Har privatlån fast eller rörlig ränta?

Privatlån har alltid rörlig ränta och det innebär att du måste ha marginaler att klara en räntehöjning.