Vad är garantipension?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 1 februari 2024.

Garantipension

Garantipension är en form av statligt pensionsskydd i Sverige som syftar till att ge en grundläggande ekonomisk trygghet för dem som har haft låg eller ingen inkomst under sitt arbetsliv. Det är en viktig del av det svenska pensionssystemet och utgör en grundpelare i den allmänna pensionen. Det kan finnas olika skäl till att en person inte har haft möjlighet att spara till pensionen på ett aktivt och regelbundet sätt. Då är det bra att ha detta skydd att falla tillbaka på.

Vem har rätt till garantipension?

Kommer du att få någon pension? Så som det ser ut i Sverige idag så är tanken att ingen ska stå utan medel för att leva som gammal i Sverige. Vi har det som kallas för garantipension och det är en viktig del av samhällets insats för de som blir äldre och inte längre kan ingå i näringslivet som anställda eller genom att driva företag.

För att ha rätt till garantipension måste man uppfylla vissa villkor

  • Ålder: Man måste ha uppnått en viss ålder, i regel 65 år, men det kan variera beroende på födelseår.
  • Bosättning: Man måste vara bosatt i Sverige och ha bott i landet i minst 40 år. För de som invandrat till Sverige finns särskilda regler.
  • Låg eller ingen inkomst: Garantipensionen är avsedd för dem som har haft låg inkomst eller ingen inkomst alls under sitt arbetsliv. Det är något som bidrar till ett rättvisare förhållande för familjer som hade små barn under tiden då pappaledighet inte var en möjlighet som det är idag.
Källa: Pensionsmyndigheten (2024).

Hur beräknas garantipensionen?

Garantipensionens storlek beror på inkomsten under arbetslivet, hur länge man har bott i Sverige och civilstånd (Pensionsmyndigheten 2024). Den som har haft låg inkomst eller ingen inkomst alls får en högre garantipension, medan den som har haft en hög inkomst får en lägre eller ingen garantipension alls.

Vilka belopp gäller för garantipensionen?

Du kan som mest få 10 631 i garantipension om du är ensamstående och 9 625 kronor om du är gift (Pensionsmyndigheten 2024). Men det kan ändå bli så att garantipensionen blir lägre om du till exempel inte har bott så länge i Sverige. En annan sak som kan påverka det belopp du får är när du börjar ta ut din allmänna pension.

Det är också viktigt att vara medveten om att du som ensamstående som får 16 177 kronor eller mer per månad som inkomstgrundad pension före skatt, inte kan få garantipension (Pensionsmyndigheten 2024). Om du är gift så är det beloppet 14 649 kronor som gäller som gränsbelopp (Pensionsmyndigheten 2024). Under detta belopp kan du alltså få garantipensionen.

Om du väljer att ta ut pension före 66 år så kan det vara så att du får lägre pension än de nämnda beloppen men ändå inte får garantipension. Detta gäller också om du är född före 1957 och om du har tagit ut pension före 65 års ålder.

Hur ansöker man om garantipension?

För att ansöka om garantipension behöver man kontakta Pensionsmyndigheten. De kommer att granska ens ekonomiska förhållanden och avgöra om man uppfyller villkoren för att få garantipension. Det är viktigt att man ansöker i god tid innan man planerar att gå i pension.

”Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 66 år. Om du är född 1957 gäller istället 65 år. Från 2026 införs en riktålder.” Källa: Pensionsmyndigheten (2024).

Om du misstänker att du kan vara aktuell för garantipension bör du alltså ta kontakt så snart du kan. Sedan ska det sägas att du kanske kan få hjälp även om du inte uppfyller alla kraven. Varje fall bedöms individuellt så du kan absolut ta kontakt med Pensionsmyndigheten och se vad som kan göras för dig.

Hur påverkas garantipensionen av andra inkomster?

Garantipensionen är inkomstprövad vilket betyder att storleken på pensionen kan påverkas av andra inkomster som man har, till exempel arbetsinkomst, privat pension eller kapitalinkomst. Det är viktigt att man informerar Pensionsmyndigheten om alla sina inkomster för att garantipensionen ska kunna beräknas korrekt.

Det är också viktigt att tänka på att pension från ett annat land kan påverka möjligheten till garantipension. Detta är något som är viktigt att deklarera till Pensionsmyndigheten även om du inte får pengarna till Sverige och de landar på ett bankkonto i ett annat land.

Relaterad information till denna artikel:
Hur kan jag planera min pension?

Källangivelser

Pensionsmyndigheten (2024), Garantipension.
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.