Att räkna på driftskostnader för en bostad

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Driftskostnad bostad

Att förstå hur stora driftkostnaderna är för en bostad är viktigt för både bostadsägare och hyresgäster, för att kunna planera sin hushållsekonomi och inte drabbas av obehagliga överraskningar. Förslagsvis går du igenom dina kostnader på årsbasis och slår ut dem per månad för att avsätta den pengen i din budget.

Nedan går vi igenom vad som anses ingå i driftkostnaden för en bostad och sen hur du kan minska den för att spara pengar.

1. Uppvärmning och vatten

De största kostnaderna för att driva en bostad är uppvärmning och vatten, d v s kostnader för att värma upp bostaden och för att leverera varmt och kallt vatten. Uppvärmningskostnaderna varierar beroende på vilken typ av uppvärmningssystem du har såsom fjärrvärme, el, bergvärme, luftvärmepump, pellets eller olja. För en genomsnittlig villa går lite mer än hälften av elförbrukningen åt till uppvärmning och ungefär 20% till varmvatten (Bixia 2022-11-01).

2. El och belysning

En annan stor del av driftkostnaden, ca 20%, går åt till hushållsel och belysning (Bixia 2022-11-01). Detta inkluderar kostnaderna för belysning i bostaden och att driva alla elektriska apparater. Hit räknas också kostnaden för att ladda elektriska fordon om du har ett sådant.

3. Fastighetsskatt och försäkring

Fastighetsskatt och hemförsäkring ingår också i driftkostnaden för en bostad. Fastighetsskatten beräknas utifrån värdet på fastigheten och varierar beroende på var du bor. Fastighetsavgiften är 0,75% av taxeringsvärdet, men för 2023 är maxtaket 9 287 kronor (Skatteverket 2024). Kostnaden för försäkring ska täcka eventuella skador på bostaden och dess innehåll.

4. Underhåll och reparationer

I de fall du äger din bostad är det vettigt att räkna med en post i sin budget för att bibehålla dess skick. Detta inkluderar allt från att måla om väggar och tak till att byta ut trasiga vitvaror eller göra nödvändiga reparationer. Att ha en uppdaterad underhållsplan om vad som har gjorts och kommer behöva göras i din bostad i termer av fortlöpande renoveringar, kan ge dig en bra överblick när det kommer till framtida utgiftsposter.

5. Sotning och ventilation

I dina driftskostnader ingår också att regelbundet rengöra ventilationssystemet i din bostad och, i förekommande fall, sota – för en säker och hälsosam inomhusmiljö.

6. Renhållning och sophämtning

Renhållning och sophämtning utgör också driftkostnader för en bostad där du äger den. Detta inkluderar kostnader för att hämta och transportera bort hushållsavfall samt kostnader för eventuella återvinningsstationer och andra avfallshanteringslösningar.

7. Trädgårdsskötsel och snöröjning

För de som äger en bostad med trädgård kan kostnader för trädgårdsskötsel och snöröjning tillkomma om man inte gör det själv.

8. Gemensamma kostnader i bostadsrätter och hyreshus

För dem som bor i en bostadsrätt eller ett hyreshus kan det finnas gemensamma kostnader såsom trappstädning, underhåll av gemensamma utrymmen och ytor, samt ibland avgifter för att använda gemensamma faciliteter som tvättstuga och förråd.

9. Säkerhet och larmsystem

För att skydda din bostad mot inbrott och andra säkerhetsrisker kan du välja att installera ett larmsystem. Kostnader för installation och eventuella abonnemangsavgifter för larmtjänster får anses tillhöra driftkostnaden. För att hitta prisvärda lösningar kan man gå samman i grannskapet och se över olika alternativ vad gäller larm eller dra igång grannsamverkan i samarbete med polisen.

Hur man minskar driftkostnaden för en bostad

För att dra ner sina kostnader och därmed spara lite pengar kan det krävas en initial investering i nya apparater, vitvaror eller liknande. Se till att tänka igenom och räkna på om det är värt det för just ditt hushåll:

  1. Jämför leverantörer: Jämför priser och villkor för olika tjänsteleverantörer inom bredband, telefoni, TV men även larm för att hitta det mest prisvärda alternativet för just dina behov för nu. Dels förändras våra omständigheter ibland och därmed det bästa erbjudandet, men det kan också löna sig att byta bara för att kunna förhandla ner priset.
  2. Energieffektivisering: Genom att investera i energieffektiva apparater och belysning kan du minska energiförbrukningen och därmed dina el- och uppvärmningskostnader. Med hjälp av den här kalkylatorn kan du enkelt se hur mycket du kan spara på att byta ut vanliga glödlampor till LED-lampor.
  3. Isolering: Genom att isolera och täta din bostad kan du förhindra värmeförluster på vintern och därmed minska dina uppvärmningskostnader.
  4. Vattenbesparing: Genom att installera vattensnåla kranar och duschmunstycken och använda energieffektiva vitvaror som tvättmaskiner och diskmaskiner kan du minska vattenförbrukningen och därmed dina vattenkostnader.
  5. Gröna lösningar: Genom att investera i gröna lösningar som solpaneler, värmepumpar eller gröna tak kan du minska dina energikostnader och samtidigt bidra till en hållbar miljö.

Relaterad information till denna artikel:
10 tips för en bättre privatekonomi
Hållbar konsumtion
Hur kan jag minska mina utgifter
Tips för att klara årets fattigaste månad
Hur kan jag öka min inkomst
Downshifting – Sänk dina kostnader och lev ett friare liv


Källangivelser

Bixia (2022-11-01), Vad är en normal elförbrukning för en villa.
https://www.bixia.se/energi-i-fokus/vad-ar-en-normal-elforbrukning-for-en-villa

Grannsamverkan (2024), Vad är SAMBO.
https://samverkanmotbrott.se/om-oss/

Skatteverket (2024), Fastighetsavgift och fastighetsskatt.
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetsavgiftochfastighetsskatt.4.69ef368911e1304a625800013531.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Magdalena Kowalczyk
Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.