Kredit – Vad är det?

 | Lästid: 6 minuter | Uppdaterad: 30 januari 2024.

Kredit

Kredit är ett grundläggande finansiellt koncept som innebär möjligheten att låna pengar eller resurser med löftet om framtida återbetalning, ofta med tillägg av ränta. Detta kan ta formen av allt från kontokrediter och kreditkort till större lån som bolån eller billån. Att förstå kredit är avgörande för att hantera personlig ekonomi, då det påverkar allt från köpkraft till kreditvärdighet. En god hantering av kredit kan leda till ekonomisk flexibilitet och möjligheter, medan dålig hantering kan resultera i skulder och ekonomiska svårigheter.

Vad är kredit?

Kredit är i grunden en form av förtroende där en part lånar ut resurser (vanligtvis pengar) till en annan part under förutsättningen att den andra parten kommer att återbetala den lånade summan i framtiden, ofta med ränta.

Olika typer av krediter

Det finns olika typer av krediter som du kan stöta på i din vardag. Dessa inkluderar:

 • Kontokrediter
  En kontokredit är en flexibel kredit som kopplas till ditt bankkonto och ger dig möjlighet att övertrassera kontot upp till en viss förutbestämd gräns.
 • Kreditkort
  Ett populärt sätt att få tillgång till kredit. Här kan du läsa mer om fördelarna och nackdelarna med kreditkort.
 • Lån
  Detta inkluderar allt från små smslån till större lån som bolån eller studielån. Varje lån har sina egna villkor och räntesatser.

Hur påverkar en kredit din ekonomi?

Att förstå hur krediter påverkar din ekonomi är avgörande. Korrekt användning av krediter kan hjälpa dig att bygga en stark kreditvärdighet, vilket är viktigt för framtida finansiella beslut som att köpa ett hus eller starta ett företag. Å andra sidan kan dålig hantering av en kredit leda till skulder och finansiella svårigheter.

Fördelar med krediter

 • Flexibilitet
  En kredit kan ge dig finansiell flexibilitet när du behöver det.
 • Nödsituationer
  En kredit kan vara en livräddare i oväntade nödsituationer.
 • Kreditvärdighet
  Regelbunden och ansvarsfull användning av krediter kan förbättra din kreditvärdighet.

Nackdelar med Krediter

 • Överskuldsättning
  Det är lätt att hamna i en situation där du inte kan hantera dina skulder.
 • Höga räntor och avgifter
  Vissa krediter, särskilt snabblån, har höga räntor och avgifter.
 • Påverkan på kreditvärdighet
  Missade betalningar och hög skuldsättning kan skada din kreditvärdighet.

”En kredit uppstår om någon ger anstånd med betalning. En kredit uppstår till exempel om du inte tar betalt samtidigt som varan överlämnas eller tjänsten utförs utan istället skickar en faktura.” Källa: Konsumentverket (2024).

Krediter är reglerat i lagen

Krediter är inte bara en viktig del av den personliga ekonomin, utan det är också ett område som är strikt reglerat genom lagstiftning. I Sverige är kreditmarknaden reglerad för att skydda både låntagare och långivare, samt för att upprätthålla en sund och stabil finansiell marknad. Dessa regleringar omfattar allt från hur kreditupplysningar får genomföras till hur räntor och avgifter får tas ut och hur krediter får marknadsföras.

Viktiga aspekter av kreditregleringen

 • Konsumentkreditlagen
  Konsumentkreditlagen ställer krav på kreditgivare att genomföra noggranna kreditprövningar innan de beviljar lån, för att säkerställa att låntagare har förmåga att återbetala sina skulder.
 • Räntor och avgifter
  Lagar reglerar hur höga räntor och avgifter som får tas ut på krediter för att förhindra ocker och oskäliga kostnader för låntagare.
 • Marknadsföring
  Strikta regler styr hur krediter får marknadsföras till konsumenter, för att undvika vilseledande eller aggressiv försäljning.
 • Dataskydd och sekretess
  Lagar som GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur kreditgivare och andra finansiella institutioner får hantera och lagra personuppgifter.
 • Ångerrätt
  Konsumenter har ofta en lagstadgad ångerrätt som tillåter dem att ångra ett kreditavtal inom en viss tidsperiod.

Fördelar med regleringen

Denna reglering är avsedd att skapa en mer transparent och rättvis kreditmarknad. Det skyddar konsumenter från att hamna i överbelåning och bidrar till att upprätthålla en stabil ekonomi. För långivare bidrar regleringen till att minska risken för kreditförluster och främjar en ansvarsfull utlåning.

Regleringen av kreditmarknaden är en viktig del av det finansiella systemet, som skyddar både konsumenter och ekonomin i stort. Genom att förstå dessa lagar och regler kan konsumenter göra mer informerade och säkra beslut när det gäller att ta och hantera krediter.

God kreditgivningssed

God kreditgivningssed är en grundläggande princip inom den finansiella sektorn, särskilt när det gäller utlåning till konsumenter. Denna princip syftar till att säkerställa att kreditgivare agerar ansvarsfullt, rättvist och transparent i alla aspekter av kreditprocessen. Detta innebär inte bara att följa lagar och regleringar, utan också att agera i enlighet med etiska normer och bästa praxis.

Viktiga aspekter av god kreditgivningssed

 • Ansvarsfull utlåning
  Kreditgivare bör endast bevilja krediter till konsumenter som rimligen kan förväntas ha förmåga att återbetala dem (Konsumentverket 2024). Detta innebär noggranna kreditprövningar och bedömningar av låntagarens ekonomiska situation.
 • Transparens
  Kreditgivare bör vara tydliga och öppna om villkor, räntor, avgifter och alla kostnader associerade med krediten (Konsumentguiden 2024). Detta inkluderar att tydligt informera om eventuella risker och konsekvenser av att inte kunna återbetala krediten.
 • Rättvis marknadsföring
  Reklam och marknadsföring av kreditprodukter bör vara rättvis, balanserad och inte vilseledande (Konsumentverket 2024). Konsumenter bör ges en realistisk bild av produkterna och inte lockas in i ohållbara finansiella åtaganden.
 • Hantering av betalningssvårigheter
  Kreditgivare bör ha riktlinjer för hur de hanterar situationer där konsumenter hamnar i betalningssvårigheter, inklusive möjligheter till omstrukturering av skulder eller betalningsplaner.
 • Kundservice och reklamationshantering
  Effektiv och rättvis hantering av kundklagomål och förfrågningar är en viktig del av god kreditgivningssed.

Fördelar med god kreditgivningssed

 • Förtroende
  God kreditgivningssed bygger förtroende mellan konsumenter och finansinstitut.
 • Finansiell stabilitet
  Ansvarsfull utlåning bidrar till en mer stabil och hållbar finansiell marknad.
 • Konsumentens skydd
  Det skyddar konsumenter från att hamna i överbelåning och de negativa konsekvenserna av detta.
God kreditgivningssed är avgörande för en hälsosam och funktionell kreditmarknad. Genom att följa dessa principer kan kreditgivare inte bara följa lagar och regler, utan också bidra till en mer positiv och hållbar ekonomisk miljö för alla inblandade parter.

Jämför Lån

Hitta rätt lån för dina behov. Jämför lån och få en låg ränta.

Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet spelar en stor roll i din förmåga att få tillgång till olika typer av krediter. Kreditvärdighet är i huvudsak en bedömning av hur sannolikt det är att du kommer att kunna återbetala dina skulder. Läs mer om kreditvärdighet och lån med låg kreditvärdighet.

Faktorer som påverkar din kreditvärdighet

För att fullt ut förstå krediter måste vi också titta på de faktorer som påverkar din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet bestäms av flera faktorer, inklusive din betalningshistorik, skuldkvot, kredithistorikens längd, nya krediter, och typer av använd kredit.

 • Betalningshistorik
  Din betalningshistorik är den viktigaste faktorn i din kreditvärdighet. Den inkluderar din historik av att betala räkningar i tid, och eventuella förseningar eller missade betalningar. För att upprätthålla en god kreditvärdighet är det avgörande att alltid betala räkningar i tid. Missade eller försenade betalningar kan ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet.
 • Skuldkvot
  Skuldkvoten är förhållandet mellan hur mycket du är skyldig jämfört med din totala kreditgräns. En hög skuldkvot kan signalera till långivare att du är överbelånad och kan ha svårt att hantera ytterligare skulder. Det är därför viktigt att hålla din skuldkvot låg.
 • Kredithistorikens längd
  Längden på din kredithistorik spelar också en roll. En längre kredithistorik kan vara fördelaktig eftersom den ger mer data om dina beteenden som låntagare.
 • Nya krediter och kreditförfrågningar
  Varje gång du ansöker om en ny kredit görs vanligtvis en kreditupplysning, vilket kan påverka din kreditvärdighet. Att ansöka om många nya krediter under en kort tidsperiod kan ses som ett tecken på att du kan vara i ekonomisk nöd.
 • Typer av använd kredit
  Att ha en blandning av olika typer av krediter, som kreditkort, bolån, och billån, kan vara positivt för din kreditvärdighet, förutsatt att du hanterar dem väl.

Strategier för att hantera krediter på ett bra sätt

Att hantera krediter smart är nyckeln till en sund ekonomi. Här är några behjälpliga strategier man bör vara medveten om:

 • Skapa en budget
  Att ha en budget hjälper dig att hålla koll på dina utgifter och säkerställer att du kan betala dina räkningar i tid.
 • Använd kreditkort ansvarsfullt
  Använd kreditkort för köp som du vet att du kan betala tillbaka i tid.
 • Håll skuldkvoten låg
  Försök att hålla din skuldkvot under 30% av din totala kreditgräns.
 • Övervaka din kreditrapport
  Kontrollera regelbundet din kreditrapport för att säkerställa att all information är korrekt och för att upptäcka eventuellt bedrägeri.

Jämför Kreditkort

Hitta rätt kreditkort för dina behov. Jämför kreditkort idag från välkända utgivare.

Räntor och avgifter i samband med en kredit

En viktig aspekt av att hantera krediter är att förstå de räntor och avgifter som är förknippade med olika typer av krediter. Dessa kostnader kan påverka den totala summan du betalar tillbaka och bör alltid beaktas när du väljer att använda en kredit.

 • Räntor

  Räntan är den kostnad du betalar för att låna pengar. Den kan variera beroende på typen av kredit, din kreditvärdighet och långivarens policy. Det finns två huvudtyper av räntor:

  Fast ränta: Räntan förblir konstant över lånets löptid.
  Rörlig ränta: Räntan kan förändras över tiden baserat på marknadsvillkor eller andra faktorer.

 • Avgifter

  Förutom räntor kan krediter också innebära olika avgifter. Dessa kan inkludera årsavgifter för kreditkort, uppläggningsavgifter för lån, och förseningsavgifter för sena betalningar. Det är viktigt att vara medveten om alla avgifter som är förknippade med en kredit innan du bestämmer dig för att använda den.

Tips för att välja rätt typ av kredit

När du står inför valet av vilken typ av kredit som passar bäst för dina behov, finns det flera faktorer att överväga:

 • Syftet med krediten
  Är det för ett stort, engångsköp som ett hus eller en bil, eller för mindre, löpande utgifter?
 • Räntor och avgifter
  Jämför räntor och avgifter för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet.
 • Din kreditvärdighet
  Din nuvarande kreditvärdighet kan påverka vilka typer av krediter och vilka villkor du är berättigad till.
 • Din återbetalningsförmåga
  Du bör alltid realistiskt bedöma din förmåga att återbetala krediten inom den angivna tidsramen.

Krediter – Viktigt att läsa det finstilta

En kredit är ett kraftfullt finansiellt verktyg som, när det används klokt, kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål. Innan du ingår ett kreditavtal är det avgörande att du noggrant läser och förstår det finstilta. Detta inkluderar räntor, avgifter, återbetalningsvillkor, och eventuella straff för försenade betalningar eller förtida återbetalning. Att förstå dessa detaljer kan hjälpa dig att undvika oväntade kostnader och göra mer informerade finansiella beslut.

Vanliga frågor om kredit

 • Hur påverkar kreditkort min kreditvärdighet?

  Regelbunden och ansvarsfull användning av kreditkort kan förbättra din kreditvärdighet, medan missade betalningar och hög skuldsättning kan skada den.

 • Är det dåligt att ha flera kreditkort?

  Att ha flera kreditkort är inte nödvändigtvis dåligt, men det kräver att du hanterar dem ansvarsfullt och undviker hög skuldsättning.

 • Kan jag förbättra min kreditvärdighet om den redan är dålig?

  Ja, det finns flera sätt att förbättra en dålig kreditvärdighet, som att betala räkningar i tid och minska din totala skuldbörda.

 • Vilken typ av kredit är bäst för mig?

  Det beror på dina individuella behov och ekonomiska situation. Det är viktigt att noggrant överväga vilken typ av kredit som passar bäst för dina mål och kapacitet att betala tillbaka.


Källangivelser

Konsumentverket (2024), Konsumentkreditlagen.
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/prissattning-och-ta-betalt/konsumentkreditlagen/

Konsumentguiden (2024), Konsumentguidens Transparency Index (KTI).
https://www.konsumentguiden.se/lana-pengar/konsumentguidens-transparency-index-kti/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.