Är UC en statlig myndighet?

UC är inte en statlig myndighet. Det är en vanligt förekommande missuppfattning då företaget är störst på marknaden och samägt av våra sex största svenska banker.