Månadspeng och veckopeng – Hur mycket ska ett barn på 13-14 år få?

 | Lästid: 4 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Månadspeng och veckopeng

När det gäller att ge barn veckopeng eller månadspeng, är det viktigt att betrakta detta inte bara som en ekonomisk transaktion, utan som en möjlighet att undervisa barn om pengars värde och ekonomiskt ansvar. Det är genom dessa regelbundna utbetalningar som barn kan börja förstå grundläggande ekonomiska koncept såsom sparande, budgetering och de konsekvenser som följer med ekonomiska beslut. Enligt Sveriges fyra största banker (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) så är den genomsnittliga månadspengen för en 13-åring på mellan 300-400 kr. Medan den för en 14-åring ligger på 400 kr.

Lärande och ekonomiskt ansvar

Att tillämpa veckopeng som ett pedagogiskt verktyg innebär att uppmuntra barn att fatta egna beslut kring deras utgifter och sparbeteende. Detta kan leda till en starkare förståelse för pengars värde och vikten av att planera för framtiden. Genom att låta barn hantera en liten summa pengar regelbundet, får de erfarenheter som är värdefulla för deras framtida ekonomiska beslut.

Det är också viktigt att inkludera barn i diskussioner om familjens ekonomi på en lämplig nivå. Detta ger dem en mer realistisk uppfattning om pengar och bidrar till att de utvecklar en balanserad syn på konsumtion och sparande. Genom att prata om kostnader för vardagsartiklar och vikten av att spara för oförutsedda utgifter, får barnen en djupare förståelse för hur ekonomin påverkar deras dagliga liv.

Jämför Sparkonton & Sparräntor

Jämför sparkonton. Hitta ett sparande med den bästa sparräntan.

Fastställande av veckopengens storlek

En vanligt förekommande frågeställning när det gäller att ge barn veckopeng, är att fastställa rätt belopp. Detta belopp bör vara tillräckligt för att lära barnen om ekonomiskt beslutsfattande, men inte så stort att det eliminerar behovet av att prioritera och göra välgenomtänkta val.

Fastställandet av veckopengens storlek bör baseras på flera faktorer såsom barnets ålder, de utgifter pengarna är avsedda att täcka, och familjens ekonomiska situation. För yngre barn kan en mindre summa vara tillräcklig, medan äldre barn kan behöva hantera mer pengar för att täcka sina ökande utgifter. Det är viktigt att beloppet speglar en realistisk bild av vad saker kostar i den verkliga världen.

En annan aspekt att överväga är att gradvis öka veckopengen när barnet blir äldre, för att matcha deras växande ansvar och behov. Detta lär barnen att större ekonomiskt ansvar ofta kommer med ålder och mognad. Dessutom kan det vara nyttigt att koppla ökningen av veckopengen till specifika ansvarsområden eller uppnådda mål, vilket uppmuntrar till en god arbetsmoral och ansvarskänsla.

Att diskutera med barnet om veckopengen och dess syfte är också en viktig del av processen. Det hjälper barnen att förstå värdet av pengar och uppmuntrar dem att tänka på hur de vill använda sina pengar, vilket kan inkludera sparande, konsumtion och även välgörenhet.

Rekommenderad vecko- och månadspeng enligt Sveriges fyra största banker

Detta diagram ger en överblick över de genomsnittliga beloppen för veckopeng och månadspeng som rekommenderas av de fyra stora bankerna i Sverige för barn i åldrarna 6 till 18 år. Varje bank har sina egna rekommendationer, och det finns variationer baserat på ålder och typ av utbetalning (veckovis eller månatligt). Välj ålder i drop-down-menyn till vänster för att se vad rekommendationen är för just din ålder.

Veckopeng | Månadspeng

Statistikunderlag - Tabell med rekommenderade belopp för månadspeng

Underlaget som använts för att ta fram applikationen ovan, där du enkelt kan få fram det rekommenderade beloppet avseende vecko- och månadspeng från Sveriges fyra största banker. Har inhämtats från respektive banks webbplats och sammanställts enligt tabellen nedan. Statistiken kontrollerades och uppdaterades den 17 januari 2024.

Barnets ÅlderHandelsbanken Veckopeng (SEK)Handelsbanken Månadspeng (SEK)Nordea Veckopeng (SEK)Nordea Månadspeng (SEK)Swedbank Veckopeng (SEK)Swedbank Månadspeng (SEK)SEB Veckopeng (SEK)SEB Månadspeng (SEK)
620-30-----
722-30-20---
825-30-25-25-
930-4020025-25-
10-18040200-16030-50-
11-25040200-20030-50-
12-30080400-21030-50-
13-35080400-30030-50-
14-40080400-400-400
15-600200800-500-400
16-1250200800-1000-800-900
17-1250200800-1240-800-900
18-1250---1250-1250

Källa: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank (2024-01-17).

Rekommenderade belopp för månadspeng 11-15 år

Här följer en lista på de mest eftersökta åldrarna när det kommer till uppgifter om rekommenderade belopp för månadspeng och ålder.

 • Månadspeng 11 år

  Rekommenderat belopp 200-250 kr.
 • Månadspeng 12 år

  Rekommenderat belopp 210-400 kr.
 • Månadspeng 13 år

  Rekommenderat belopp 300-400 kr.
 • Månadspeng 14 år

  Rekommenderat belopp 400 kr.
 • Månadspeng 15 år

  Rekommenderat belopp 400-800 kr.

Övrigt att tänka på avseende veckopeng

Utöver att fastställa veckopengens storlek finns det andra viktiga överväganden att ha i åtanke för att göra processen både lärorik och givande för barnet. Dessa inkluderar hur man implementerar veckopengen, hur man engagerar barnet i beslutsprocessen och hur man kan integrera ytterligare lärande i processen.

 1. Implementering: Det är viktigt att vara konsekvent när man ger veckopeng eller månadspeng. Regelbundenhet lär barnet att räkna med en fast inkomst och planera dess användning. Att tillhandahålla pengarna på en specifik dag varje vecka eller månad bidrar till att skapa en känsla av ordning och förväntan.
 2. Engagemang och beslutsfattande: Barnet bör vara delaktigt i diskussioner om veckopengen. Detta kan inkludera att prata om vad pengarna är avsedda att täcka och eventuella tilläggsuppgifter som barnet kan utföra för att tjäna extra pengar. Att involvera barnet i dessa beslut stärker deras förståelse och engagemang.
 3. Lärande aspekter: Utöver grundläggande budgetering, bör veckopengen också användas som ett verktyg för att undervisa barn om sparande och smarta köpbeslut. Att sätta upp sparmål och lära sig vänta på att köpa något de verkligen vill ha, är värdefulla lektioner. Detta kan även inkludera att prata om välgörenhet och att dela med sig.
 4. Användning av digitala verktyg: I en allt mer digitaliserad värld, kan det vara lämpligt att använda digitala verktyg för att hantera veckopengen. Detta kan inkludera mobilappar för budgetering eller att öppna ett bankkonto för barnet där veckopengen eller månadspengen sätts in. Dessa verktyg kan hjälpa barnet att lära sig om digital ekonomihantering på ett praktiskt och säkert sätt.

Källangivelser

Handelsbanken (2024), Veckopengs­hjälpen.
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/barn-och-unga/veckopengshjalpen

Nordea (2024), Veckopeng och månadspeng – så kan du tänka.
https://www.nordea.se/privat/liv/familj/veckopeng.html

SEB (2024), Veckopeng och månadspeng – därför ska du ge veckopeng till barnen.
https://seb.se/privat/spara-och-investera/spara-till-barn/veckopeng-och-manadspeng

Swedbank (2024), Veckopengens dag – 28 oktober.
https://www.swedbank.se/om-oss/samhallsengagemang/veckopengens-dag.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.