Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto, ISK, är ett konto där du kan placera i aktier, fonder och andra värdepapper. Fördelen med ISK är att du inte behöva deklarera varje affär för sig. ISK är ett enkelt och smidigt val för dig som handlar med värdepapper.