Måste jag försäkra min motorcykel?

Ja, för att få köra din motorcykel så måste du ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring täcker personskador och de sakskador du vållat med motorcykeln.