Hur kan jag jämföra olika hemförsäkringar och välja den som passar mig bäst?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Hemförsäkring

Att välja rätt hemförsäkring är avgörande för att skydda ditt hem och dina ägodelar. Men med så många alternativ på marknaden kan det vara en utmaning att veta var du ska börja. Det är viktigt att jämföra men också att försäkra sig om att hemförsäkringen inkluderar de punkter och tillägg som krävs för ett heltäckande skydd av din bostad och dina tillhörigheter.

Dessutom bör du vara medveten om när det kan vara dags att byta försäkringsbolag. Inte bara för att du kan spara pengar på detta utan också för att det är viktigt att känna sig nöjd med saker som försäkringsbolagets kundtjänst om olyckan är framme.

Hur ser ditt behov av hemförsäkring ut?

Innan du börjar leta efter en bra hemförsäkring så bör du fundera över vad du faktiskt behöver. Hur mycket är ditt hem och dina ägodelar värda? Har du några speciellt värdefulla föremål som behöver extra skydd, som konstverk eller smycken?

Jämför Hemförsäkring

Hitta en hemförsäkring för dina behov. Jämför innehåll & villkor.

Sätt dig in i vad försäkringen täcker

De flesta hemförsäkringar täcker:

 • Brand- och vattenskador.
 • Stöld och inbrott.
 • Ansvarsskydd (skador på tredje part).
 • Storm- och naturskador.
Se till att du förstår vad varje del av försäkringen innebär och hur mycket du får ut på försäkringen om en olycka skulle inträffa.

Jämför premier och självrisker

Premien är det belopp du betalar för försäkringen, oftast månadsvis eller årligen. Självrisken är det belopp du själv måste betala vid en skada innan försäkringen träder i kraft. Målet bör vara en balans mellan en överkomlig premie och en rimlig självrisk.

Se över möjliga tillägg

Beroende på var du bor och hur ditt hus är beläget, kan det vara lämpligt med tilläggsskydd såsom översvämningsskydd eller allriskförsäkring. Se vilka tillägg varje försäkringsbolag erbjuder samt hur mycket extra du måste betala för dessa.

Läs kundomdömen

Kolla på recensioner och betyg från andra kunder. Detta kan ge dig en uppfattning om försäkringsbolagets kundservice och hur snabbt och smidigt skadeärenden hanteras.

Se över försäkringsbolagets renommé

Det är viktigt att välja ett försäkringsbolag med god ekonomisk stabilitet. Vissa bolag har funnits längre än andra på den svenska marknaden. Men det betyder inte att de är bättre än nyare aktörer. Genom att gå igenom omdömen får du en bra bild av hur väl det fungerar när försäkringen faktiskt behövs.

Begär rabatt

Många försäkringsbolag erbjuder rabatter för saker som larm, vattenfelsbrytare, brandvarnare eller om du har flera försäkringar hos samma bolag (Konsumenternas 2024). Ta reda på vilka rabatter som kan vara tillgängliga för dig.

”Du får då upp till 10 procent i rabatt på din villaförsäkring* och/eller fritidshusförsäkring om du har en godkänd vattenfelsbrytare installerad och underlägg till dina vitvaror och diskbänk.” Källa: Folksam (2024).

Läs igenom avtalet noggrant

Innan du tecknar en försäkring bör du läsa igenom avtalet noggrant. Se till att du förstår alla villkor innan du skriver under något försäkringsbrev och börjar med dina inbetalningar.

Rådfråga en försäkringsmäklare

Om du är osäker kan det vara värt att prata med en försäkringsmäklare. De kan hjälpa dig att jämföra olika alternativ och hitta den bästa försäkringen för dina behov.

När bör du byta försäkringsbolag?

Det finns flera skäl till varför någon kan överväga att byta försäkringsbolag. Här är några av de vanligaste anledningarna, samt några saker att tänka på innan du gör ett byte:

 • Höjda premier
  Om ditt försäkringsbolag höjer din premie utan tydlig anledning, eller om premiehöjningen är högre än vad du anser rimligt, kan det vara dags att leta efter alternativ. Detta kan du också tala om för försäkringsbolaget för att se om de ändrar sig då du hotar med att lämna dem.
 • Dålig kundservice
  Om du upplever att bolagets kundservice är bristfällig, oavsett om det gäller långa svarstider, otrevlig personal eller oförmåga att svara på dina frågor, kan det vara ett tecken på att du bör byta.
 • Dålig skadehantering
  Om du har haft en skada och upplevt att försäkringsbolaget varit långsamt, otydligt eller orättvist i sin skadehantering, kan det påverka ditt förtroende för bolaget.
 • Förändrade försäkringsbehov
  Dina personliga eller ekonomiska förhållanden kan förändras vilket kan göra att en annan försäkring eller ett annat bolag passar dig bättre.
 • Bättre erbjudanden
  Om du hittar ett annat försäkringsbolag som erbjuder liknande eller bättre täckning till ett lägre pris, eller med bättre villkor, kan det vara värt att byta.
 • Förändringar i försäkringsbolagets villkor
  Om ditt nuvarande försäkringsbolag gör förändringar i villkoren som inte gynnar dig så kan det vara en anledning att överväga andra alternativ.

Viktiga saker att tänka på innan du byter försäkringsbolag

Vissa försäkringsbolag kan ta ut en avgift om du avbryter din försäkring innan den löper ut. Kolla detta innan du byter. Se till att din nya försäkring träder i kraft innan den gamla upphör för att undvika att stå utan skydd.

Innan du byter försäkring ska du noga jämföra villkoren, självriskerna och den totala täckningen mellan ditt nuvarande bolag och det nya för att säkerställa att du faktiskt får ett bättre avtal.

Relaterad information till denna artikel:
Vad händer om jag inte har en hemförsäkring?
Vilka är de vanligaste skadorna som täcks av en hemförsäkring?


Källangivelser

Folksam (2024), Förebygg vattenskada.
https://www.folksam.se/forsakringar/rabatter-och-formaner/forebygg-vattenskada

Konsumenternas (2024), Hållbarhet i hemförsäkringar (Pdf).
https://www.konsumenternas.se/api/Pdf/Get?comparisonTypeId=341&comparisonTitle=H%C3%A5llbarhet%20i%20hemf%C3%B6rs%C3%A4kringar

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.