Hur länge gäller ett lånelöfte?

Ett lånelöfte är oftast giltigt i 6 månader. Behöver det förlängas så får man kontakta banken och be om detta.