Checkkredit – Kontokredit för företag

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 25 januari 2024.

Har du dålig likviditet innan betalning för levererade varor eller tjänster kommit in kan det vara möjligt att fortfarande göra utbetalningar med en checkkredit. Man kan egentligen se det som ett sorts företagslån, eller som ett kreditkort fast utan själva plastkortet.

Vad är checkkredit för företag?

Med en checkkredit kan ett företag fortsätta investera och köpa in varor och tjänster även innan betalningar för levererade varor och tjänster har kommit in på företagskontot. Man kan alltså fortsätta att göra utbetalningar trots att saldot på kontot är noll. Krediten har vanligtvis en satt övre gräns och till skillnad från ett vanligt lån så betalar man endast ränta för det kreditbelopp man faktiskt använder.

Anledningar till att vilja ta och använda en checkkredit kan vara:

  • När ett oregelbundet kassaflöde inte täcker anställdas och konsulters löner.
  • Då företaget inte har kapital nog för nödvändiga investeringar som måste göras för att klara av aktuella beställningar och uppdrag.
  • När ett aktuellt uppdrag utökas utan betalning för detta görs i förskott och företaget måste ligga ute med kapital fram till fakturering kan göras.

Att utvärdera behovet av företagslån

Checkkrediten, som kan betraktas som ett flexibelt företagslån, kan passa företag som har stora svängningar i sin likviditet. Anledningen kan alltså vara att tillgång till lite mer pengar på kort sikt möjliggör större inkomster längre fram. Så länge det är en plusaffär på totalen, den framtida intäkten överstiger lånekostnaden, kan det vara värt att belåna sig och betala räntan och avgifterna som följer på krediten. Därför bör man ha ränte- och ev. avgiftsvillkor klara för sig från början. Hur mycket kredit kommer man behöva nyttja, vad kommer detta att kosta och är det bättre eller sämre än alternativa finansieringsmöjligheter?

Idealiskt har man som företagare en buffert för oförutsedda kostnader, men saknas en sådan och man vet att intäkter är att vänta kan det vara värt att använda en checkkredit. En checkkredit kan även vara att föredra framför ett vanligt lån då man är osäker på kapitalbehovet på förhand, men också bara betalar ränta för de pengar som faktiskt används.

Då checkkrediten är kopplad till företagskontot kommer den först att användas då företagskontots saldo är under noll. Det blir alltså inte tal om ett ”automatiskt” lån om det inte behövs.

Vad krävs för att få företagskredit?

I grund och botten så är en kontokredit, precis som att handla med ett kreditkort, en form av lån där företaget får låna upp till en viss summa. Det finns förstås olika villkor för checkkrediter beroende på vilken långivare som ger ut den och vanligtvis sätter kreditgivaren en maxgräns för uttag från kontokrediten.

Några vanliga krav för checkkredit är:

  • Bolaget ska vara registrerat och verksamt i Sverige.
  • Det ska finnas en aktuell verksamhetsbeskrivning och årsredovisning.
  • Bolaget ska kunna presentera dokumentation över ägarstrukturen.
  • Bolaget ska vara utan betalningsanmärkningar.
  • Bolagets inbetalningar och utbetalningar sköts via samma konto hos kreditgivaren.

Kostnader för checkkredit

Hur prissättningen ser ut för kontokrediten beror på flera saker. Dels betalas en ränta, en rörlig kostnad, när krediten används. Dessutom tillkommer en fast avgift på krediten, för att alltså ha möjlighet att använda den, som brukar kallas kontraktsränta eller limitavgift, som varierar med den kreditgräns som sätts. Företagare bör därför räkna på både den fasta avgiften och förväntad rörlig ränta när den eventuella nyttan med checkkrediten ska utvärderas.

Alternativ till checkkredit

Checkkredit är ett vanligt finansieringsalternativ för företag, men det finns också andra alternativ som kan vara ett bättre val beroende på företagets behov och ekonomiska situation. Nedan följer två vanliga alternativ som ofta används av företag som behöver finansiering.

Företagslån

Ett företagslån är ett lån som är avsett för företag. Det kan användas för att täcka oförutsedda utgifter, investeringar i verksamheten eller för att finansiera tillväxt. Företagslån är oftast lättare att få än checkkredit och har ofta lägre räntor. Dessutom kan du låna större belopp än vad som är möjligt med checkkredit.

Factoring

Factoring är ett alternativ som kan vara lämpligt för företag som har problem med likviditeten. Factoring innebär att du säljer dina fakturor till en fakturaköpare, som betalar ut en del av fakturabeloppet direkt till dig. Factoring kan vara ett snabbt sätt att få tillgång till pengar och kan hjälpa företag att undvika kassaflödesproblem.

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Magdalena Kowalczyk
Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.