Vad är en drulleförsäkring?

En drulleförsäkring är vanligen en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring och heter ofta allriskförsäkring. Försäkringen täcker t ex om du tappar din telefon i golvet eller välter något dyrbart i hemmet.