Finns det någon max. ränta på ett blancolån?

Ja det finns ett tak på räntesatsen. Från September 2018 så begränsas räntesatsen, räntan får nu vara max 40 procent högre än referensräntan.