Räntelagen – vad innebär den?

 | Lästid: 3 minuter | Uppdaterad: 31 januari 2024.

Räntelagen

Räntelagen är en viktig del av det svenska rättssystemet och reglerar hur ränta och andra kostnader kopplade till lån och krediter får beräknas och tas ut. Den här lagen reglerar när företag får ta ut dröjsmålsränta och styr nivån på den då man inte har avtalat om något annat. Lagen påverkar också betalningsvillkor såväl som jämkning om en betalning försenas till följd av arbetslöshet eller sjukdom.

Det finns en pågående debatt kring de höga räntorna för snabblån. En del undrar hur de ens kan vara lagliga. Kreditgivare som är godkända av Finansinspektionen erbjuder lån som håller sig till räntelagen. För att förstå hur detta kan vara möjligt så måste du ha lite koll på några av de viktigaste principerna i räntelagen.

Räntans storlek enligt räntelagen

Det är viktigt att förstå att räntelagen inte kommer att ange nivån på räntan du får för ett snabblån. Den nivån kommer istället att regleras i Konsumentkreditlagen. Den ränta som räntelagen justerar är dröjsmålsräntan som blir aktuell om du inte betalar tillbaka på ett lån i tid (Sveriges Riksdag 1975-06-05).

Detta skyddar konsumenter från att bli utnyttjade av kreditgivare som tar ut oskäligt höga räntor vid försenad betalning. Fast det är förstås också så att vad som är skäligt för dig kanske inte alls är okej för en annan person. Det finns alltid en gråzon trots att räntesatsen är i enlighet med svensk räntelag.

Räntelagen reglerar utöver dröjsmålsränta:

  • Villkor för betalningar
  • Informationsplikt
  • Försvårande omständigheter (som sjukdom eller arbetslöshet)
  • Löpande kredit med ränta
  • Ränta vid skadestånd

Viktigt att förstå att dröjsmålsränta har regler

Räntelagen reglerar alltså dröjsmålsräntan. Det vill säga den ränta som en låntagare måste betala om denne inte betalar sina räntekostnader eller amorteringar i tid. Lagen stadgar att dröjsmålsräntan får vara högst 8 procentenheter över Riksbankens referensränta (Sveriges Riksdag 1975-06-05). Detta skapar en övre gräns för hur mycket kreditgivare kan ta ut i straffränta vid försenad betalning.

För små lån som ska betalas snabbt kan dröjsmålsräntan innebära väldigt stora summor. Detta är viktigt att komma ihåg. Dröjsmålsränta för ett större lån kanske inte verkar så farligt och du måste som konsument sätta dig in i vad räntesatserna som erbjuds för ditt lån innebär i praktiken.

Uppläggningsavgifter och andra kostnader

Utöver räntan får kreditgivare ta ut olika avgifter för att täcka sina administrativa kostnader. Räntelagen stadgar dock att dessa avgifter måste vara skäliga och får inte vara till för att kringgå reglerna om räntans storlek.

Detta hindrar kreditgivare från att ta ut orimligt höga avgifter för att kompensera för en låg nominell ränta. Faktum är att kreditgivare ofta jobbar i motsatt riktning med bättre villkor och lägre avgifter för att få fler kunder. Men det är inget du kan ta för givet så det är fortsatt en parameter att vara väl medveten om.

Information och transparens

Ibland kan det råda delade meningar om hur transparent ett avtal för ett lån är. Det finstilta kan vara svårt att förstå även om du normalt sett kan följa med i lagliga dokument. Men detta betyder inte nödvändigtvis att långivaren inte följer den svenska lagen för räntor och lån.

Om du upplever att det är svårt att förstå villkoren för ett lån är det väl värt att be någon att förklara dem för dig. Vissa kreditgivare har särskilt god support som kan ta emot frågor omkring det finstilta så att du med säkerhet förstår vad som gäller innan du undertecknar kontraktet och får pengarna.

När gäller räntelagen?

Räntelagen gäller för alla köp du gör på faktura såväl som om du handlar med delbetalningar (Sveriges Riksdag 1975-06-05). Detta är typiska exempel på situationer då det kan bli så att du missar en betalning eller betalar för sent varpå dröjsmålsränta blir aktuellt.

Dessutom täcker räntelagen för lån och krediter där det också kan vara så att du inte lyckas betala tillbaka i tid. När du hamnar i en situation då du betalar in en räkning för ett lån eller delbetalning för sent så är det räntelagen som avgör hur mycket du får betala för denna försening.


Källangivelser

Sveriges Riksdag (1975-06-05), Räntelag (1975:635). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rantelag-1975635_sfs-1975-635/

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.