Räkna ut ränteskillnadsersättning

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 25 januari 2024.

Räkna ut ränteskillnadsersättning

När en långivare beviljar ett lån, är det också i syfte att tjäna pengar. Det sker genom den ränta som låntagaren betalar. Som låntagare kan man emellertid också hamna i en situation där en möjlighet ges att lösa ett bundet lån i förtid och innan den avtalade bindningstiden löpt ut. Gör man detta så har banken rätt att kräva ränteskillnadsersättning. Samma sak gäller om du har ett bolån med bunden ränta och vill byta till en annan bank.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är ett sätt för banken att tjäna de pengar de förväntat sig genom den ränta och de villkor man förhandlat fram med varje låntagare. Löser en låntagare ett bundet lån i förtid och innan bindningstiden löpt ut så förlorar banken en förväntad intäkt i form av uteblivna ränteintäkter. Ränteskillnadsersättning innebär att banken får igen pengar de räknat med.

Den vanligaste situationen där konsumenter får betala ränteskillnadsersättning handlar om att en låntagare väljer att lösa ett lån i förtid. Plötsligt har låntagaren fått pengar som gör att lånet kan lösas – och det innebär att långivaren begär ut ränteskillnadsersättning. Samma sak gäller om låntagaren exempelvis betalar extra på sitt lån: det innebär uteblivna ränteintäkter och det kan vara synonymt med att en ränteskillnadsersättning begärs.

En annan vanlig situation där en långivare begär ränteskillnadsersättning är när låntagaren byter räntesats och exempelvis går från en fast till en rörlig ränta. Långivaren kan i och med detta förlora ränteintäkter och därmed också begära ränteskillnadsersättning.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning räknas ut med tre värden. Det första är att man räknar ut den ränta långivaren ska betala för lånet. För att avgiften ska bli rättvis och kompensera bankens uteblivna ränteinkomster så tas hänsyn till att långivaren kan utnyttja kapitalet de får tillbaka.

Det innebär att man inte använder sig av den ränta som ursprungligen skulle betalats – man använder en formel. Den ser ut som följer: räntan för lånet – räntenivån på statsskuldsväxlar/statsobligationer + en procent (Handelsbanken 2024). Huruvida man använder sig av räntan för statsskuldsväxlar/statsobligationer beror på hur länge lånet är bundet. Det sista steget är att man multiplicerar räntan för förtidslösen med antal år kvar att amortera.

Exempel på hur ränteskillnadsersättning kan se ut

Vi kan säga att du har ett lån med en fast ränta på 5% och med löptid på 10 år. Efter fem år så får du pengar nog för att kunna lösa ditt lån i förtid och banken erbjuder sig då en ränta på 3 % på det återstående beloppet på lånet. Skillnaden mellan de två olika räntesatserna är den som banken kan ta ut ränteskillnadsersättning för.

När och var kan ränteskillnadsersättning utkrävas?

Ränteskillnadsersättning kan utkrävas i samband med att du som långivare vill lösa ett lån – exempelvis ett bolån – med bunden ränta i förtid. Det kan också krävas i samband med att du byter räntesats – eller om du exempelvis väljer att byta bank då villkoren är bättre hos en annan långivare. Banken har rätt att kräva ränteskillnadsersättning då detta är ett sätt att få tillbaka pengar som man kalkylerat med (Konsumenternas 2024).

Kan man slippa betala ränteskillnadsersättning? Frågan ställs ofta i samband med att man säljer en bostad och har ett lån med en bunden ränta. Där och då vill man gärna slippa betala den kostnaden och enligt lag så är det också möjligt att, så att säga, flytta med lånet. Konkret: du tar med dig ditt befintliga lån till den nya bostaden, ett så kallat säkerhetsbyte (Konsumenternas 2024).

Det man ska säga är att du då också kan ha ett ganska bra förhandlingsläge för att sänka kostnaden för ränteskillnadsersättning – eller helt slippa betala den. Att exempelvis argumentera för att du annars helt kan tänka dig att byta bank brukar kunna vara gångbart och detta då banken ogärna förlorar dig som kund. Således: våga förhandla.

Vad ska man tänka på inför att man tar ett lån?

Det är viktigt att tänka på räntebindningstid och på lånets övriga villkor. Väljer du ett bundet lån så ska du alltså vara medveten om att banken kan begära ränteskillnadsersättning om du löser det i förtid – eller om du exempelvis byter räntesats.

Se över exempelvis marknaden – har räntorna varit låga under en historiskt lång tid? – och utgå från hur pass stort lånet är när du förhandlar om löptiden för lånet. Binder du räntan så får du en mer stabil kostnad, men å andra sidan så tappar du också en del av den flexibilitet som ett rörligt lån för med sig. Försök att ta in så många parametrar som möjligt i ditt val – och var alltså även medveten om bankens rätt att ta ut ränteskillnadsersättning.

Vanliga frågor om ränteskillnadsersättning

  • Vad är ränteskillnadsersättning?

    Ränteskillnadsersättning är en avgift som långivare har rätt – enligt lag – att ta ut om ett lån exempelvis löses i förtid.

  • Kan jag slippa betala ränteskillnadsersättning?

    Har du ett rörligt lån och vill lösa det i förtid så behöver du inte betala någon ränteskillnadsersättning. Man kan även slippa betala avgiften om man flyttar till en ny bostad och tar det gamla lånet med sig.

  • Är ränteskillnadsersättning avdragsgill?

    Ja, den beräknas som ränta och kan därför också dras av i samband med deklarationen. Det innebär att du har rätt att få tillbaka 30% av summan (Handelsbanken 2023).


Källangivelser

Handelsbanken (2024), Ränteskillnadsersättning.
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/bolan/ranteskillnadsersattning

Konsumenternas (2024, Bolån – ränteskillnadsersättning.
https://www.konsumenternas.se/lan–betalningar/lan/bolan/ranteskillnadsersattning/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.