Vilka bidrag kan man få som företagare?

Vilka bidrag kan man få som företagare

Att starta och driva ett företag kan vara en utmanande uppgift, oavsett om du är en erfaren entreprenör eller en nybörjare. En av de största utmaningarna för många företagare är att hitta finansiering och resurser för att hjälpa företaget att växa och expandera.

Men det finns hjälp att få. Flera organisationer och myndigheter erbjuder bidrag och andra former av stöd för att stödja företag i olika stadier av utveckling. I denna artikel kommer vi att titta på vilka bidrag som är tillgängliga för företagare och hur de kan hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå.

Företagsstöd från Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som erbjuder ett brett utbud av stöd till företag i Sverige. En av de mest populära formerna av stöd är företagsbidrag. Dessa bidrag är avsedda att hjälpa små och medelstora företag att växa och utvecklas. Det finns flera olika typer av företagsbidrag som företagare kan söka, inklusive regionalt företagsstöd, regionalt investeringsstöd, stöd för serviceutveckling, och transportbidrag för tillverkningsindustrin i norra Sverige. Utöver dessa stöd så kan tillväxtverket även hjälpa till med riskkapital genom Almi Invest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative (Tillväxtverket 2023).

Starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen

För de som funderar på att starta eget företag, kan det vara en god idé att söka starta eget-bidraget från Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2023). Detta bidrag är avsett för personer som vill starta sitt eget företag men behöver finansiellt stöd för att komma igång. Bidraget kan användas för att täcka kostnader som hyra, marknadsföring, utbildning och utrustning. Stödet från Arbetsförmedlingen ges i 6 månader.

För att vara berättigad till ”Starta eget bidrag” från Arbetsförmedlingen så måste du uppfylla följande krav:

 • Du ska vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du ska aktivt sökt arbete utan att ha blivit anställd.
 • Du ska vara minst 18 år gammal.
 • Du får inte ha skulder eller registrerad betalningsanmärkning hos Kronofogdemyndigheten.
 • Du får inte redan äga ett företag.
 • Du måste ha en affärsidé.
 • Du måste vara arbetslös eller vara på väg att bli det.

EU-bidrag för företag

Företagare som söker att expandera sin verksamhet internationellt kan dra nytta av EU-bidrag för företag. EU erbjuder flera olika program som syftar till att stödja företagsutveckling och innovation, inklusive Horisont Europa, Erasmus för unga företagare och Europeiska regionala utvecklingsfonden (EU 2023). Dessa program kan ge finansiellt stöd, rådgivning, utbildning och andra resurser för företagare som vill expandera sin verksamhet utanför Sverige.

Andra stöd som företagare kan söka

Utöver de bidrag som nämns ovan finns det även andra stöd som företagare kan söka för att hjälpa till med finansiering och resurser. Dessa inkluderar:

 • Företagslån eller andra lån och krediter från banker och finansinstitut.
 • Riskkapital och investeringsstöd från riskkapitalbolag och investerare.
 • Skattereduktioner och andra förmåner från Skatteverket och andra myndigheter.
 • Stöd för forskning och utveckling från Vinnova och andra organisationer.

Det är viktigt att tänka på att varje bidrag och stödprogram har sina egna kriterier och krav, och att inte alla företag kommer att kvalificera sig för alla typer av stöd. Det är därför viktigt att göra din egna efterforskning och hitta de program som bäst passar ditt företags behov.

Hur man ansöker om bidrag och stöd

Att ansöka om bidrag och stöd kan vara en lång och komplicerad process, men det kan vara väl värt ansträngningen om det betyder att du kan få finansiellt stöd och resurser för att hjälpa ditt företag att växa och utvecklas. Här är några tips för att hjälpa dig att navigera igenom processen:

 • Läs noggrant igenom alla krav och kriterier för varje bidrag eller stödprogram innan du ansöker. Se till att du uppfyller alla kriterier och att du har alla nödvändiga dokument och information som krävs för ansökan.
 • Ta kontakt med organisationen eller myndigheten som ansvarar för bidraget eller stödprogrammet och be om hjälp och råd om ansökningsprocessen. De kan också ge dig tips och råd om hur du kan förbättra dina chanser att få finansiellt stöd.
 • Skapa en stark och övertygande affärsplan som visar hur ditt företag kommer att använda bidraget eller stödet för att växa och utvecklas. Se till att du har en tydlig strategi och mål för ditt företag och hur bidraget kommer att hjälpa dig att uppnå dem.

Summering

Att veta vilka bidrag och stöd som är tillgängliga för företagare kan vara avgörande för att hjälpa ditt företag att växa och utvecklas. Allt ifrån Tillväxtverkets företagsbidrag till starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen eller EU-bidrag för företag, alternativen är många och det finns en hel del parametrar att överväga. Genom att göra egna efterforskningar och ta hjälp av sakkunniga inom området, kan du hitta de program som bäst passar ditt företags behov. På så vis ökar dina chanser att få finansiellt stöd och resurser för ditt företags fortsatta utveckling.


Källangivelser

Arbetsförmedlingen (2023). Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet.
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/starta-eget-stod-till-start-av-naringsverksamhet.

EU (2023). EU-finansiering för småföretag.
https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-small-businesses_sv

Tillväxtverket (2023). Sök finansiering.
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering.1133.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.