Är en överbryggningskredit och ett överbryggningslån samma typ av lån?

Ja, överbryggningskredit är bara ett annat ord för överbryggningslån.