Hur installerar man laddboxen hemma?

Då laddboxen ska installeras direkt mot fastighetens elcentral måste jobbet utföras av en behörig elektriker.