Vad menas med hastighet ner och upp?

Hastighet ner beskriver hur snabbt det gå att ladda ner data och hastighet upp hur snabbt det går att skicka data.