Finns det larm som gör det möjligt att endast larma vissa delar av huset?

Ja denna funktion finns i många av larmsystemen på marknaden.