Vilka är de vanligaste skadorna som täcks av en hemförsäkring?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

vanligaste skadorna som täcks av en hemförsäkring

Hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna som en husägare eller hyresgäst bör ha. Den erbjuder ekonomiskt skydd mot en rad oväntade händelser som kan påverka ditt hem och dina ägodelar. Det är viktigt att veta hur mycket denna försäkring kan täcka upp för.

Vi ska se på några av de vanligaste skadorna som täcks av en typisk hemförsäkring. Men det är förstås viktigt att du ser över de villkor som din försäkring har. Du kan inte räkna med att allt som vi tar upp här ingår i just din försäkring.

Hemförsäkring vid brandolyckor

Brand är en av de mest förödande händelserna som kan drabba ett hem. Hemförsäkringen täcker ofta skador på byggnaden, möbler, kläder och andra ägodelar som förstörs eller skadas i en brand.

Affektionsvärden kan försäkringen inte göra något åt. Men att veta att du kan köpa nytt med hjälp av din försäkring är en trygghet. Om du har viktiga saker i hemmet, till exempel värdefulla dokument, bör du skaffa kassaskåp eller eldsäkert dokumentskåp som extra skydd.

Jämför Hemförsäkring

Hitta en hemförsäkring för dina behov. Jämför innehåll & villkor.

Vattenskador

Detta kan inkludera allt från en översvämmad källare till skador orsakade av ett läckande tak. Dock kan det vara viktigt att notera att många försäkringar inte täcker översvämningsskador orsakade av naturkatastrofer såsom kraftigt regn eller stigande vattenflöden (Konsumenternas 2024).

Innan du tecknar en försäkring, läs alltid det finstilta om hur vattenskador försäkras. Många gånger går det att förhandla om eventuella tilläggsförsäkringar som ger ett utökat skydd.

Inbrott och stöld

Om någon bryter sig in i ditt hem och stjäl eller skadar dina ägodelar kommer en hemförsäkring ofta att ersätta det stulna eller skadade föremålen, upp till ett visst belopp. Här ska det också sägas att ditt hem måste ha lås på dörrar och fönster som är godkända enligt din försäkring för att den ska gälla. Tänk dock på att åldersavdrag ofta tillämpas på ersättningen för skador på dörrar eller fönster som uppstått vid inbrottet (Hedvig 2024).

Stormskador kan täckas

Skador på hemmet orsakade av stormar, som takskador från fallande träd eller skador från starka vindar, täcks vanligtvis av hemförsäkringen. Men detta är ytterligare en punkt du inte kan ta för givet.

Skador på tredje part

Om någon skadas inom din bostad, eller om du skadar någon annans egendom, kan din hemförsäkring hjälpa till att betala för medicinska räkningar eller skadestånd. Det här är en viktig del av hemförsäkringen som vi inte så ofta tänker på. Men faktum är att den här typen av skador kan bli väldigt kostsamma och då är det viktigt att vara försäkrad.

Glasskador

Vissa försäkringar erbjuder täckning för oavsiktliga glasskador, på till exempel ett fönster eller en spegel. Detta kan vara smart för barnfamiljer där det är mer troligt att fönster och speglar går sönder.

Elskador

Om elektriska fel orsakar skada på dina apparater eller ditt hem täcks det ofta av din försäkring. Det kan förstås vara så att du även har försäkring på själva apparaten. Var dock medveten om att den här typen av försäkringar inte gäller för hur gamla apparater som helst samt att det kan röra sig om ett tillägg som du måste aktivera. Många försäkringsbolag erbjuder en drulleförsäkring (även kallad allriskförsäkring) som ger ett extra skydd för skador på elektronisk utrustning och teknik.

Vandalism

Om ditt hem eller din egendom skadas av medvetet destruktivt beteende, som graffiti eller krossade fönster, bör det täckas av din hemförsäkring (Folksam 2024). För den som bor invid en aktiv gata i storstaden så är det antagligen så att själva fastigheten har denna typ av försäkring, men för villaägare så kan det vara klokt med en vandalismförsäkring om bostaden ligger i ett område där många rör sig.

Läs noga igenom avtalet för hemförsäkringen!

Medan hemförsäkringen ger ett omfattande skydd mot en mängd olyckor och skador så är det viktigt att noggrant läsa igenom ditt försäkringsavtal för att förstå vad som är inkluderat och vad som är uteslutet.

Tänk också på att det kan finnas självrisker för vissa skador och det kan finnas gränser för hur mycket försäkringen betalar ut. Överväg att diskutera dina specifika behov med en försäkringsrådgivare för att se till att du har det försäkringsskydd som är rätt för dig i din livssituation.

Relaterad information till denna artikel:
Hur kan jag jämföra olika hemförsäkringar och välja den som passar mig bäst
Vad händer om jag inte har en hemförsakring


Källangivelser

Folksam (2024), Villaförsäkring.
https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/villaforsakring

Hedvig (2024), Åldersavdrag i försäkringen.
https://www.hedvig.com/se/forsakringar/hemforsakring/aldersavdrag

Konsumenternas (2024), Naturskador i villaförsäkringar.
https://www.konsumenternas.se/forsakringar/boendeforsakringar/villaforsakringar/naturskador/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Mia Ingelström
Utbildad civilekonom. Personlig tränare i ekonomi, föreläsare och författare.