Förmögenhetsfördelningen i världen

 | Lästid: 2 minuter | Uppdaterad: 18 april 2024.

Förmögenhetsfördelningen i världen

Under 2022 innehade världens miljonärer nära hälften av all hushållsförmögenhet (Visual Capitalist 2023-11-02). Långvariga perioder med låga räntor bidrog till en kraftig uppgång i värdet på aktier och fastigheter, vilka oftast ägs av de mest förmögna. Trots att en markant höjning av räntorna reducerade dessa förmögenheter under året, behåller miljonärer världen över fortfarande en betydande del av den totala rikedomen.

Global förmögenhetsfördelning

År 2022 uppnådde den totala privata nettoförmögenheten globalt en summa av 454,4 biljoner dollar enligt Visual Captialist.

Denna förmögenhet var indelad över olika nettoförmögenhetsnivåer, där man räknade med individernas finansiella tillgångar och egendom, som fastigheter, och drog av eventuella skulder.

Nettoförmögenhet Antal vuxna Andel av vuxna Total rikedom Andel av global rikedom
Mer än $1 miljon 59,4M 1,1% 208,3T 45,8%
$100 000 till $1 miljon 642,0M 12,0% 178,9T 39,4%
$10 000 till $100 000 1,8B 34,4% 61,9T 13,6%
Mindre än $10 000 2,8B 52,5% 5,3T 1,2%
Den högsta rikedomsklassen kontrollerar 208,3 biljoner dollar i rikedom, eller 45,8% av det globala totalbeloppet. Bara 1,1% av världens vuxna befolkning faller inom denna kategori.

Personer med en nettoförmögenhet mellan 100 000 och 1 miljon dollar innehar den näst största andelen av den totala hushållsrikedomen, med 39,4%.

I den efterföljande förmögenhetsgruppen observeras en markant minskning i rikedom. Individer med 10 000 till 100 000 dollar besitter endast 13,6% av den globala förmögenheten. Det är dock värt att notera att antalet individer i den globala medelklassen har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren, mycket tack vare Kinas snabba ekonomiska tillväxt.

Det är också anmärkningsvärt att den lägsta förmögenhetskategorin har minskat avsevärt sedan år 2000. Från att ha utgjort 80,7% av den globala befolkningen då, har den minskat till 52,5% år 2022 och förväntas fortsätta minska. Trots detta står denna grupp för endast 1,2% av den totala globala rikedomsmängden.

Framtidsutsikter

Det förutspås att den totala globala förmögenheten kommer att uppgå till 629 biljoner dollar fram till år 2027. Här följer en översikt över de förväntade förändringarna i hur förmögenheten fördelas:

Nettoförmögenhet Procent av globala vuxna 2000 Procent av globala vuxna 2022 Procent av globala vuxna 2027
Mer än $1 miljon 0,4% 1,1% 1,5%
$100 000 till $1 miljon 5,5% 12,0% 14,8%
$10 000 till $100 000 13,4% 34,4% 37,0%
Mindre än $10 000 80,7% 52,5% 46,6%

Jämför Kreditkort

Hitta rätt kreditkort för dina behov. Jämför kreditkort idag från välkända utgivare.

Under denna period förväntas den globala miljonärspopulationen nå 86 miljoner. Nedan visas hur detta förväntas förändras på utvalda marknader:

Land / Region Antal miljonärer 2022 Antal miljonärer 2027 Förändring 2022-2027
USA 22,7M 26,4M 16%
Kina 6,2M 13,2M 112%
Frankrike 2,8M 4,0M 43%
Japan 2,8M 3,9M 40%
Tyskland 2,6M 3,4M 30%
Storbritannien 2,6M 4,8M 86%
Kanada 2,0M 3,3M 63%
Australien 1,8M 2,8M 53%
Italien 1,3M 1,7M 25%
Sydkorea 1,3M 2,1M 64%
Netherlands 1.2M 1.4M 17%
Spain 1.1M 1.4M 25%
Switzerland 1.1M 1.5M 39%
India 849,000 1.4M 69%
Taiwan 765,000 1.3M 70%
Hong Kong SAR 630,000 1.1M 73%
Belgium 536,000 746,000 39%
Sweden 467,000 670,000 44%
Brazil 413,000 788,000 91%
Russia 408,000 569,000 40%

Enligt den tidigare nämnda tabellen förväntas antalet miljonärer öka betydligt i flera länder, där framförallt Kina, Brasilien och Storbritannien beräknas uppleva den starkaste tillväxten fram till 2027.

Handla med aktier

Hitta rätt aktiemäklare för dina behov. Jämför nätmäklare och deras villkor här.

I helhet beräknas den globala totala förmögenheten stiga med ett genomsnitt på 6,7% per år fram till 2027, med hänsyn tagen till de nuvarande globala prognoserna för inflation och BNP-tillväxt.


Källangivelser

Visual Captialist (2023-11-02), Visualizing the Pyramid of Global Wealth Distribution.
https://www.visualcapitalist.com/global-wealth-distribution/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.