet på samma sätt som du gör i bostadsrätt. I många fall kan du därför klara dig med en vanlig hemförsäkring. Men, löser du även en hyresrättsförsäkring så kan den skydda dig mot eventuella skadestånd som fastighetsägaren kan kräva dig på om du exempelvis orsakat en kostsam skada i bostaden.

 • Villaförsäkring

  Äger du en villa så bör även en villaförsäkring komplettera den hemförsäkring du har. Villaförsäkringen skyddar nämligen även mot skador på tomten och i exempelvis det fristående garaget.

Det var några vanliga försäkringar för olika bostadsformer. Vi ska även passa på att peka på några saker som kan ingå en hemförsäkring och som du ska se över om de finns i den försäkring du löser.
 • Bostadsskydd
 • Flyttskydd
 • Egendomsskydd
 • Rättsskydd
 • Krisskydd
 • Reseskydd
 • Skadeståndsskydd
 • Överfallsskydd

Viktigt med hemförsäkring - oavsett boendeform

Hemförsäkring är viktigt att ha oavsett hur man bor. Det spelar ingen roll om man bor i en villa, i en bostadsrätt eller i en hyresrätt - eller om man bor på soffan hemma hos en kompis. Det senare bör man ha i beaktning. Även om du är inneboende hos någon så ska du ha en hemförsäkring. Normalt så omfattas du inte av den hemförsäkring som din, i det här fallet, kompis har. Undantaget om du inte är skriven på den adressen. Det är viktigt att veta. Detsamma gäller om du bor i andrahand. Du inkluderas inte av hyresvärdens hemförsäkring eftersom ni de facto inte delar hushåll.

Skulle ni vara ett gäng kompisar som väljer att leva kollektivt så räcker det däremot med att ni löser en enda hemförsäkring om ni samtliga är skrivna på adressen i fråga. Få försäkringsbolag motsätter sig det upplägget och endast ett fåtal ser att man exempelvis måste vara familjemedlemmar för att det ska gälla. Återigen: jämför hemförsäkring och jämför de olika regler som finns hos respektive försäkringsbolag.

Flyttat för studier? Först och främst så måste du ha en hemförsäkring även då och detta även om du bor i en studentkorridor. Däremot finns det några olika varianter kring hur du skaffar denna. Är du medlem i någon studentkår så kan du ofta köpa din hemförsäkring via den. Många försäkringsbolag erbjuder dessutom förmånliga upplägg just för studenter och där du kommer att få speciella rabatter. Förvisso också mot ett lägre försäkringsbelopp - men som student kanske man ändå sällan har de där extrema värdesakerna på rummet.

Skulle du flytta då du är under 18 år - exempelvis för att studera och kombinera studierna med en idrott - så kan föräldrarnas försäkring gälla även för dig. Kolla upp det innan flytten.

Hemförsäkring för äldreboende och hemtjänst

Behöver man en hemförsäkring på ett äldreboende? På ålderns höst kan man som barn bli tvungen att hjälpa mamma eller pappa att flytta till en mer anpassad bostad i form av ett äldreboende. Där kan personal hjälpa föräldern att klara och njuta av vardagen på ett bättre sätt. Även där måste man se till att det finns en hemförsäkring. Det kanske inte finns så mycket värdesaker som riskerar att stjälas, men det är ändå en trygghet att ha försäkringen om något skulle hända.

Dessutom så skyddar hemförsäkringen mot olyckor också. Äldre kan glömma saker och det kan innebära att det kanske börjar brinna och där ett skadeståndskrav riktas mot den boende. Gällande stöld finns en annan viktig sak att tänka på vid äldreboende - eller om man har hemtjänst. Där ska man se till att det finns ett tillägg som möjliggör ersättning även om nyckeln har lämnats ut till personalen.

De flesta försäkringsbolag har anpassade hemförsäkringar för just äldreboenden och för äldre personer i behov av hemtjänst. Finns ingen sådan anpassning så går det ofta att teckna en tilläggsförsäkring i form av en allriskförsäkring. Man bör alltid kontrollera hur stöldskyddet ser ut vid äldreboenden och för hemtjänst. Ersättningarna brukar, tyvärr, vara relativt låga.


Produktförsäkringar

När du köper en ny mobiltelefon, dator, TV eller annan dyr elektronikprodukt så blir du oftast erbjuden att köpa till en produktförsäkring, men innan du nappar på det erbjudandet så rekommenderar vi dig att kolla upp om inte detta skydd redan ingår i din hemförsäkring. När du köper varan så ingår oftast en garanti som gäller i 3 år för ursprungliga fel, det innebär att du kan reklamera varan under hela denna 3 års-perioden om felet anses som ursprungligt. Butiken måste ge dig en ny vara om butiken inte anser att den kan repareras.

Allriskskador
Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring så inträffade ca 411 000 allriskskador (45% av samtliga skador inom hushåll) under 2018 och försäkringsbolagen betalade ut hela 1 miljard i skadebelopp.

Kontrollera din hemförsäkring och se om du har en drulleförsäkring, elektronikskydd eller en allriskförsäkring, om du redan betalar för detta så finns det i regel ingen som helst anledning till att lösa en produktförsäkring. Visst självrisken är oftast dyrare i din hemförsäkring men det kompenseras oftast upp genom den billigare månadskostnaden för tillägget i hemförsäkring. Är det en kyl, frys, tvättmaskin eller annan hushållsmaskin du köpt så täcker den vanliga hemförsäkringen dessa. Har du tillägget elektronikskydd i din hemförsäkring så motsvarar detta i princip en produktförsäkring.

Har du ingen allrisk eller drulleförsäkring så kan det vara läge att kontrollera vad det tillägget skulle kosta dig och jämföra detta med kostnaden för en produktförsäkring. Ett allrisktillägg till din hemförsäkring kostar drygt 500 kr/år, om du har för vana att köpa till en produktförsäkring varje gång du köper en dyrare vara så kommer det löna sig att istället lägga till en tilläggsförsäkring till din vanliga hemförsäkring. Bestämmer du dig ändå för att teckna en produktförsäkring så var noga med att läsa villkoren. Många kunder tror att dom automatiskt får en ny produkt bara för att dom har en produktförsäkring, men det är inte alls säkert, du kan likaväl bli erbjuden en reparation av varan eller bli erbjuden att få en likvärdig vara.

Drulleförsäkring - Ersättning och självrisk

I tabellen nedan ser du försäkringsbolagens självrisker och maxersättning på resp. drulleförsäkring (ansvarsförsäkring). Hos vissa av försäkringsbolagen kan du själv välja storleken på din allrisk och även självrisk.

Försäkringsbolag Självrisk Ersättning max
ICA Försäkring 1 500 kr 100 000 kr
If 1 500 kr 80 000 kr
Moderna Försäkringar 1 500 kr 50 000 kr
Dina Försäkringar 1 500 kr 50 000 kr
Gjensidige 1 500 kr 50 000 kr
Vardia 1 500 kr 80 000 kr
Folksam 1 500 kr 80 000 kr
Trygg-Hansa 1 500 kr 50 000 kr
Länsförsäkringar 1 800 kr 100 000 kr

Undvik att vara underförsäkrad

Ett tips som alla bör ta till sig är att undvika att vara underförsäkrad. Det innebär att man valt ett för lågt försäkringsbelopp i förhållande till vad man egentligen har och äger. Många gör detta för att sänka premien, men det kan straffa sig genom att exempelvis rätten till ersättning blir betydlig lägre - även om bara en sak skulle saknas.

Du kan exempelvis ha saker i ditt hem som har ett värde om närmare 500.000 kronor - men där du väljer att värdera det till hälften i syfte att få en lägre premie. Om då exempelvis din dator blir stulen så kan det innebära att du bara blir ersatt till hälften av datorns värde. Detta då försäkringsbolaget anser dig vara underförsäkrad till hälften - 50%.

Har du möjlighet att själv välja försäkringsbelopp så ska du också värdera din egendom korrekt. Och, du ska även tänka på att med jämna mellanrum se över din egendom så att värdet av denna stämmer överens med din försäkring. Köper du en soffa, en matsalsgrupp eller en väldigt kostsam tavla så har också det totala värdet på din egendom stigit - vilket innebär att du också bör uppgradera din premie. En annan möjlighet är att du väljer ett fast - men högt - försäkringsbelopp. Det är många försäkringsbolag som helst ser det alternativet.


Vanliga frågor om hemförsäkring


Det beror lite på hur man jämför bolagen samt vilka kriterier som är viktigt för dig. Enligt Konsumenternas test så toppar Folksam Stor följt av If Stor, Tre kronor Plus och ICA Försäkring Plus.

Priset på hemförsäkring är baserat på en mängd olika faktorer. Några faktorer är boyta, din ålder och om din fastighet har ett godkänt larm installerat.

Nej, oftast är detta en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Har du ett kreditkort så kan det ingå en reseförsäkring när du betalar din resa med ditt kort, det kan vara värt att kontrollera detta med din kortutgivare innan du tecknar en separat reseförsäkring.

En hemförsäkring täcker det mesta i din bostad, inklusive alla som bor där. En hemförsäkring innehåller även ett rättsskydd, ett överfallsskydd, ett reseskydd och ett ansvarsskydd.

Självrisken i en hemförsäkring väljer man oftast själv, men den brukar vara minst 1 500 kr. Kolla i ditt försäkringsavtal så ska det framgå där.

Nej inte automatiskt. Drulleförsäkring eller allriskförsäkring som det ofta heter är en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring.

Det är viktigt att ditt försäkringsbelopp motsvarar värdet på ditt bohag. Detta är något man bör kontrollera och ev. korrigera under åren.