Ingår livförsäkring i en kattförsäkring?

Ja, en kattförsäkring består ofta av en livförsäkring. Livförsäkringen ger en engångsersättning om katten dör innan den uppnått en viss ålder.